Om ni är som de flesta andra bolag har ni fasta kontorsplatser och ett skrivbord för varje medarbetare. Kanske följde ni även strömmen som gick från individuella kontorsrum till landskap? I takt med att förutsättningar, mötesformer och teknik har utvecklats, finns nu en mängd faktorer som kullkastar traditionen av skrivbordskontor. I vilket fall inom somliga branscher.

Microsoft har gått längst fram i ledet när det kommer till arbetsplatsen och varje förändring som genomförts har byggts på väl uträknad information! Första skissen till den nya arbetsplatsen var en utveckling av ett dokument Bill Gates gick ut med under 2005. I dagsläget har åtskilliga kontor fått helt ny atmosfär. Kanske har kartan för arbetsplatser förändrats i grunden, om än långt efter att möjligheterna uppkommit.

Fokus på effektivitet

Vid Microsofts kontor i Sverige kom man fram till att bara 25 procent av arbetstiden utgick från arbetsplatsen. Människor valde andra miljöer och utrymmen för att utföra sitt jobb. Trots detta slukade traditionella arbetsytor 60 procent av utrymmet i lokalen!

De tekniska framsteg som gjorts under senare år, har möjliggjort ett mobilt arbete där man kan befinna sig var man vill och samtidigt ha med sig allt man behöver. Parallellt med detta, vilket Gates också framhåll, är det ett generationsskifte där allt fler har med sig internetvana och rörlighet som naturliga delar. Flera av medarbetarna på Microsoft valde att jobba hemifrån när det krävdes stort fokus, eller på offentliga platser när man ville ha en kreativ miljö. Arbetsplatsen erbjöd därmed inte förutsättningarna som krävdes för att de anställda skulle prestera optimalt, och inte heller de möjligheter som önskades.

Arbetsplatsen bör vara till för att stötta människor i företaget och bidra till effektivitet och kreativ atmosfär! Därför anpassades lokalerna efter företagets verkliga tillgång, nämligen arbetslaget!

Rätt underlag

För att kunna ta fram nya arbetsplatser utgick man från en intern definition av faktorer och behov. Människa, teknik och plats. Syftet var att identifiera vad som krävdes och hur dagens arbete egentligen utfördes. Utifrån denna information kunde man sedan utveckla kontor som bidrog till resultat och trevnad.

All mobil teknik, bärbar dator, kamera, högtalare och telefon, kan enkelt förflyttas. Det finns nu inga fasta kontorsplatser och man har ansträngt sig för att introducera kreativitet! Det nya kontoret minskades ner med 30 % samtidigt som nöjdheten gick upp med 32 %.

Fri sittning och kreativa miljöer där varje våningsplan i byggnaden har en egen stadsmiljö. Kulturhus, station etc. Här kan man finna plats för kreativa och innovativa diskussioner samtidigt som man underlättat för de som vill jobba hemifrån ibland.

Allt fler intresserar sig för alternativa kontor där nöje, vila, arbete och utbyte får rum. Det nya kontorslandskapet ställer nya krav på mötesformer, ledarskap, samarbeten och konferenser. Kanske har en ny våg slagit in över företagsvärlden där man nu kan knäppa upp ett par skjortknappar, luta sig tillbaks och umgås även på jobbet.