Mia Liljeberg började sin karriär med en ingenjörsexamen, inriktning industriell ekonomi. Sedan dess har uppdragen fört henne runt hela jorden. När vi diskuterar hennes karriär och väg fram till dags dato, har hon bott och jobbat i alla världsdelar. Uppdragen som till en början handlade om logistikorienterade projekt, byttes över tid ut till att i allt större utsträckning röra sig mot förändringsprocesser. Bakom sig har Mia ett större antal storskaliga förändringsprojekt inom såväl finans som logistik, media och detaljhandel på en internationell arena. Med uppdrag i Australien, Asien, Latinamerika och Afrika har hon ställts inför en rad kulturella och språkliga utmaningar. Dessa erfarenheter, samt hennes insikter vilka banat väg runt hindren, är nu viktiga komponenter i hennes arbete som författare och talare.

Kommunikationsutmaningen

”Alla kan nå ut men alla kan inte nå fram..”

Mia Liljeberg har gedigen erfarenhet av utmaningar inom kommunikation. I sin roll som chef och projektledare i flertalet länder och kulturer, har hon erfarenhet av när kommunikationen inte fungerar. Varje teori om effektiv kommunikation har satts på hårda prov och vägen fram till den kunskap hon nu besitter har inte varit solklar. Motsättningar av språklig- eller kulturell natur förekommer inte bara vid internationella samarbeten och dialoger. Tvärtom är kommunikationssvårigheter vanligt också när alla talar samma språk och befinner sig i samma land. Ett exempel är när olika avdelningar/affärsområden skall samverka i gemensamma projekt men har olika utgångspunkt och huvudinriktning. Här är det viktigt att hitta kommunikationsvägar som överbryggar dessa skillnader.

Vid dialog med kollegor eller leverantörer i ett annat land, och med en annan företagskultur, är det vanligt att förvänta sig komplikationer. Detta kan i vissa fall innebära en ömsesidigt större ödmjukhet då man är medveten om en potentiell språkförbistring. Utifrån Mias erfarenhet kan det vara ännu svårare med kommunikationen på det egna kontoret. ”..när man delar språk och kultur förväntar man sig inte någon kulturkrock. Istället kan det resultera i personkonflikter..”. Genom att värdesätta både den externa och interna kommunikationen och jobba med effektiva verktyg där man tar hänsyn till inbördes skillnader kan man nå bra resultat och ökad styrka.

Gränsöverskridande budskap

”Man tror att en smiley är global men det är den inte..”

Sedan 2006 driver Mia Liljeberg företaget Ponteo AB där hon jobbar med utbildning och ledarskap. Grundstommen i hennes utbildningar och föreläsningar utgår ifrån allmänmänskliga beteenden och en av våra minsta gemensamma nämnare. – Nämligen att vi är människor och har vissa fundamentala likheter i hur vi fungerar. Bland annat kan vår hjärna processa information i bildform omkring 60 000 gånger snabbare än genom ord.

Oavsett språk och kultur går det att hitta en gångbar kommunikation med bilder. Visualisering av koncept och strategier är någonting som använts flitigt i vissa delar av världen även om man i Sverige inte anammat detta fullt ut. Upptakten till Mias arbete med bilder som verktyg för gränslös kommunikation var när hon jobbade i Vietnam för ett tyskt företag. Bilder var lösningen på en till synes omöjlig språkmotsättning där visuell kommunikation var det enda som fungerade!

Sedan några år tillbaks har Mia jobbat aktivt med att introducera bilder som kommunikationsverktyg och med framgångarna från sin bok ”Låt bilden göra jobbet” har allt fler börjat rita ”kartan” fram till mottagaren. En av hemligheterna bakom att kommunicera genom bilder är att hålla det enkelt! Skulle det inte vara möjligt att rita sitt budskap är metaforer ett redskap som kan vara till stor hjälp då man kan förmedla sitt budskap kopplat till kroppens sinnen.

Låt bilden göra jobbet

”Det visuella språket är globalt men kan ha dialektala effekter.”

Till Mias styrkor hör förmågan att dekonstruera abstrakt information och extrahera kärnan i varje resonemang. I kombination med en djup förståelse för hur vi inhämtar och bearbetar information har hon tagit fram en konkret och lättillgänglig kommunikationsform baserad på bilder och visuell kommunikation. Mia berättar att hon i sin bok ”Låt bilden göra jobbet” vill inspirera till att börja rita budskapet! Under arbetet med boken fanns det ingen helt avgränsad målgrupp annat än en riktning åt tjänstemän-konsulter-säljare men vid bok-releasen överraskades hon. Människor från otaliga yrkesgrupper lockades av boken! Läkare, lärare och många andra visade sig vara i behov av ett enkelt och intuitivt språk i sin vardag.

Framtiden

I dagsläget ägnar sig Mia åt arbetet med föreläsningar, utbildningar och åt sin nya bok som väntas komma ut under nästa år. Det är en uppföljare till ”Låt bilden göra jobbet” där hon lyfter fram konkreta tips och rekommendationer. ”Den första boken handlade om inspiration att använda bilder och börja rita. I den här är fokus på bilden. Hur man använder bilder, cirklar, modeller.. ..en handbok som är tillämpbar direkt..” Boken kommer troligtvis också att ha målgruppsanpassade delar för utvalda inriktningar.

Mötesbranschen

I och med samarbetet med Mia Liljeberg kommer vi att publicera artiklar från Mia exklusivt för mötesbranschen.se Håll utkik efter intressanta inlägg om kommunikation, bilder och ledarskap!