...

Möten Ledarskap Inspiration Personlig utveckling

Kategori: Tips

Hur man förbereder sig för att anställa nya medarbetare

Hur man förbereder sig för att anställa nya medarbetare

Att anställa ny personal är en viktig process som kan påverka i vilken riktning företaget kommer att röra sig framöver. Det kan vara svårt att veta hur du bör förbereda dig inför denna process, inte minst om det är första gången du ska anställa en ny medarbetare. Genom att förbereda dig inför intervjun på bästa sätt, minimerar du risken för att i förbifarten glömma att fråga eller berätta någonting.

Innan intervjun startar

Försök att få kandidaten att känna sig avslappnad, en anställningsintervju kan vara stressande inte bara för dig utan även för de kandidater som du ska intervjua. Välkomna alla kandidater på ett bra sätt och fråga exempelvis om de vill ha en kopp kaffe eller liknande. Lite småprat för att bryta isen innan intervjun börjar kan också vara ett bra sätt att få kandidaten att slappna av. Tänk på att inte dra förhastade slutsatser av det första intrycket, då ett lite sämre första intryck inte alls behöver betyda att kandidaten är mindre lämpad för tjänsten. Utvärdera istället kandidatens lämplighet, meriter och kapacitet på ett sakligt sätt.

Medan intervjun pågår

Börja gärna intervjun med att berätta lite om företaget och din roll på detta, men håll det kort och snöa inte in dig på detaljer. Berätta också kortfattat om det jobb som erbjuds: vad tjänsten innefattar, vilka ansvarsområden som ingår i den och liknande. Du bör inte dominera samtalet helt men det är brukligt att du tar tag i taktpinnen och leder samtalet. Även om det är bra att ha någon form av checklista med viktiga punkter att utgå ifrån, bör du inte hålla för hårt vid denna utan kunna improvisera lite och föra ett mer naturligt samtal med kandidaten.

Lyssna och anteckna

Det är viktigt att du lyssnar på vad kandidaten har att säga – det är ju trots allt du som intervjuar denne och inte tvärtom. Genom att lyssna mer och prata mindre, kan du ta del av mer information om kandidaten, vilket är till din fördel när du senare ska utvärdera de sökande. Glöm inte heller att föra anteckningar så att du kommer ihåg viktiga detaljer som framkommer vid intervjun.

Var lyhörd och vaken

Var också mottaglig för de frågor som kandidaten kan tänkas ställa och var lyhörd för vad som sägs mellan raderna. Av vilken anledning söker kandidaten tjänsten – är se denne tjänsten som en lockande utmaning och en möjlighet att klättra på karriärstegen? Eller lägger kandidaten stor vikt vid lönesumman, antalet semesterdagar och andra förmåner? Tänk också på att hålla samtalet professionellt. Allt för privata frågor kan bryta mot gällande lagstiftning, vilket kan få otrevliga påföljder.

Efter avslutad intervju

Berätta för den sökande på ett ungefär när den kan förvänta sig ett besked. Om kandidaten ligger bra till, kan det vara en bra idé att vara extra tydlig med vad som kommer att ske i nästa led i anställningsprocessen. Om kandidaten inte ligger särskilt bra till, bör du på ett varsamt sätt meddela denne detta men ändå avsluta intervjun på ett positivt sätt. Tveka inte att i efterhand ta kontakt med de kandidater som är mest intressanta för att ställa ytterligare frågor som kan hjälpa dig att fatta rätt beslut!

Mötesbranschen - 3 tips för sensationella presentationer

3 tips för sensationella presentationer

Det här med att framföra en presentation inför anställda eller medarbetare är vardagsmat inom de flesta företag. Trots att presentationer är ett väsentligt inslag är det många som inte lyckas undkomma ”Death by PowerPoint”.

Numera verkar det som om att moderna verksamheter där en presentation skall hållas innebär ännu en PowerPointhistoria. Ibland kan till och med en känsla infinna sig av att presentationer utan PowerPoints har fallit i glömska. Istället har vi hamnat i något slags Moment 22 med den ena tråkiga och stapplande Powerpointpresentationen efter den andra.

Men vilka drabbas egentligen av dessa presentationer som kan jämföras med regniga dagar? Det är givetvis åhörarna! Många fyller sina presentationer med alldeles för mycket information och använder detta i eget syfte – genom att läsa upp presentationen – istället för att använda det som stöd för åhörarna för att lyfta fram det mest väsentliga. Nedan följer tips på hur du kan förbereda din nästa presentation för att krydda ditt framträdande.

1. Använd humor

En nyttig ingrediens att strö över samtliga presentationer är en nypa humor. Om du inte riktigt vet var du ska börja för att få in komiska inslag kan du tänka på vad komikern Darren LaCroix säger till Inc. Magazine – ”Börja med att se dig i spegeln”. Försök att konkretisera dina egna misstag och dina framgångar. Berätta exempelvis om en situation då du själv har råkat göra fel. Din öppenhet bjuder in dina åhörare.

Det är med andra ord oftast ett säkert kort att skapa roliga historier för publiken med hjälp av ditt eget liv. Men se till att du övar in berättelsen så att den verkligen sitter! Det tipsar bland annat komikern Ricky Gervais om till Inc. Magazine. När du berättar ska du också se till att försöka lägga vikt vid detaljer eftersom det oftast är där humorns guldkorn finns. Dock finns det en viss balansgång att förhålla sig till för att det inte ska bli överdrivet. Föreställ dig att du ska måla upp ett scenario för en radiolyssnare till exempel.

Redan när du förbereder din presentation ska du känna att du själv också tycker att det är ett intressant och givande innehåll. För om du själv tycker att din presentation är tråkig kan du vara ganska säker på att din publik också kommer att tycka likadant.

2. Strukturera och planera

Det är alltid viktigt att förbereda en presentation ordentligt. Även om det känns som om att du har gått igenom ditt material överdrivet många gånger så kommer det i slutändan innebära att du kan känna dig trygg och säker då du ställer dig upp inför publiken oavsett vad som kommer att hända sedan.

I samband med att du är i stadiet då du förbereder ska du sätta upp mål med presentationen och identifiera hur du ska kunna komma till kärnan av det du vill säga utan att använda överdrivet många ord. På det sättet kan du skala bort onödig och överflödig information. Välj ut tre saker som du önskar att dina åhörare ska minnas efter presentationen och strukturera ditt framträdande utifrån dessa tre saker. Det blir både enklare för publiken att följa den berömda röda tråden och du själv kommer att känna dig stabil i rollen som talare.

När du ska börja din presentation är det alltid bra att få en flygande start med något som greppar tag i publiken och skapar ett genuint intresse. När du har fångat deras uppmärksamhet kan du ge en kort redogörelse för presentationens mål. Tänk på att koncentrationsnivån är begränsad hos oss alla!

3. En iögonfallande presentation

Något som också kan vara värt att ha i åtanke då du förbereder din presentation är att det ska vara visuellt tilltalande för publiken. Enligt forskning har det visat sig att hela 90% av den information som förs vidare till hjärnan sker via bilder. Dessutom blir det visuella processerat 60 000 gånger snabbare i hjärnan än vad text blir – något som kan komma väl till pass att tänka på vid en presentation.

Om du trivs med att strukturera dina presentationer med program så som PowerPoint men känner att det inte riktigt räcker till alla gång för att skapa den dragningskraft du önskar kan du se dig omkring på nätet. Där finns det nämligen flera olika presentationsprogram att välja mellan som skapar en mer visuell upplevelse av din presentation. Ett alternativ som har blivit allt mer populärt är till exempel Prezi. Här finns det mängder med olika teman för att du ska kunna skapa en originell presentation.

Slutligen kan du alltid ha i åtanke att det som krävs för att bli riktigt duktig på någonting är tre saker. Övning, övning och åter övning. Ska man tro författaren Malcom Gladwell behöver vi hela 10 000 timmar då vi tränar hängivet på en viss aktivitet för att kunna bli mästerliga inom området – bland annat på presentationer.

Källor och inspiration:

23 Tips From Comedians to Be Funnier in Your Next Presentation
About Inc
Hjälp jag ska hålla en presentation
Six ways to avoid death by Powerpoint
Malcolm Gladwell – 1000 hour rule selling your business
Prezi

Simon Strandvik miljövänligt evenemang.

9 tips på hur du gör ditt evenemang mer miljövänligt

Under mina år som projektledare för miljömärkningen Miljömärkt Event på Håll Sverige Rent fick jag ta del av miljöarbetet hos över 100 olika evenemang som musikfestivaler, idrottstävlingar, konferenser och mässor. Genomgående finns det goda exempel på hur man kan kommunicera miljöfrågan och min allra största lärdom är att det måste finnas en kombination av eldsjälar som brinner för miljöfrågan och en ledningsgrupp som prioriterar frågan. Det finns väldigt många olika sätt att kommunicera ett evenemangs miljöarbete och förutsättningarna är unika för varje gång. Dock finns det vissa mönster och här kommer 9 tips på vad du som arrangör kan göra för att minska miljöpåverkan kring ditt evenemang:

1)     Påverka resorna
Den allra största klimatpåverkan under ett evenemang är kopplat till deltagarnas reor till och från evenemanget. Nyligen fick jag berättat för mig av en mässanläggning att de gjort en klimatanalys som visade att 95% av alla klimatpåverkande gaser kring deras verksamhet härstammade från deltagarnas resor till och från deras evenemang. Här gäller det att uppmuntra såväl besökare som funktionärer till att ta tåg eller kollektivtrafik. Innan du spikar tiden då evenemanget startar kan det finna en poäng i att kolla upp tågförbindelserna så att de klaffar med evenemangets tider.

2)     Samarbeta med lokaltrafiken
Många av de evenemang jag har besökt har skapat ett väl fungerande samarbete med lokaltrafiken, så att deltagare transporterar sig lätt till och från evenemanget från tågstationen eller resecentrum. För andra fungerar det inte alls, men jag är fast övertygad om att det går, bara man vill.

3)     Skippa fysiska give-aways.
Ett otroligt resursslöseri är alla de give-aways som delas ut under evenemang. Jag tycker att det är både förlegat och fantasilöst att skänka bort nyckelringar och annat trams. Jag skulle tippa på att 99% av att giveaways bara slängs i en papperskorg längre bort. Det blir mer jobb med avfallshantering och stör besökarna. Om ni ska ha någon give away eller gåva – tänk då igenom noga vad det kan vara och vilken nytta det faktiskt ger för deltagarna eller besökarna. Sponsorer ställer ibland detta som krav och detta kan vara svårt att konfrontera. Men ärligt, hur svårt är det att komma på något annat än att ge bort massa skräp?

4)     Ställ miljökrav vid inköp
Som arrangör har du makt att påverka vad som köps in. När det handlar om stora volymer kan det innebära en extra kostnad för att välja de miljömärkta produkterna, men tänk då på vilken påverkansmöjlighet du har. Miljömärkning på produkter blir alltmer än hygienfaktor, kolla bara på toapapper eller tvättmedel idag, där finns det nästan inga produkter utan miljömärkning. Vi ser det alltmer på andra produktområden och för varje beslut som tas för att stötta produkter med miljömärkning desto mindre kommer prisskillnaden att bli framöver. Produkter som borde vara miljömärkta är tvål på bajamajor, deltagarlistor, programblad och andra tryckmaterial. Att välja miljömärkta produkter är ett bra och synligt kommunikativt verktyg för att lyfta miljöfrågan.

5)     Handla lokalt
Tjänster från lokala företag bidrar till en minskad miljöbelastning tack vare minskade transporter. Dessutom ger lokala samarbeten ofta goodwill och lokalsamhället kommer till gagn. Köp in produkter och tjänster från företag i närheten istället för att spara några extra kronor på något större mer välkänt företag. Efterlämningar från stora evenemang är inte helt lätt att mäta men det är helt klart så att stora evenemang ofta bidrar till en ökad intäkt till en stad eller ett samhälle.

6)     Använd app istället för programblad
Vi lever i en värld där nästan alla av oss kollar sin mobil fler än 900 gånger per dag. Att ha programbladet på mobilen blir alltmer en självklarhet och det finns massor av bra appar. För att underlätta för detta, se till att ha ett väl fungerande Wifi och ge möjlighet att ladda sin mobil.

7)     Erbjud vegetariskt mat
Vi måste börja minska vårt köttätande om vi ska klara av att försörja världens befolkning framöver. VI äter mycket mer kött per svensk nu idag jämfört ed bara 10 år sen. Kött i för stora mängder är varken bra för din kropp eller för miljön, framför allt nötkött har en stor miljöpåverkan. Jag valde att äta vegetariskt under hela förra året och minskade således min köttkonsumtion med 60 kg. Detta innebar minskade klimatutsläpp med ca 1,5 ton koldioxid och jag räknade fram att om jag skulle sätta mig i en vanlig bensinbil och åket upp denna koldioxid hade jag kommit ned till södra afrika. Så ja, köttet påverkar klimatet mycket. Men att ta bort köttet helt kan skapa irritation hos många, så lyft fram det vegetariska som det mest självklara och ha var möjligheten för andra att köpa kött.

8)     Erbjud kranvatten
Under ett större evenemang dricks det många liter vatten och detta innebär ofta ett logistikproblem och massor av flaskor som uppstår som avfall. Visst är det av hygienfaktor också, men vi har ju både rent och gott vatten i våra kranar. Det är många evenemang som ordnar fram vattenkranar och ger besökarna möjlighet att fylla på sin flaska med kranvatten. Ett bra sätt att kommunicera miljöfrågan.

9)     Skylta tydligt med källsortering.
Att källsortera vid evenemang är både en viktig miljöinsats och kan spara pengar för arrangören. Tyvärr är det inte alltid helt lätt att komma överens med avfallsmottagaren som drar sig för att ställa ut extra kärl. Men jag upplever att det blir mer och mer accepterat. Dessutom är källsortering ett ypperligt sätt att kommunicera att miljöfrågan är viktig. Du kommer aldrig att kunna få 100% sortering på avfallet men det går att underlätta mycket genom färger för olika behållare. Ett problem jag ofta stött på är att man inte skyltar tillräckligt bra och då blandas allt avfall. Se också till att skyltarna kommer upp ovanför huvudhöjd, då ser man bättre i folkmassor.

Det finns oerhört många kreativa sätt att kommunicera miljöfrågan, allt från solpaneler som laddar din mobil till roliga skräpplockningstävlingar, men det absolut viktigaste är att man tar ett helhetsgrepp och på så sätt vet om sina brister och det man kan vara stolt över.

 

fyra tips på en bra start på dagen

4 tips för en bra start på dagen!

Under morgonen avgörs dagens produktivitet och utkomst. Den som får en dålig start och ”vaknar på fel sida” kan hämmas i produktivitet och helt gå miste om intressanta sociala möten och nya möjligheter. Helt enkelt för att humöret är i botten. Andra faktorer som väger in i hur dagen utkristalliserar sig handlar om näring och fysisk aktivitet. Utan energi och bra syresättning kommer varken huvud eller kropp att prestera.

Vissa ovanor hämmar din kreativitet och samtidigt är just dessa ovanor bland de vanligaste! För att få en bra start på dagen och öka förutsättningarna att nå dina uppsatta mål, kan du gå igenom listan och hitta vanor att förändra. Kanske finns det en hel del beteenden att göra upp med för att bokstavligt talat över natt må bättre, öka din kreativitet, ditt humör, förbättra arbetsmiljö och bygga nätverk?

1, Snoozeknappen

snoozeDet är inte alltid man per automatik vaknar i tid. Här i Sverige håller vintermörkret i sig under stora delar av året och gör det svårt att komma upp om man inte har ställt en väckarklocka. Att ryckas upp ur drömmarna av ett högljutt oväsen är sällan en harmonisk upplevelse. Det är förövrigt inte tanken med en väckarklocka. Den skall få dig att gå upp!

Att välja en högljutt alarm som man garanterat vaknar av, kan ibland kännas som en bra idé. Samtidigt kan ett hysteriskt alarm väcka irritation och bidra till ett dåligt morgonhumör. Snooze knappen är nära till hands för att få vila ytterligare några minuter, men efter ett par tryck på denna knapp har man utsatt sig för samma jobbiga upplevelse flera gånger om. Detta är inte någonting som bidrar till en skön uppvakningsstund och en bra start på dagen!

Testa att gå ut ur sovrummet så fort du vaknar. De jobbiga stegen bort från sängen kan snabbt lägga en grund för en bra dag.

2, Stresshantering

När du går upp från sängen har du gott om tid på dig att sakta vakna och njuta av dagen.. Inte? – Då är du som flertalet människor som försöker springa ifrån klockan för att hinna.

Under stress hinner hjärnan inte bearbeta allting som händer och det är vanligt att glömma saker eller att tappa föremål. En morgon som börjar med glömda bilnycklar, utspillt kaffe och en tandkrämsfläck i mungipan, är sällan receptet för en bra dag.

Försök att gå till sängs en stund tidigare och se till att du har tid till att vakna när du gått upp. Det kan förändra hela dagen!

3, Frukost

frukostOm man har bråttom och inte hinner med alla morgonsysslor, är frukosten ofta det som bortprioriteras. För åtskilliga yrkesverksamma har frukosten helt tagits bort från morgonrutinen vilket påverkar allt ifrån kreativitet till humör.

Efter en natts vila är kroppen i stort behov av näring för att slå om från sömn till aktivitet! Kolhydrater och protein finns i en uppsjö livsmedel och en bra frukost kan hinnas med på en kvart! Det finns korrelation mellan att avstå frukost och att öka i fettvikt. Att träna innan frukost är däremot utmärkt och kan bidra till sundare kroppssammansättning, förutsatt att man inte glömmer maten efter träningen.

Om du ofta har bråttom och inte hinner äta om morgonen, kan du förbereda frukosten kvällen innan. En bra frukost och kaffe/té kommer att förbättra hela dagens resultat!

4, Uppvärmning

Att springa från sängen till jobbet är kanske nödvändigt vissa dagar, men du vinner på att värma upp en stund innan du går hemifrån. Det finns åtskilliga argument för att träna eller meditera innan arbetet börjar för dagen. Åtskilliga studier indikerar att detta förbättrar såväl prestation som fokus. Har du inte tid att promenera eller gå till ett gym före jobbet, kan 10 minuters tyst meditation eller avslappning vara bra.

Genom att hitta balans och förbereda dig inför dagen, minskar stressnivåerna och du kan fokusera och genomföra vad som krävs.

Ha en bra dag!

När du vill förändra någonting i tillvaron, eller har arbetstoppar som känns enormt jobbiga, är det viktigt med bra vanor. Att förändra morgonens upplägg kan på en natt göra stor skillnad som du märker av direkt!

Vad har du för ovanor eller vanor som påverkar din dag?

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.