Orädd visionär med norrländskt lugn och stor passion för möten

Under många år har Johan Hjort varit en framträdande person inom mötessverige, som förändrat synen på vad en konferens är och kan vara. Därför är vi mycket glada över att kunna presentera Johan som skribent på Mötesbranschen.se! Under ett samtal talade vi om hans väg in i konferensbranschen och vad som driver honom i yrkeslivet.

En medfödd tradition

Johans introduktion till servicesektorn kom vid födseln. I byn Messlingen i Härjedalen där Johan Hjort växte upp, drev hans mor en servering i fjällbyn medan hans far körde skidbuss och var stugvärd. Johan började tidigt arbeta med föräldrarna i Messlingen och vid 15 års ålder spenderades både kvällar och helger på arbete vid hans mors nyövertagna affärshotell i Sveg.

Att ha växt in i serviceyrket har bidragit till en opretentiös inställning där alla komponenter spelar roll. Som ung arbetade han med allt ifrån städ till frukostservering och bokföring. Allt som behövdes för att verksamheten skulle gå så bra som möjligt. Även om han idag är VD och ägare, är han inte rädd för att spotta i nävarna och ta i där det behövs! Han fick tidigt klart för sig att hotell- och konferens är en lågmarginalsbransch där man behöver vara smart och hushålla med sina tillgångar. Att det dessutom är ett verksamhetsområde med en ”sällanköpsprodukt” ställer också höga krav på kundnöjdhet och relationer.

Siffror och innovation

”Jag är ett sifferhuvud”

Johan definierar sig själv som ett ”sifferhuvud” och tycker om att räkna på kostnader, intäkter och satsningar. Genomgående i hans karriär finns en oräddhet som drivit honom vidare till nya visioner även när han sett rött. Med facit i hand har det varit helt rätt att gå sin egen väg och han kan uppvisa stora vinstökningar från sin tid som VD på diverse anläggningar.

Som ägare till en egen anläggning står allting på sin spets och incitamenten är större än någonsin. Sett från utsidan verkar det dock bara finnas en väg för Johan. -Rakt fram!

Upplevelsebaserade utvecklingskoncept

Det finns en traditionsbundenhet inom mötessfären och aktörer tenderar att härma varandra. Detta kan vara positivt ifall det driver mötesnäringen framåt och förödande om ingen kommer med någonting nytt! Johan pekar på ett värde som verkar ha kommit bort i många affärsplaner för konferenshotell. Nämligen att ha kul! Konferenser och möten behöver inte vara någonting pretentiöst högtravande. Tvärtom kan man hitta varandra i att göra någonting oväntat och roligt tillsammans, poängterar Johan.

Inspirationen till nya satsningar kommer till Johan från alla håll. Bollhavet som introducerades som mötesrum på Tammsvik, var en idé som väcktes på hans födelsedag när McDonalds inte ville upplåta sitt bollhav till jubilaren med vänner. Nu är det ett uppskattat koncept som bidrar till många nya insikter för konferensdeltagare!

När man gör någonting roligt och oväntat, släpper man garden och titlarna. Detta gör någonting med gruppdynamiken! Johan själv älskar gruppfenomen och hur man kan förändra relationer och hierarkier genom vardagliga medel. Att laga mat, göra vin eller dela någon annan upplevelse, öppnar för nya roller och synsätt. Företagets VD kanske inte är bäst på att trampa vindruvor eller att stå vid grillen. Plötsligt blir den tystlåtne i skaran kvällens stjärna. Johan understryker att det är alltid viktigt att förbereda en konferens för att nå bra resultat, men att göra någonting konkret tillsammans kan tillföra en dimension som annars inte kan nås. Att se varandra i nya roller kan vara bland det viktigaste man tar med sig hem.

Göra det osäljbara säljbart

Som affärsutvecklare är Johan driven och tänker gärna utanför boxen. Varje affärsverksamhet har mer eller mindre osäljbara delar. Att höja nivån och omforma dessa till eftertraktade sådana är en utmaning som kräver fantasi. Under samtalet nämner Johan några av källarrummen på Tammsvik som var mycket svåra att hyra ut. Genom att bygga om dessa rum och ge dem en unik funktion, det nuvarande bollhavet med intilliggande konferensrum, blev de attraktiva och eftertraktade lokaler som många uppskattar. Det är ett exempel på hur en verksamhet kan ändra skepnad och nå förbättrad lönsamhet.

”Vi lägger vägen medan vi går”

Det finns ingen färdig beskrivning för hur man når ett unikt resultat, men om man vet vart man vill får man fokusera på visionen och lägga vägen efterhand.

Johan talar om vikten av att omge sig av starka och kompetenta medarbetare. Flera av de han nu jobbar med har funnits med under många år och bidragit till dagens resultat. Att ha rätt personer i sin omgivning, både privat och rent professionellt, bidrar också till att jobbet inte stiger en åt huvudet. Det har skett en hel del genom åren och tempot har varit högt. Samtidigt finns det Norrländska lugnet kvar tillsammans med en inställning att få jobbet gjort och att ingen uppgift är för enkel eller för svår.

Framtiden

Johan Hjort JaktbildSom VD/ägare till Högberga gård finns det alltid någonting att göra! Högberga är en liten anläggning sett till andra aktörer på marknaden och konkurrensen växer sig allt starkare. Det finns en stor utmaning i att hävda sig mot större aktörer som dundrar ut med sin reklam och marknadsföring på bred front. Samtidigt har arbetet med Högberga aldrig handlat om att vara störst.

När vi talar om framtidsvisioner, understryker Johan vikten av att fortsätta med det man redan gör och om att ständigt förbättra sig. -Att vara lyhörd, ta hand om kunderna och vårda det som är grunden i allt servicearbete. Högberga är en unik plats med satsningar ingen annan aktör gett sig in på. Ett exempel på sådana initiativ är utvecklingen av Sveriges enda Toscanska vinfabrik på Lidingö! 2010 startades Högberga Vinfabrik och den har snabbt blivit mycket uppskattad. Konferensgäster bjuds in till att vara med vid tillverkningen och det hålls regelbundet vinprovningar direkt ur ekfaten som radats upp i Högbergas vindistrikt. I och med vinfabriken har Johan och Högberga kompletterat sitt produktutbud med någonting de är ensamma om i landet. Hög kvalitet och genuina upplevelser är- och kommer alltid att vara, eftertraktat!

Ytterligare ett av de nyare engagemang som finns på Johans meritförteckning är Top Meeting i Stockholm AB. Den samlade kompetensen hos Johan, Tommy Eriksson och Marcus Åkerlind är grunden i Top Meeting som åtar sig uppdrag relaterade till konferensanläggningar och professionella möten. Ett av de nu aktuella uppdragen handlar om att bygga upp- och profilera Tammsvik Herrgård och Krägga Herrgård. Som tidigare VD, när dessa ägdes av c/o Hotels, har Johan starka band till anläggningarna och är exalterad över samarbetet. Under 2013 valde c/o Hotels att avyttra sina konferensanläggningar till förmån för nya- och befintliga satsningar på privatmarknaden. De nya ägarna tog tidigt upp kontakten med Johan och Top Meeting för hjälp med övergångs- och uppbyggnadsarbetet.

Top Meetings uppdrag består initialt i att återuppbygga varje anläggnings eget varumärke efter att de under lång tid ingått i en hotellgrupp. Genom renodlade och unika koncept arbetar man för att väcka nyfikenhet och lägga grunden för kreativa möten! Vid sin sida har Johan sin kollega Tanja Brandin samt Göran Adlén, trendanalytiker och konceptutvecklare.

Trots många engagemang håller Johan ständigt en dörr öppen för det nya och oväntade. Det finns alltid en väg framåt och någonting som inte blivit utforskat!

Johan Hjort på Mötesbranschen.se

Som skribent på mötesbranschen.se kommer Johan att dela med sig av reflektioner och tips inom sina områden. Affärsutveckling, möten och service är några av de områden som kommer att behandlas. Håll ögonen öppna efter hans första artikel här på Mötesbranschen!

Karriär i korta drag

 

  • Högberga Gård, Ägare/VD 2013
  • Högberga Gård, VD 2009
  • Krägga Herrgård, VD 2008
  • Tammsvik Konferens & Herrgård, VD 2003
  • Grythyttans Gästgivaregård, Gästgivare 2003
  • Häringe Slott & Tammsvik, säljare 2000
  • SJ Konferens- och specialresor 1998
  • Storliens högfjällshotell, 1996
  • Hotell Mysoxen, Sveg 1989
  • Introducerades till servicesektorn som barn i huset.