Simon Strandvik

Simon Strandvik driver Greentime. Ett företag med fokus på grön omställning och hållbar utveckling för besöksnäringen. Företaget hjälper kunder med miljöutbildningar, certifieringar och hållbarhet. Simon är också föreläsare inom miljöområdet.