I sammanställningen från Veckans Affärer är Azita Shariati utsedd till årets mäktigaste affärskvinna. Företaget hon är Vd för, Sodexo AB, har funnits i snart 50 år och har omkring 8000 anställda i Sverige. Under de senaste fem åren har företaget genomgått stora förändringar och Azita har tagit företaget allt närmare målet att ha 50 procent kvinnor i chefsrummen. Dessutom talar hon om riktig mångfald!

Individuell ledarstil

Som VD är Azita rak och säger vad hon tycker! Hennes inkluderande ledarskap innebär bland annat att hon är tydlig och att har en direkt kommunikation. Denna uppsättning egenskaper kan ha bidragit till de goda resultat som kommit under hennes tid som ledare för verksamheten. Arbetet med jämställdhet är ett tydligt exempel på hennes förmåga att nå hela vägen i förändringsarbeten och att initiera attitydförändringar.

2010 hade företaget bara 14 % kvinnor i chefsposition. Azita var då Vice vd och satte tillsammans med övriga ledningsgruppen upp ett mål om 50 % kvinnor som chefer fem år senare. Idag har målet till stor del uppnåtts då 46 % kvinnor sitter i chefsrollerna. Siffran i sig är dock av mindre relevans. Istället understryker Azita Shariati att de skapat en rörelse. Detta genom att ha underbyggt en medvetenhet i organisationen.

Äkta mångfald

Sodexo är ett företag med stor bredd och bred kompetens. Bland de anställda representeras hela 57 nationaliteter! Detta är dock bara en början på arbetet med mångfald. Enligt Azita är det när dessa nationaliteter finns representerade i alla chefsled man visar att man menar allvar!

Det är lätt att imponeras av de förändringar som åstadkommits under senare år. Samtidigt bör man komma ihåg att det inte endast handlar om jämställdhetsmål och mångfald. I dessa utvecklingsarbeten och mångfaldsvisionerna driver årets affärskvinna en stark organisation med tusentals anställda. Vi gratulerar till priset!

Foto: Sodexho