När man träffar företagare och entreprenörer är övertid ett begrepp som har annan innebörd än hos andra. Övertid för dessa personer handlar inte om tillfälliga situationer då man behöver jobba några timmar mer än vanligt. Övertid är istället en benämning på den arbetsro som infinner sig när övriga gått för dagen! Att forcera igenom en uppstart eller tillfällig ansamling jobb, är ofta nödvändigt för egenföretagare, ledare, entreprenörer. Att driva en verksamhet eller att göra en uppstart innebär en hel del tid och arbete! Samtidigt finns det en poäng med att gå hem från jobbet i tid. Faktum är att du ofta kan vinna på att jobba ett par timmar kortare.

Här följer en rad argument för att gå hem från jobbet och ägna sig åt saker du uppskattar utanför kontoret. Även om man inte alltid har möjlighet att gå hem tidigare, är det viktigt att reflektera kring sin tillvaro och kanske inspireras till förändring?

1, Kvällsarbete äventyrar din produktivitet

För att hålla uppe produktivitet och fokus är det viktigt att slutföra uppgifter! Att skjuta upp saker ”till senare under kvällen” ger en illusion om att det alltid finns utrymme för extra arbetsmoment även när det inte stämmer. Om du beslutar dig för att gå hem från jobbet och stänga datorn en viss tid, behöver du prioritera viktiga uppdrag och slutföra i tid. Produktiviteten minskar kraftigt om det alltid finns tid att gå tillbaks till uppgiften något senare.

2, Struktur

När du beslutat att gå från jobbet en viss tidpunkt blir det enklare att prioritera och minska tid som försvinner till ingenting. Onödiga tidstjuvar försvinner snabbt då du vet att det finns en sluttid att hålla. Kanske finns det flera timmar att spara genom att hålla korta, effektiva möten, minska tiden till mail och privata samtal etc.?

3, Fritid är bra för resultaten

Det är viktigt att nå god kvalitet i alla uppdrag. Både interna och externa. Samtidigt kan inte ens den mest luttrade entreprenör upprätthålla fokus och kvalitet hur länge som helst. Att gå hem från kontoret och ägna sig åt någonting helt annat för en stund, är gynnsamt för arbetet! Sömn, mat återhämtning och intryck bidrar till fokus och perspektiv.

Det är viktigt att även psykologiskt och mentalt släppa arbetet från och till. Försök hitta sätt att koppla bort ditt arbete när du är ledig och jobba när du jobbar.

4, Bättre relationer

Även om jobbet är viktigt och måste få gå först ibland, finns otaliga studier om hur viktigt det är med sociala relationer även utanför arbetet! När jobbet blir allt i livet kan världen snabbt krympa till nyckeltal, samarbeten, tjänster och kunder. Ta dig tid att utveckla intressen utanför arbetet och vårda relationerna utanför företaget! Det kan gynna både välmående och kreativitet!