Att anställa ny personal är en viktig process som kan påverka i vilken riktning företaget kommer att röra sig framöver. Det kan vara svårt att veta hur du bör förbereda dig inför denna process, inte minst om det är första gången du ska anställa en ny medarbetare. Genom att förbereda dig inför intervjun på bästa sätt, minimerar du risken för att i förbifarten glömma att fråga eller berätta någonting.

Innan intervjun startar

Försök att få kandidaten att känna sig avslappnad, en anställningsintervju kan vara stressande inte bara för dig utan även för de kandidater som du ska intervjua. Välkomna alla kandidater på ett bra sätt och fråga exempelvis om de vill ha en kopp kaffe eller liknande. Lite småprat för att bryta isen innan intervjun börjar kan också vara ett bra sätt att få kandidaten att slappna av. Tänk på att inte dra förhastade slutsatser av det första intrycket, då ett lite sämre första intryck inte alls behöver betyda att kandidaten är mindre lämpad för tjänsten. Utvärdera istället kandidatens lämplighet, meriter och kapacitet på ett sakligt sätt.

Medan intervjun pågår

Börja gärna intervjun med att berätta lite om företaget och din roll på detta, men håll det kort och snöa inte in dig på detaljer. Berätta också kortfattat om det jobb som erbjuds: vad tjänsten innefattar, vilka ansvarsområden som ingår i den och liknande. Du bör inte dominera samtalet helt men det är brukligt att du tar tag i taktpinnen och leder samtalet. Även om det är bra att ha någon form av checklista med viktiga punkter att utgå ifrån, bör du inte hålla för hårt vid denna utan kunna improvisera lite och föra ett mer naturligt samtal med kandidaten.

Lyssna och anteckna

Det är viktigt att du lyssnar på vad kandidaten har att säga – det är ju trots allt du som intervjuar denne och inte tvärtom. Genom att lyssna mer och prata mindre, kan du ta del av mer information om kandidaten, vilket är till din fördel när du senare ska utvärdera de sökande. Glöm inte heller att föra anteckningar så att du kommer ihåg viktiga detaljer som framkommer vid intervjun.

Var lyhörd och vaken

Var också mottaglig för de frågor som kandidaten kan tänkas ställa och var lyhörd för vad som sägs mellan raderna. Av vilken anledning söker kandidaten tjänsten – är se denne tjänsten som en lockande utmaning och en möjlighet att klättra på karriärstegen? Eller lägger kandidaten stor vikt vid lönesumman, antalet semesterdagar och andra förmåner? Tänk också på att hålla samtalet professionellt. Allt för privata frågor kan bryta mot gällande lagstiftning, vilket kan få otrevliga påföljder.

Efter avslutad intervju

Berätta för den sökande på ett ungefär när den kan förvänta sig ett besked. Om kandidaten ligger bra till, kan det vara en bra idé att vara extra tydlig med vad som kommer att ske i nästa led i anställningsprocessen. Om kandidaten inte ligger särskilt bra till, bör du på ett varsamt sätt meddela denne detta men ändå avsluta intervjun på ett positivt sätt. Tveka inte att i efterhand ta kontakt med de kandidater som är mest intressanta för att ställa ytterligare frågor som kan hjälpa dig att fatta rätt beslut!