...

Möten Ledarskap Inspiration Personlig utveckling

Kategori: WebbTV

Mötet & en Videopodd

Mötet& avsnitt 3

Tredje och sista delen av Mötet & från Lidingö, Blue Hotel. Möteskonsulterna har tillsammans med Häxan&Fyren tagit fram en videoserie som hanterar frågor om ledarskap, framtid, näringsliv och kreativitet. I de två tidigare avsnitten figurerar Charlotte Alexandersson och Nicolas Jaquemot. Denna gång gästar Andreas Broryd och talar om framtidens arbetsplatser både ur entrepreneuriellt och hållbartbarhetsfokus.

Tomma kontor och dyra lokaler

Upptakten till Workaround, som är företaget Andreas Broryd varit med och bildat, var tanken om det rörliga och snabba företagssamhälle vi nu lever i. Byggnader står för stora miljöeffekter och många gånger är de oanvända under stora delar av dygnet. Detta i kombination med att dagens verksamheter kan ha behov som ändras över ett dygn. I och med deras koncept finns möjlighet att hyra ut lokaler du inte använder och för bokare att alltid ha tillgång till mötesrum utan långa kontrakt.

Det finns någonting som flera inspireras av när alla lokaler kan bli tillfälliga mötesrum! Här utgör fantasin gränser och fri kreativitet kan snabbt ge större effekter. Välkommen att se den tredje delen i serien.

Mötet& Mötesbranschen WebbTV

Mötet& avsnitt 2

Andra delen i Mötet & spelades in under hösten 2015 vid Blue Hotel på Lidingö. Ett samarbete mellan Möteskonsulterna och Häxan&Fyren där expertgäster diskuterar frågor inom ledarskap, hållbarhet och kultur. Bara ett stenkast härifrån undervisar avsnittets gäst vid Riksidrottsförbundets anläggning. Med en bakgrund som seglare på elitnivå och med fil. kand i psykologi, arbetar hon med ledare och landslagsaktiva sedan 15 år! Charlotte Alexandersson är utbildat i metakommunikation och har skrivit böcker i ämnen som rör ledarskap. Sedan 1999 Driver hon företaget ”Huvudleden” var ledare, elitidrottare, företag och privatpersoner får hjälp med sin prestationsutveckling genom kommunikation.

Charlotte Alexandersson – Leda med förtroende

Denna bok ger ett flertal redskap och nycklar för ett bättre ledarskap. Boken går tydligt igenom hur du använder dessa nycklar för att nå resultat både i teamfrågor och individuellt. Utgångspunkten både i denna bok och i det övriga arbete Charlotte Alexandersson utför är att du kan göra vad du vill om du har rätt nycklar! Inspiration och kommunikation är frågor som kommer att tas upp i detta avsnitt.

Mötet& Mötesbranschen WebbTV

Mötet& avsnitt 1

Nu släpper vi första delen av videoserien ”Mötet &”. Ett samarbete mellan Möteskonsulterna och Häxan&Fyren där expertgäster diskuterar frågor inom ledarskap, hållbarhet och kultur. Mötet &, är en snabb presentation av tankesätt idéer som inte bara påverkar möten utan som också kan bidra till stora effekter i verksamheten. Serien har under hösten spelats in vid Blue Hotel på Lidingö och kommer att publiceras under våren.

Nicolas Jacquemot

Första gästen i denna serie är Nicolas Jacquemot. Författare, etnolog och kommunikationsrådgivare. Han förespråkar dessutom en hämningslöshet och lekfullhet som grogrund för inspiration och kreativitet! Nicolas har skrivit ett flertal böcker som rör beteenden och kommunikation. Däribland ”Kreativitetskoden – från idé till succé, 2013”. Boken syftar till att belysa de bakomliggande faktorer som utmynnar i kreativitet, samt ge konkreta redskap för inspiration och motivation i vardagen.

Engagemang

I detta avsnitt lyfts frågor om individuella drivkrafter och vikten av engagemang i det man utövar. Det finns modern forskning på kreativitet som kastar nytt ljus på hur vi interagerar, kreerar och påverkar vår omgivning. Genom att applicera ny kunskap på yrkesmässiga situationer ökar förutsättningarna att hålla inspirerande möten som ger effekt! Se Mötet & för en snabb inblick i ett nytt förhållningssätt kring möten och lär dig varför brainstorming är en dålig idé att börja med.

 

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.