...

Möten Ledarskap Inspiration Personlig utveckling

Kategori: Häxan & Fyren

Ny videopodd i samarbete med Häxan & Fyren

Ny videopodd i samarbete med Häxan & Fyren

Mötesbranschen har inlett samarbete med mötesföretaget Häxan & Fyren. Som en första del i samarbetet har en videoserie spelats in på Blue Hotel, där kända namn ger sin syn på möten! En ny satsning som vi hoppas skall välkomnas av mötesbranschens besökare. Häxan och Fyren kommer också att synas med artiklar om möten, upplägg och effektivitet via denna webbplats. Nedan följer en intervju med personerna bakom detta företag. Vi låter dem själva presentera sig för er som än så länge inte mött Häxan & Fyren.

Häxan & Fyren

Bakom företagsnamnet Häxan & Fyren står Marlene och Ulrika som arbetar med att utveckla möten. Idag består 80% av all kommunikation inom organisationer och företag av just möten vilka upptar i snitt 30 procent av en organisations tid och resurser. 23 % av cheferna har fler än 16 timmar möten/vecka och drygt hälften känner att de har för många möten. Bara hälften av cheferna tycker att flertalet möten de bevistar är meningsfulla. Genom att bland annat effektivisera, målanpassa och strukturera dessa skapar de en process mot ett bättre mötesklimat vilket gör att man lättare når målet med dessa möten.
Källa: Chef.se

Marlene och Ulrika kommer att publicera artiklar här på Mötesbranschen.se men även figurera i videopoddserien ”Mötet &” som är ett samarbete mellan Häxan&Fyran och Mötesbranschen.

Vilka är Marlene och Ulrika…

Häxan & Fyren - Marlene och UlrikaMarlene: Jag är en driven och nyfiken person som både vågar och vill testa nya vägar. Det kan vara allt från att gå och äta på en udda restaurang bara för att testa nya smaker till att gå på konserter inom olika musikgenrer för att uppleva ny musik. Tycker även mycket om att resa och möta människor i olika kulturer och miljöer. Jag gillar kreativa miljöer, platser och människor för att jag tycker att det är utvecklande, och det är även därför jag gillar att jobba med möten.

Ulrika: Jag älskar att röra på mig och motionera. Älskar att springa och det är ofta under dessa löprundor som jag får mina idéer. Ser mig själv som en idémänniska där tankar och idéer bara ”bubblar” fram. Jag trivs även på landet med den härliga tystnaden som inte finns inne i stadspulsen. Struktur är kul och jag mår extra bra då struktur och kommunikation möts och skapar häftiga samspel och utvecklingsprocesser.

Både Marlene och Ulrika har lång erfarenhet av utvecklingsprocesser där möten varit ett viktigt verktyg för dem i arbetet och enligt dem själva kompletterar de varandra bra i företaget. Ulrika gillar Excel och att strukturera och Marlene att hitta på nya metoder.

…och vad är Häxan & Fyren

Det finns en tydlig symbolik i val av företagsnamn. Häxan står för kreativitet och flexibilitet. Detta medan fyren står för stabilitet och långsiktighet. Det är den balansen som alla organisationer och möten behöver ha. De ska finnas kreativitet och idéer men det behövs en struktur och strategi som vägleder mot målet.

Just den mixen är grunden för den strategiska utvecklingsprocess som vi kallar för HelVis. Ett långsiktigt arbete som skapar förutsättningar för att både sätta en strategi och mål samt ta vara på kreativitet och engagemang för att nå målen. En process som både gynnar organisationen med ett bättre arbetsklimat, effektivare arbete och bättre lönsamhet.

Vad kommer ni publicera på Mötesbranschen.se?

Vi kommer att både skriva artiklar och göra en videoblogg. I artiklarna kommer vi skriva utifrån våra egna erfarenheter och ur en strategisk helhetssyn. Det kommer bli inspiration och tips som främst vänder sig till ledare inom olika företag.

I videopodden gör vi intervjuer med personer som är experter inom sitt område men då med en vinkel mot just möten. Här blir det experternas syn som lyfts upp mer än våra egna åsikter och tankar. Med videopodden ger vi därför en ny vinkel på möten, något vi tycker ska bli extra intressant.

Så en viss skillnad blir det på artiklarna och videopodden även om det är möten och möteskommunikation som vi hela tiden kommer att skriva och prata om.

Vad är ert bästa Mötestips?

Marlene: Våga förändra! Våga ifrågasätta varför möten sker och våga ta bort dem som inte behövs. Låt de som är kvar istället blir effektiva och fylla sitt syfte.
Ulrika: Bjud in till möten som du själv skulle vilja gå på.

Välkommen in och få inspirationen och idéerna till förändring. Besök Häxan & Fyrens hemsida

Växla upp ditt ledarskap med generation y

Växla upp ditt ledarskap med generation y

Det finns runt 50 000 chefer i Sverige med en genomsnittsålder på cirka 46 år och är
oftast män, tre fjärdedelar faktiskt. Du som är chef är den som skapar lönsamhet, en
god företagskultur och struktur och som ser till att ni ständigt tänker nytt. Hur ser ditt
ledarskap ut idag och vad blir viktigt för dig i morgondagens ledarskap?

Y står för ”why” – den ifrågasättande generationen och i USA är det 80-talisterna som räknas till Generation Y. Men generation Y har egentligen ingenting med ålder att göra utan det är ett sätt att tänka. Här är fem punkter som är viktigt enligt Generation Y:

1. Skapa kreativitet med ett högre syfte

Inom fem år beräknas Generation Y utgöra 75 procent av arbetskraften.
Vi i generation Y drivs främst av ett högre syfte och värdet av ett väl utfört arbete. Om vi i Generation Y får bestämma så ska det vi gör ge effekt. Effekt får det när alla är med på samma tåg, är motiverade och vet vad syftet är. Ett arbete utan mening eller mål hämmar kreativiteten och produktiviteten.

2. Använd teknikens möjligheter

Generation Y är den som är mest uppkopplad och har kontakter över hela världen. Avgörande för effektiviteten på jobbet är tillgången till teknik, vilket gör att vi ställer höga krav på teknik och elektronisk kommunikation. Vår generation tycker det är naturligt att använda alla kommunikationskanaler; att skriva SMS, e-post och chatta via olika sociala nätverk. Det kommer att vara ett allt större fokus på teknik framöver. Använd det till din fördel, men kom ihåg att det är människorna som bygger företagskulturen och ger de goda resultaten.

Häxan & Fyren - Marlene och Ulrika3. Ge dina medarbetare möjlighet att utvecklas

För Generation Y handlar arbetet inte främst om att tjäna pengar, utan om att ha roligt och trivas i sitt jobb. Att kunna utvecklas på arbetsplatsen är viktigare än ekonomiska förmåner. Till exempel är flexibla arbetstider och en balans mellan fritid och arbetsliv något vi sätter högt eller att vidareutbildas inom företaget. Hur gör du idag för att skapa ett trivsamt och roligt klimat?

4. Skapa engagemang och ta ett socialt ansvar

Det är viktigt med meningsfullhet för generation Y. En organisation med tydliga visioner, värderingar och karriärvägar och som tar ett samhällsansvar är en nyckel och är dessutom en vinst för hela företaget. Generation Y är krävande, ja, men är också duktiga på att prestera och har ett stort engagemang. Enligt Gallup är engagerade medarbetare en verklig nyckel till framgång. Engagerade medarbetare är 43 % mer produktiva och 87 % mindre benägna att lämna ett företag. Genom ökad delaktighet och samverkan och genom att förstå värdet av det mellanmänskliga samspelet kan du som chef skapa en riktigt lyckad företagskultur. Den gamla tanken bakom ledarskap har sin plats i maktfullkomlighet, kontrollbehov och prestige medan den nya tanken representerar delaktighet och samverkan. Det handlar om ett gemensamt ansvar, ett ansvar där både medarbetare och ledare arbetar tillsammans för en gemensam sak. Delaktighet och samverkan är självklarheter för oss och vi dessutom riktigt bra på att skapa detta.

5. Led i linje med jämställdhet, mångfald och hållbarhet

Enligt rapport om framtidens ledarskap framtagen av Ledarna, kommer det vara alltmer eftertraktat med ett ledarskap i linje med jämställdhet, mångfald och
hållbarhet. Generation Y står för värderingar och förväntningar som kommer att rucka på nuvarande strukturer och normer kring chefsrollen. Det är en nyfiken och optimistisk generation och en generation som vill lära sig nya saker, eller ännu hellre, annars hittar de själva nya sätt att göra saker på. Detta är något som främjar kreativitet och utveckling av en organisation. Generationen kräver ett mer komplext chefskap som påverkar både arbetssätt och företagskultur och är därför en framtidsfråga för organisationer.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.