Både nystartade och väletablerade företag behöver ha ett kontinuerligt arbete för att stärka sitt varumärke både på- och utanför nätet. Det går inte längre att ignorera internetnärvaron och ju bättre strategi du har, desto starkare gensvar kommer du att få! Att ta fram en vinnande strategi för sitt varumärke kräver åtskilliga mätningar, tester, stor kunskap och framförallt hängivenhet!

Antalet besökare som också blir företagets kunder, påverkas stort av er webbstrategi men syftet är inte bara att nå snabba avslut! Tvärtom handlar varumärkeskampanjer som alltid om att positionera- och etablera sitt varumärke för att stegvis vinna marknadsandelar och skala upp affärerna både nu och framigenom. Mötesbranschen har tittat närmare på internet-aktiviteten hos företag och presenterar tre viktiga tips för att nå så bra och hållbara resultat som möjligt.

1. Exponera

Det handlar inte bara om att ha en snygg och bra webbplats som kunderna känner igen och besöker. Varumärket byggs av en uppsjö komponenter där synlighet och budskap är i fokus. För att kunna positionera sig behöver företag ringa in sina målgrupper och synas i rätt kanaler. Var noga med valet av kanaler för att inte lägga tid där den inte ger resultat, eller tappa kraften genom att sikta för brett. Som företag år 2014 är möjligheterna på internet stora! Du har ett otal verktyg att jobba med för att bygga varumärke. Hemsida, Blogg, annonser, kampanjer, sociala medier och fler därtill.

Facebook och LinkedIn är utmärkta kanaler både för B2B och B2C. Tänk på att dessa två sociala medier har olika publik och att man kan anpassa sin kommunikation för att nå ut. Håll en mer stringent och tydlig dialog i LinkedIn och slappna av lite mer i kommunikationen via Facebook. Glöm inte heller Twitter och andra kanaler som kan vara bra komplement i er varumärkesstrategi!

2. Positionera

Att synas i flera kanaler är bra då man kan bygga en igenkänningsfaktor samt nå ut till olika kunder och partners på detta vis. Någonting som inte kan understrykas i överkant är dock att synas på rätt sätt! Var selektiv med vad ni delar ut för att på så vis kunna påverka bilden av er som varumärke! Information är en nyckel i många varumärkesstrategier och man delar mer frikostigt än någonsin vad gäller allt ifrån checklistor till mallar, information och svar. För att hävda sig och nå fram genom det stora havet av information krävs en vilja att faktiskt bidra med någonting till besökaren!

Tänk igenom hur ni vill uppfattas och bygg er kommunikation utifrån detta. Att bygga varumärke handlar inte bara om antalet sälj under viss tidsperiod. Tvärtom är det en fråga om att bygga sitt rykte och att bli en auktoritet/lågprisalternativ/exklusiv leverantör/innovativ partner, eller vad man nu vill bli känd för.

3. Engagera

Kontinuitet är viktigt för att inte drunkna i mängden information som strömmar ut varje dag från olika aktörer. Att ha en kontinuerlig närvaro i sociala medier är någonting som för många företag bidrar till bra resultat. Givetvis krävs det att man har rätt kommunikation och att man syns med information vilken stärker varumärket. Att jobba med blogg och nyhetsbrev är ofta värdefullt då man har möjlighet att etablera en relation till läsaren som följer varumärkets aktivitet. Relationsaspekten är allt viktigare för bra och långsiktiga affärer. Här kan man också presentera nyheter, erbjudanden, tips och annat som rör verksamheten.

Lycka till med webbaktiviteterna och följ oss för ytterligare tips om varumärkesarbete!