...

Möten Ledarskap Inspiration Personlig utveckling

Kategori: Nyheter

Världens 10 mest innovativa företag

Världens 10 mest innovativa företag

Vilka är de 10 mest innovativa företagen i världen? Forbes har tagit fram en lista där företagen har rangordnats utifrån hur högt över företagets nuvarande värde som investerare har trissat upp aktiekursen, baserat på förväntade framtida resultat. För att kvala in på listan måste företagen ha ett börsvärde på minst 10 miljarder dollar samt spendera åtminstone 2,5 procent av omsättningen på forskning och utveckling, samt ha minst sju års offentlig data tillgänglig.

Teknikjättarna lyser med sin frånvaro

Inte mindre än fyra läkemedelsföretag har tagit sig in bland topp-10 på denna lista men i övrigt är spridningen mellan olika branscher stor bland de tio bäst placerade företagen. Att Tesla Motors skulle kvala in på listan var föga förvånande men listan innehåller också en del överraskningar.

Något överraskande lyser flera av teknikbranschens verkliga tungviktare med sin frånvaro på listan, trots att deras marknadsvärden vida överstiger övriga placerade bolags marknadsvärden, däribland Google (numera Alphabet, 498,56 miljarder dollar), Apple (496,69 miljarder dollar) och Microsoft (440,67 miljarder dollar). Faktum är att inget av dessa bolag ens är med bland de 100 företag som listas i den fullständiga listan, vilket rimligtvis betyder att dessa bolag faller på något av de övriga två kriterierna.

#1 Tesla Motors
Den Silicon Valley-baserade ellbilstillverkaren Tesla Motors, med superentreprenören Elon Musk i spetsen, har ett marknadsvärde på 33,5 miljarder dollar och leder utvecklingen i sin bransch.

#2 Salesforce.com
Salesforce.com är ett mjukvaruföretag med ett marknadsvärde på 51,9 miljarder dollar. De produkter företaget säljer är molnbaserade applikationer för bland annat CRM, kundservice, marknadsföring och dataanalys.

#3 Alexion Pharmaceuticals
Läkemedelsföretaget Alexion Pharmaceuticals är ett biofarmaceutiskt företag med ett marknadsvärde på 35,8 miljarder dollar. Bolaget är världsledande inom behandlingar för patienter med förödande och ovanliga sjukdomar.

#4 Regeneron Pharmaceuticals
Ett annat läkemedelsföretag på listan är Regeneron Pharmaceuticals, med ett marknadsvärde på 42,4 miljarder dollar. Detta biofarmaceutiska bolag ägnar sig åt att framställa mediciner för behandling av allvarliga medicinska tillstånd, som exempelvis kolorektal cancer och olika ögonsjukdomar.

#5 ARM Holdings
ARM Holdings är ett brittiskt bolag med ett marknadsvärde på 19 miljarder dollar. Företaget tillverkar mikroprocessorer och mjukvara för framför allt smartphones och surfplattor.

#6 Unilever Indonesia
Unilever Indonesia tillverkerkar konsumentprodukter såsom hygienartiklar och personvårdsprodukter. Företagets varumärkesportfölj inkluderar välkända varumärken som till exempel Axe, Dove, Rexona och Sunsilk.

#7 Incyte
Incyte är ett biofarmaceutiskt företag med ett marknadsvärde på 14,4 miljarder dollar. Företaget specialiserar sig på att ta fram läkemedel för behandling av allvarliga medicinska tillstånd, framför allt olika typer av tumörer.

#8 Amazon.com
E-handelsjätten Amazon.com har ett marknadsvärde på 292,6 miljarder dollar och säljer via sin webbshop produkter till konsumenter världen över.

#9 Under Armour
Under Armour är ett amerikanskt klädesföretag som säljer skor, träningskläder och tillbehör till idrottare och motionärer runtom i världen.

#10 BioMarin Pharmaceutical
BioMarin Pharmaceutical är ett biofarmaceutiskt läkemedelsföretag med ett marknadsvärde på 15,2 miljarder dollar. Företaget säljer läkemedel mot allvarliga sjukdomar och medicinska tillstånd.

Anna-Karin Lingham

Anna-Karin Lingham stärker varumärken och utbildar företag till ökad lönsamhet

Som 25-årig civilekonom gick hon in som trainee på Dagab och jobbade inom marknadsföring. Några år och åtskilliga erfarenheter senare, vidareutbildade hon sig på IHM vid sidan av rollen som marknadschef. Examensarbetet handlade om Axfood och deras varumärkesarbete. En inriktning hon sedan utvecklats starkt inom. Under sin karriär har hon arbetat med flera kända varumärken, däribland Hästens sängar och Apotek Hjärtat. Sedan 2007 driver hon egen verksamhet med fokus på varumärkesarbete för individer och företag. Därtill skriver hon böcker och håller varumärkes-bootcamp i Spanien!

Ofrånkomlig synlighet

I takt med att medielandskapet ändras och villkoren för synlighet flyttas från aktören till betraktaren, är varumärkesfrågan oundviklig. Även stabila varumärken med lång historik kan snabbt hamna i dålig dager. Det finns också de som går från okända till att synas överallt. ”Det går inte att låta bli att synas och viss transparens kommer i och med internet och sociala medier. Företagen kan inte längre styra vem som syns och arbetet med ett företags varumärke behöver därför utgå ifrån strategier för hur såväl företaget som dess medarbetare agerar.”

I samtalet med Anna-Karin Lingham framgår det att frågan om varumärke inte stannar vid interna dokument, logotyper och värdeord. – Någonting som för många verksamheter varit hela varumärkesstrategin. Att jobba med varumärkesfrågor handlar om allt ifrån internkommunikation till CSR, ledarskap och arbetsvillkor!

Du är också ambassadör

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Detta talesätt har fått ny kraft i och med det snabba informationsflödet på internet och i trycksaker. Inom både B2B och B2C är relationerna det starkare kortet. Man gör inte affärer med ett företag så mycket som man gör affärer med företagets representant eller ambassadör. Därför är det viktigt att som organisation också leva som man lär och utbilda sina medarbetare i företagets personlighet.

”Systembolaget är ett bra exempel! Under flera år har man jobbat för bättre service och starkare kundupplevelse. Petter som sitter i kassan på Systembolaget Liljeholmen har fullt ut levererat i enlighet med denna satsning. Resultatet är att kunderna hellre står i längre kö vid hans kassa än de går till en annan kassa även om denna har kortare väntetid. Petter har fått en egen grupp på Facebook och bevisar tesen om att relationerna och personalens varumärkeskommunikation är tunga komponenter i företagets varumärkesstrategi.”

De företag som vill förbättra sina resultat behöver inse vikten av ett starkt varumärke och hur man uppnår detta. I grund och botten handlar det om att bygga upp verksamheten från grunden med varumärke framför ögonen. Allt ifrån ledarskap till arbetsmiljö, miljöpolicys, marknadsföring och personal spelar roll! Anna-Karin har vid flera tillfällen följt företag under deras varumärkesresa och sett hur ett starkt och tydligt varumärke bidrar till ökad lönsamhet och status. En del i resan är insikten om att alla i företaget utåt sett är ambassadörer som representerar organisationen. Både i det offentliga rummet och på internet.

Kommersiellt och personligt varumärke

Oavsett vad du företar dig är ditt personliga varumärke någonting som påverkar hur andra uppfattar dig. Det går inte att hindra information att komma fram, men man kan föregå den och själv påverka vad som når ut. Har du definierat vad du står för, vart du är på vag och vad du vill kommunicera, blir du också lättare för andra att förhålla sig till. Samarbeten blir smidigare. ”..Begreppet personligt varumärke kan för vissa kännas ytligt, nästan som att man skall sälja en produkt. Jag vill istället se det som intrycket vi ger andra människor. Det finns där oavsett om vi aktivt arbetar med intrycket eller inte. Vi kan välja att bara observera hur vårt varumärke uppfattas eller ta kommando. Då kan vi göra skillnad för både oss själva och andra.”

Att vara sig själv och att hitta sin identitet i allt man företar sig är en grundförutsättning för att komma framåt med sitt personliga varumärke. Detta oavsett om man är ledare i en verksamhet eller inte. Bland ledare finns det en tydlig röd tråd som Anna-Karin observerat under sina år i branschen. Sammanfattningsvis handlar det om att de som lyckas bäst och som av medarbetare anses vara exceptionella i sitt ledarskap, följer en inre kompass. Denna gör att de kan navigera sig fram även i motgång och hålla sin kurs! Att hitta sin inre kompass är viktigt för att kunna kommunicera och vara tydlig i sitt budskap. Därför är personlig utveckling en förutsättning för att ta fram starka varumärken och utöva ett modernt ledarskap.

Lingham Enterprise AB

I sitt företag jobbar Anna-Karin med både personliga och professionella varumärken. Hon har också en uttalad vision och inspirationskälla som rör arbetet. ”Min vision är att hjälpa individer att öppna fönster och se vad som finns där utanför. Min egen motivation är de nya världarna som öppnar sig och att få se när det blixtrar till i ögonen på någon som fått en insikt eller en ny utsikt.”

Genom åren har hon följt en rad företag och personer. Parallellt med sin roll som talare jobbar hon gärna med längre uppdrag där hon kan gå in och verkligen följa med hela vägen. Tidsaspekten i arbetet är en viktig komponent delvis för att insikter kommer längs resan.

Förutom att gå in som konsult och att jobba med workshops, har hon skrivit en handbok och håller e-kurser som förmedlar verktyg och förhållningssätt för att lyckas med varumärket. I oktober är det tid för henne att hålla bootcamp i Spanien vilket hon gjort de senaste åren. ”Det är en intensiv upplevelse där man förutom nya kunskaper får ett socialt och intellektuellt utbyte. De som kommer till min bootcamp blir snabbt vänner och det byggs en känsla av att ha varit vänner sedan åratal tillbaka.”

Anna-Karin är ett tungt namn inom varumärkesarbete och jobbar på bred front med att hjälpa personer och företag framåt. Vi är mycket glada över att få publicera hennes artiklar på Mötesbranschen.se

Länkar:
Hemsida
LinkedIn
Facebookgrupp
Inspirationsbrev
Handbok
E-kurs
Foto: Jini Sofia

Azita Shariati

Hon är Sveriges mäktigaste affärskvinna

I sammanställningen från Veckans Affärer är Azita Shariati utsedd till årets mäktigaste affärskvinna. Företaget hon är Vd för, Sodexo AB, har funnits i snart 50 år och har omkring 8000 anställda i Sverige. Under de senaste fem åren har företaget genomgått stora förändringar och Azita har tagit företaget allt närmare målet att ha 50 procent kvinnor i chefsrummen. Dessutom talar hon om riktig mångfald!

Individuell ledarstil

Som VD är Azita rak och säger vad hon tycker! Hennes inkluderande ledarskap innebär bland annat att hon är tydlig och att har en direkt kommunikation. Denna uppsättning egenskaper kan ha bidragit till de goda resultat som kommit under hennes tid som ledare för verksamheten. Arbetet med jämställdhet är ett tydligt exempel på hennes förmåga att nå hela vägen i förändringsarbeten och att initiera attitydförändringar.

2010 hade företaget bara 14 % kvinnor i chefsposition. Azita var då Vice vd och satte tillsammans med övriga ledningsgruppen upp ett mål om 50 % kvinnor som chefer fem år senare. Idag har målet till stor del uppnåtts då 46 % kvinnor sitter i chefsrollerna. Siffran i sig är dock av mindre relevans. Istället understryker Azita Shariati att de skapat en rörelse. Detta genom att ha underbyggt en medvetenhet i organisationen.

Äkta mångfald

Sodexo är ett företag med stor bredd och bred kompetens. Bland de anställda representeras hela 57 nationaliteter! Detta är dock bara en början på arbetet med mångfald. Enligt Azita är det när dessa nationaliteter finns representerade i alla chefsled man visar att man menar allvar!

Det är lätt att imponeras av de förändringar som åstadkommits under senare år. Samtidigt bör man komma ihåg att det inte endast handlar om jämställdhetsmål och mångfald. I dessa utvecklingsarbeten och mångfaldsvisionerna driver årets affärskvinna en stark organisation med tusentals anställda. Vi gratulerar till priset!

Foto: Sodexho

Run4fun branschfest

RUN4FUN – Äntligen dags för årets roligaste branschfest!

Run4fun loggaFör 7:e året i rad hålls mötesindustrins största personalfest och roligaste löplopp! Den 10 km långa banan sträcker sig mellan två av landets främsta konferensanläggningar. I år med målgång vid Happy Tammsvik, precis som när Run4Fun hölls för första gången.

Det som från början var tänkt som ett kombinerat samarbete och gemensam personalfest för Aronsborg och Happy Tammsvik, växte snabbt! Innan första startskottet brann av, hade allt fler anläggningar valt att ansluta sig.

Branschfolk från anläggningar på Lidingö, Värmdö, Nacka etc. samlades för att springa, fira, dansa och festa tillsammans! 2009 när Johan Hjort (då vd på Happy Tammsvik) och Johan Svensson (då vd på Aronsborg) sjösatte historiens första ”Run4Fun” kom 250 personer. Året efter hade antalet nästintill fördubblats.

Genom åren har banan haft lite olika sträckning och festligheterna har de senaste åren gått av stapeln ute på Lidingö. Blue Hotel har stått värd ett år och Högberga Gård två. Nu är fokus tillbaks där allting började!

Dans och underhållning

Intresset för Run4Fun är massivt och redan tidigt anslöt sponsorer som varit med och format evenemanget till vad det är idag. Flera av dessa är med och springer och har stöttat Run4Fun sedan starten vid 2009. Efter löploppet bjuds det på mat, underhållning, live akter och dans!

Tomas Event & Design är företaget bakom all underhållning för kvällen. Dj är ingen mindre än Peter Siepen och som vanligt bjuds det på grymma live akter!

Allt är riggat och klart för ytterligare en succé. Snöra löparskorna och plocka fram träningsbagen. Snart går starten för årets löphändelse!

Information och anmälan till Run4Fun finns här

Göran Adlén Trendspanaren

Möteskonsulterna + Göran Adlén = SANT

Nu börjar ett nytt och intressant samarbete med Trendspanaren och marknadskännaren Göran Adlén! Sedan en tid tillbaks har vi fört dialog kring möjligheten att samarbeta för att nå ut till våra respektive målgrupper och vi har nu kommit fram till ett unikt upplägg helt i linje med de trender som rör sig i samhälle och näringsliv.

Göran Adlén är Årets föreläsare

Göran Adlén är en av landets mest hyllade föreläsare och har genom åren mottagit pris för Bästa ledarskapsbok, Bästa lärare på IHM och nu senast som Årets Föreläsare 2014 för att nämna några av hans utmärkelser. Under senare år har Göran jobbat med varumärkesresor och organisationer i allt större utsträckning. – Någonting som går hand-i-hand med de årliga trendrapporterna och föreläsningarna. I och med detta samarbete kommer han att publicera artiklar exklusivt för Mötesbranschens läsare, samt också i andra av Möteskonsulternas kanaler. Första publicering väntas i dagarna tillsammans med ett personporträtt.

Möteskonsulterna och Göran Adlén

Möteskonsulterna är företaget bakom webbplatser som mötesbranschen.se och tjänster som konferensnyheter.nu. Vi arbetar fokuserat mot konferens- mötes och eventbranschen där vi snabbt blivit landets snabbast växande aktör. Målsättningen med mötesbranschen.se är att erbjuda exklusivt material riktat till näringslivet om ledarskap, möten och hälsa. Samarbetet med Göran Adlén kommer innebära en möjlighet att erbjuda våra läsare ett intressant tillskott av material från en av Sveriges mest välkända föreläsare och Trendspanare!

Förutom samarbetet med Göran, arbetar vi med dessa starka aktörer:

Johan Svensson
Johan Hjort
Kristina Landeström
Mia Liljeberg
Anna Moore
Sophia Sundberg
Jan Kronkvist
Mattias Josefsson
Ann Fogelberg

Göran Adlén Trendrapport på Högberga gård

Trendrapport 2015 med Göran Adlén

För fjärde året i rad hölls Trendrapporten med Göran AdlénHögberga Gård. Under en heldag presenterades trender inom allt ifrån personlig utveckling till ledarskap och marknadsföring. Några av de ämnen som avhandlades under årets event rörde vad vi gör när människor ersätts av robotar som tar över majoriteten av våra jobb, och vad som händer när det digitala och analoga smälter samman.

Trendrapport 2015, En helhetsupplevelse

Högberga Gård är känd för sin extravagans och vackra estetik såväl interiört som i trädgården nedanför verandan. Möten, bröllop, konferenser och fester blommar här ut i full potential med utsikt över vattnet. Så även Trendrapporten som traditionsenligt hålls vid Fåhraeus byggnation från 1911. I år var tonen latinamerikansk och evenemanget bjöd på färger, former, smaker och musik från andra sidan atlanten. Känslan i mötesrummet påminde om ett stort mingelparty och dagen avrundades med spontandans när Dogge Doggelito började spela musik för föreläsningens besökare. Läs mer här.

Från innerstan till Lidingö

Trendrapporten är ett koncept Göran arbetat med under flera år och tidigare arenor som Oscarsteatern och Rival vilka genom åren huserat föreläsningen, har sedan fyra år fått stå tillbaks till förmån för Högberga Gård. Bakgrunden till valet av Högberga Gård är resultatet av Göran Adléns vision om att fördjupa trendrapporten och göra den till någonting större! Responsen har varit massiv från samtliga medaktörer och även i år fylldes Högberga av nyfikna och intresserade åhörare.

Trendspanaren Göran Adlén

Göran Adlén TrendspanareFörutom att ge ut Trendrapporten, vilket Göran Adlén har gjort sedan 2002, är han föreläsare, skriver böcker och har förflutet som civilekonom, lärare på IHM Business School och som reklammakare, för att nämna några av hans kompetenser. Genom åren har Göran blivit nominerad tre gånger som ”Årets talare” och har lika många gånger tilldelats hedersomnämnande i Stora Talarpriset. Dessutom utsågs hans bok ”Framtiden är inte vad den brukade vara” till Årets ledarskapsbok 2005 av Kooperativa förbundet, KF Bibliotek och Koopi. Den andra nominerades till Svenska Designpriset.

Från det egna företaget jobbar han med förändringsprocesser och affärsutveckling både nationellt och utomlands. Bakgrunden inom reklam och marknadsföring har inneburit stora möjligheter att driva varumärkesresor.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.