...

Möten Ledarskap Inspiration Personlig utveckling

Avundsjuk eller avundsund? Marie W Schjölin.

Avundsjuk eller avundsund?

Som barn blev jag kärleksfullt guidad att mota bort alla avundsjuka känslor och istället enbart försöka glädjas åt andras framgång, oavsett om det handlade om finare leksaker, roligare barnkalas eller modernare skidutrustning. Den utgångspunkten sparade min energi många gånger i livet då jag lärde mig att ladda inifrån istället för att triggas utifrån. Men det har säkerligen också gjort mig mindre tävlingsinriktad och någon gång hindrat mig från att lägga i en sista växel. Men vad är orsaken till avundsjuka? Den kraft som finns i känslan borde väl gå att kanalisera på ett mer konstruktivt sätt?

Tongivande forskning kring människans emotioner visar att vi har nio så kallade grundkänslor men att endast två av dem kan ses som positiva. Vår negativa inställning har gjort att vi överlevt som art – känslor varnar för faror. Men hur kan vi dra nytta av det idag och använda känslor på ett mer intelligent sätt? Emotionell Intelligens (EQ) mäter just den förmågan inom fem olika aspekter. En av dem kallas ”Motivation” och riktas inåt eller utåt. Den yttre motivationen gäller påtagliga belöningar alternativt undvikande av bestraffningar. Den inre motivationen handlar däremot om att tillfredsställelsen i själva utförandet av uppgiften eller utmaningen upplevs som belöning och låter känslorna ge energi och ork att stäva framåt. Här finns också färdigheter som engagemang, initiativförmåga och optimism. Uteslutande positiva ord, alltså.

Känslan avund ses som illvillig och oftast mycket destruktiv. Men nyare psykologisk forskning* pekar på att den faktiskt även kan ha en ljus sida som blir en starkt motiverande faktor. Där ingår vikten av ”sociala jämförelser”. Hur nöjd du är beror inte enbart på resultatet i sig, utan även på hur du förhåller dig till andras resultat. Har du tänkt på att avund bara uppstår inom ett område som är viktigt för dig och där du känner att du själv skulle kunna vara riktigt bra? Du blir inte avundsjuk på någon som slår världsrekord i något du själv aldrig skulle kunna behärska. Charlotte Kalla blir knappast ditt objekt för avundsjuka, men om grannen lyckats genomföra ”Klassikern” i år igen känns det kanske lite jobbigt? Därför får också vissa av dina skrytsammare Facebook-inlägg färre ”likes” än du hoppats – människor vill känna sig lagom hotade. Avundens grundläggande funktion är alltså att hjälpa till att skydda vårt upplevda värde i situationer där vi kan bli jämförda, vilket motiverar oss att själva prestera bättre.

Lek med tanken att lära dig att ta reda på och förstå känslorna bakom din avund för att lättare se hur den kan omvandlas till motivation. Det går att göra i fyra steg:

1. Acceptera känslan
Om du kan acceptera att avunden finns där, utan att värdera, kan du börja förstå den.
Vad handlar den om egentligen och vad ligger bakom?

2. Inse att du hindrar dig själv
Vill du fortsätta tänka negativt – ett sätt som hindrar dig från att må bra och utvecklas?

3. Fråga dig vad du saknar
Se avunden som en hjälp att lokalisera vad du själv saknar. Vad hindrar och vad kan du själv göra eller påverka? Vad behöver du för att istället se andras framgång som en inspiration?

4. Uppskatta det du har
Öva dig att se allt du har, vad du uppnått eller åstadkommit och var tacksam för det. Hjärnan tolkar tacksamheten som en belöning, en signal om att du är trygg och trygghet triggar dig att utforska din omgivning och prova nya saker.

Motivationen kommer alltså ur en sund avund som tolkas och används rätt med hjälp av bättre självkännedom och en sann inre optimism. På köpet kommer du även inspirera andra att glädjas av din framgång.

Lycka till!
Marie W Schjölin

*Doktorsavhandlingen The Psychology of Envy: The Bright Side of a Deadly Sin. Niels van de Ven, Marcel Zeelenberg och Rik Pieters.

Föregående

Minimera meningslösa möten

Nästa

Låt dig inspireras som chef

1 kommentar

  1. Angela zetterlund

    Hej, jag är nyfiken på vad du har för utbildning?

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.