Varje företag har incitament att jobba med friskvård och hälsa. Först och främst är det viktigt att värna sina medarbetares välmående, men det handlar också om produktionstakt, vikarier och kostnader som en direkt följd av sjukfrånvaro. Erbjuder ni gymkort till alla medarbetare och hoppas att var och en tar ansvar för sin hälsa, eller tar ni aktiv del i friskvårdsarbetet?

Några enkla åtgärder är allt som står mellan er och fördelarna med en stark och drivkraftig verksamhet som håller produktionstakten uppe hela året. Du förstår säkert varför friskvård är en smart investering, men får du utdelning från satsade kronor?

1. Alla skall med

Denna gamla klyscha har en poäng när det kommer till friskvård och företagshälsa. De som välkomnar friskvårdsinsatser är i allmänhet de som har bäst träningsrutin och som regelbundet motionerar. Deras hälsa är i allmänhet god och kommer att vara så även om ingen friskvårdsersättning utgår.

De med sämre vanor och en ovilja att träna, kommer med all sannolikhet att avstå även om träningskort erbjuds. Se till att utforma er friskvård på ett sätt så alla kan ta del av möjligheten. Varför inte satsa på ett par olika alternativ där det mest grundläggande handlar om en enkel promenad en gång i veckan? Att sätta upp gemensamma mål eller personliga hälsokontroller kan också göra sitt.

2. Regler

En tanke med friskvård är att alla skall få ta del av denna. Om du vill erbjuda en sådan möjlighet måste alla anställda få samma möjlighet att delta. Skulle du endast rikta satsningen mot några, kommer de förmånsbeskattas. Vidare är det viktigt att alla tillfrågade har anställning. I ett bolag var du inte är anställd (som ägarperson i HB bl.a.) har du inga möjligheter till friskvård för dig själv. Dock för anställda.

Det finns begränsningar för hur mycket det hela får kosta och vad för aktiviteter som avses. Segling, golf och annat som är dyrt och avancerat, täcks i allmänhet inte av friskvårdsavdrag. Gym-kort, yoga, gruppträning etc. är dock exempel som går bra att välja.

3. Massage

Även om friskvård ofta förknippas med träning och motion, är detta inte den enda formen av friskvård man kan satsa på som företag. Det finns många som lider av rygg- och ledbesvär till följd av en icke-ergonomisk arbetsställning eller frekvent snedbelastning. Massage är någonting som kan mjuka upp och förebygga en rad problem. Givetvis skall detta helst kombineras med fysisk träning, men även som fristående insats kan massage hjälpa till med såväl rehabilitering som förebyggning.

4. Föreläsningar

Den som hellre vill jobba med motivationshöjande insatser har allt att vinna på att ta in föreläsare. En heldagskonferens om kropp och hälsa är någonting som kan inspirera till fortsatt träning eller bättre vanor. Fördelarna med fysisk motion och bra kost har bevisats i många studier och att börja träna är inte så komplicerat för den som har viljan!

En initial satsning kan vara att stå för lunchen en gång i veckan. Se till att kosten är varierad och nyttig! Genom att föregå med gott exempel och sätta upp riktlinjerna för hur man kan äta nyttigt och ta hand om sin kropp, kan företaget vinna anseende, frisk personal och bättre produktion.