Inom konferens är teambildning en mer eller mindre självklar komponent som visat sig ha god effekt på såväl produktivitet som på arbetsmiljö. När alla drar åt samma håll och kan inspirera varandra, påverkads inte bara de inbördes avdelningarna på kontoret utan också verksamheten som helhet. Har man vid något tillfälle arbetat på en arbetsplats med konflikter, vet man också hur snabbt det går att rasera siffror och resultat. Dessutom är det inte ovanligt med korrelation mellan personalomsättning och konflikter. Genom att förebygga problem och jobba med teambildning, kan man förbättra utsikter och höja resultat.

För att underlätta teambildning och för att få ut mer av varje satsning, kan man komplettera dessa insatser med personlig utveckling! Både individen och företaget har allt att vinna på medarbetares individuella utveckling. Dels genom ökad kreativitet, men också till följd av bättre förståelse, empati och ödmjukhet.

Tvärvetenskaplig framgång

Nya idéer och förslag från medarbetare är en stor tillgång. Dock krävs det en tillåtande företagskultur för att de skall nå fram. Om det råder dålig stämning på arbetsplatsen, eller om ledningen ständigt skjuter ner alla förslag, går man således miste om input från de med högst kompetens på respektive område.

Genom att främja kreativitet parallellt med teambildning, öppnar man upp för en kreativ dialog som kan mynna ut i innovativa förslag som går över gränserna för de olika kompetensområden företaget har. Det är lätt att titta på enskilda arbetsområden och investera i fortbildning på detaljnivå. I allt högre grad kan man dock se en vilja att höja blicken och jobba med grundförutsättningarna. Det är här personlig utveckling kommer till sin rätt.

Som ledare är det svårt att styra, och i förväg ta fram detaljer för en utvecklingsprocess. Om man satsar på att lägga grunden för kreativitet och sedan vågar följa dess utvecklingsprocess, har man betydligt större möjligheter att också nå resultat som överträffar de egna kalkylerna.