Stress är en fiende som vi alla känner till väl. Även om inte all stress är negativ, så är den negativa stressen något som påverkar oss alla, och kan bero på en mängd olika saker. Det kan vara problem med en anställd, att budgeten inte går ihop, kunder som inte betalar i tid, eller något av privat natur. Stressen kan påverka både dig som person och företaget på ett ofördelaktigt sätt. Här nedan följer fyra tips för att minska stressen.

Tacksamhet

Gör en lista över alla saker som du är tacksam för i ditt liv. Läs den på morgonen direkt efter att du vaknat, innan hjärnan har börjat vandra iväg till arbetsplatsen, och innan de första negativa tankarna hunnit leta sig fram i ditt medvetande. Detta hjälper dig att få ett större perspektiv på din tillvaro, och hjälper dig att komma ihåg vad som verkligen är viktigt i ditt liv och även på din arbetsplats. Förhoppningsvis ger detta dig bättre förutsättningar att tackla dagens utmaningar på bästa sätt och styrkan att göra det bästa av din situation.

Se möjligheterna

Påminn dig själv om att till synes negativa händelser kan visa sig leda till någonting riktigt bra. Det är viktigt att komma ihåg att man inte alltid ser hela bilden från sin position. När något inte går enligt planerna tenderar vi att automatiskt se det som ett problem, men så behöver verkligen inte vara fallet. Livet förändras konstant vare sig vi vill det eller inte, ibland till det sämre, men det kommer även att gå åt rätt håll. Kanske är just dagens negativa händelse startskottet för en positiv utveckling, trots att du inte kan se det just nu?

Självmedvetenhet

Det är inte självklart att vi märker när stressen påverkat oss negativt. Ibland påverkar den oss till att bli mer negativa, snarstuckna, och låsta vid stela tankesätt utan att vi själva reflekterar över det. För gärna anteckningar över ditt arbete, händelser, och dina reaktioner över detta. Över en längre tid kanske du hittar tydliga mönster, vilket ger dig möjlighet att förändra beteenden och tankemönster till det bättre.

Glädjeämnen

Försök att några gånger per dag göra något som får dig att känna glädje. 
Det kan vara väldigt små saker, som att tala med en person du tycker om, läsa roliga historier, eller något annat som du föredrar. Sprid ut stunderna under dagen från morgon till kväll så att du känner glädjen med jämna mellanrum. Detta hjälper dig att bibehålla en känslomässig balans, vilket kommer att klara av dagens svårigheter på ett bättre sätt.