Jan Kronkvist är skådespelaren som tog in scenkonsten i mötesrum och företag. Efter skådespelarutbildningen på Calle Flygares Teaterskola arbetade han med teambildning och såg hur skådespelarteknikerna kunde användas för att utveckla kommunikations- och presentationsteknik i näringslivet. Jan arbetar med klassisk retorik som uppdaterats och kompletterats med kommunikationstekniker från scenkonsten. Genom åren har han föreläst och utbildat arbetslag, ledningsgrupper, företag och ledare i effektiv kommunikation. För tillfället filmar han onlinebaserade utbildningar för att kunna erbjuda resultatorienterade utbildningar i retorik och kundbemötande till företag som vill jobba med att utveckla sin kommunikation. Han är uppskattad för sin höga motivation, effektiva tekniker, och för sin förmåga att nå fram till sin publik med konkreta verktyg som direkt kan användas för att nå resultat!

Förmedla, övertyga och presentera

”Hur kom det sig att vissa kunde övertyga när andra inte hade den förmågan..”

När vi talar om vägen till föreläsningar och kommunikation nämner Jan en frågeställning som kom då han jobbade som teamtränare. ”Hur kom det sig att vissa kunde övertyga kollegorna när andra inte hade den förmågan.” Några år tidigare hade Jan arbetat som pedagog på Historiska Museet. En del av arbetet handlade om att utbilda guider i presentationsteknik, vilket gick hand i hand med skådespelarbanan. Han utvecklade konkreta tips och verktyg för hur man når ut till sin publik och startade Kronkvist Kommunikation AB. Även om både publiken och scenen var en helt annan än den på teater och film, var det samma tekniker som kunde användas för att nå fram. Bland annat handlar det om vilka signaler man sänder ut, hur kroppshållningen spelar roll, och hur man använder rösten.

I kombination med klassiska, retoriska, metoder har Jan Kronkvist utarbetat metoder som hjälpt åtskilliga företag, ledare, anställda och team att få bättre kommunikation. Bland hans kunder finns bland andra:

Södra Hestra sparbank, VGR, GORE-TEX, Regeringskansliet, Smarteyes, Fastighetsägarna, Volvo, Skatteverket och Forsmark.

Jan Kronkvist – Från talare till mottagare

Att förbereda sig inför en presentation handlar inte om vad du skall säga

Oavsett om man står på en scen, är säljare i kundmöte, förändringsledare eller vill inspirera medarbetare, är det otroligt viktigt att leverera hela budskapet. Vi talar en god stund om den klassiska, tidlösa, retoriken och hur samma principer gäller även om sekler gått sedan de första retorikerna forskade i kommunikation. En av grundstenarna är att skifta fokus från talare till mottagare. Vem skall jag tala med? Vad vill jag förmedla? Framförallt Hur skall jag förmedla?

Även om alla detaljer finns med i budskapet, kommer mottagaren inte per automatik att inspireras. Hur väver man in sin motivation och kreativitet i budskapet så att det når hela vägen till åhörare? Detta är ett område Jan tar upp när han föreläser och utbildar företag i kommunikation. Att väcka nyfikenhet och förmedla engagemang är en konst, men också någonting som kan läras ut! Nu för tiden sker allting snabbare och mer intensivt. Vi har fler möten, större informationsvolym och högre takt. Det innebär också att vi inte har tid att bygga upp intresset succesivt i varje möte. Tvärtom behöver man snabbt väcka intresse och få publiken att vilja lyssna på vad man har att säga.

Relationsbaserad försäljning

”8 av 10 före detta kunder hänvisade till bristfälligt intresse..”

För att ytterligare gå in på hur kommunikationen påverkar resultatet, tittar vi på försäljningskommunikation. Här är bemötande och aktivt lyssnande otroligt viktigt, för säljare har en kort stund på sig att förstå behovet och övertyga kunden. Utifrån Jans erfarenhet har det skett en hel del inom försäljning på senare år. Det finns enorma mängder information om allting och kunderna är i allmänhet pålästa om vad de handlar. Priset är förvisso någonting man använder för att vinna kunder men i allt större utsträckning är det fråga om att bygga relationer. Har man förmåga att skapa förtroende och bygga långvariga relationer till kunder, finns möjligheten att prisets relevans minskar.

Jan nämner ett exempel från detaljhandeln där man utvärderade försäljningsresultat. Dåliga siffror och kunder som lämnar företag, ansågs av säljarna bero på för högt pris eller dålig produkt. Kunderna hänvisade å andra sidan till dålig service och obefintligt intresse hos företagets personal. Det är inte alltid man tänker på hur bemötande och kommunikationsfärdigheter är ett direkt verktyg för att bibehålla eller öka försäljning, men det blir allt viktigare!

Internkommunikation

”Varje företag har unika behov, därför skräddarsyr jag varje utbildning”.

Jan KronkvistÄven om Jan föreläser mycket, är det utbildningar som är kärnan i företaget. Flera chefer på företag och myndigheter kommer till Jan och behöver hjälp med sin internkommunikation och vill hitta sätt att kommunicera så budskapet når mottagaren. Jan berättar att han tidigare höll öppna kurser där han lärde ut kommunikationsteknik, men de anpassade kurserna är betydligt fler idag. ”Varje företag har unika behov, därför skräddarsyr jag varje utbildning”.

I det utbildningsmaterial Jan lär ut handlar en viktig del om att stärka gruppens ”VI-känsla”. Frågor som ”hur kommunicerar man inom gruppen? och hur kan vi kommunicera bättre för att förebygga eventuella konflikter” är grundstenar i denna utbildningsdel. I Sverige är vi generellt ganska känsliga för både kritik och beröm. Att företag säger sig ha högt i tak stämmer oftast inte så bra i praktiken. Samtidigt är det större variation mellan företag nu för tiden. Vissa har en väldigt trygg kompetent företagskultur där man har en dialog och talar öppet med varandra. Andra är vana vid en mer återhållsam kommunikation.

Det har blivit allt viktigare att ha en tydlig och bra kommunikation. Såväl B2C som B2B har ett stort behov av att utveckla sin interna kommunikation men också att förbättra sin kommunikation till kunder, partners, sponsorer och investerare. Jan arbetar till stor del med motiverande kommunikation där han lär ut hur man förmedlar budskap som skapar känslor och engagemang! Detta är en nyckel för den som vill utveckla affärsverksamheten, förbättra vi-känslan och bygga en kreativ, attraktiv och framgångsrik företagskultur!

Tips från Jan Kronkvist

Förberedelserna är viktiga inom all presentation för att kunna anpassa efter målgrupp och väcka intresse.

Fundera över:

  • Vem skall jag kommunicera med?
  • Vad vill jag kommunicera?
  • Vad vill jag uppnå?
  • Hur skall jag kommunicera?

Strukturera din presentation för att förtydliga och förstärka ditt budskap.

En effektiv struktur är talets fem delar:

  • Inledning
  • Bakgrund
  • Budskap
  • Argument
  • Avslutning

”Utbildningen förbättrar Dig som yrkesperson oavsett förkunskaper. Jan är en inspirerande kursledare med bra teoretiska kunskaper i ämnet. Utbildningen har stärkt min självkänsla och visat vägen till bättre struktur vid medlemsmöte för Arla”. Håkan Nilsson, kretsordförande för Jämtlands mjölkbönder i kooperativet Arla.

Jan Kronkvist visade sig ha en arsenal av verktyg som gav mig resultat. Från detta inspirerande coachingupplägg med antikens retorik som bas fick jag genom mitt sätt att framträda, övertyga och möta min publik en ovärderlig bestående effekt”. Magnus Ernegård, Managing Director of Shanghai Sunwin Bus Corporation (Volvo), China