Kan du nämna en arbetsplats där saker som ”öppen kommunikation”, ”transparent dialog” och ”högt i tak” inte premieras?

Nej, trodde inte det heller. En arbetsplats där man inte på ett eller annat sätt värnar om ovanstående är helt enkelt inte en särskilt bra arbetsplats. Och utgör i förlängningen inte ett särskilt trivsamt jobb. Anledningen till att kommunikation är så viktig kan tyckas självskriven, men det som kan vara lätt att missa är att även lyfta frågan och diskutera hur man kommunicerar. Vi ha skrivit en liknande artikel om detta här Ellery Beach House Lidingö Stockholm.

Hur kommunicerar ni?

Det räcker alltså inte med att bara kommunicera ”på det sätt man tror blir bäst” eller ”på det sätt som i stunden känns schyst”, utan för att det ska bli hållbart i längden och gynnande för dig och arbetsplatsen i stort, krävs det att arbetslaget är samstämmigt i hur kommunikationen bör föras.

En bra modell för att redogöra för de olika psykologiska faktorerna som spelar in i hur vi kommunicerar, är det s.k Johari Fönstret.

Johari Fönster

Kommunikation

Så här ser det ut. Kortfattat visar modellen hur öppenheten i kommunikationen och därmed möjligheterna att föra en bra och schyst kommunikation, ökar parallellt med hur öppna vi är när vi kommunicerar.

Helt enkelt:
ju mer vi öppnar upp oss, desto mer öppenhet kommer vi också att mötas av.

Fönstret är som synes uppdelat i 4 fält. Låt säga att vi nu applicerar modellen med Johari Fönster på den mycket fiktiva karaktären Greta. Det Öppna fältet beskriver sådant (praktiskt, yrkesmässigt, personligt) som Greta själv vet om angående sig själv, samt sådant andra också vet om angående Greta. Greta kanske är grymt bra på att skriva, och detta är både hon och hennes omgivning medvetna om.

Det Blinda fältet består av sådant Greta är omedveten om angående sig själv (praktiskt, yrkesmässigt, personligt) men som andra runtom Greta är medvetna om, angående henne.  Greta kanske har en jobbig ovana att alltid sucka och prata högt för sig själv framför datorn, vilket hon inte alls tänker på att hon gör, men som alla i kontorslandskapet runtom henne stör sig på.

Fasaden består av sådant Greta vet om angående sig själv (praktiskt, yrkesmässigt, personligt) men som hennes omgivning är omedveten om.  Greta kanske vet med sig att hon tycker det är väldigt jobbigt och störande när folk avbryter henne på möten, men eftersom hon inte visar detta för omgivningen, utan biter ihop och håller upp en fasad, är det bara hon själv som är medveten om dessa känslor.

Det Okända fältet består av sådant som Greta är omedveten om angående sig själv (praktiskt, yrkesmässigt, personligt) och som även hennes omgivning är omedveten om.  Det handlar helt enkelt om sådant som kanske ligger i Gretas undermedvetna, och som hon därför inte, och därmed inte heller andra kan vara medvetna om.

Expandera ditt Öppna fält!

Enligt teorin om Johari Fönster kan Greta öka sitt Öppna Fält (kallas även för Arenan) genom att vara lyhörd och mottaglig för input och feedback från omgivningen.

Låt säga att en kollega kanske en dag tar bladet från munnen och påpekar att Greta pratar väldigt mycket för sig själv, och att detta upplevs störande för de runtomkring. Om Greta då säger:  ”Oj, tänk det har jag inte alls tänkt på att jag gör! Men jag förstår, självklart ska jag försöka tänka på detta i fortsättningen, påminn mig om jag börjar pladdra igen!” så har hon minskat sitt blinda fält, och därmed expanderat sitt öppna fält. Här finns en liknande artikel på samma tema: Villa Lovik – Hotell & Konferens Lidingö Stockholm.

Låt säga att Greta i sin tur vågar vara tydlig med att till exempel ge feedback till hennes kollega Peter som alltid avbryter henne på möten, och talar om att hon upplever det som jobbigt. Greta har då minskat sin fasad, och därmed även då expanderat sitt Öppna Fält.

Gör det konkret!

Ni kanske redan har gissat att Det Öppna Fältet är en mycket bra grej att ha så stort som möjligt. Med så många medarbetare med så stort Öppet Fält som möjligt på en arbetsplats, ökar chanserna att få just den där öppna och transparenta arbetsplatsen vi alla eftersträvar.

Genom att prata om kommunikation i termer av modeller som den här, kan det bli väldigt mycket tydligare på ett rätt tacksamt sätt, för dig och dina medarbetare. Även om modellen förklarar sådant som alla någonstans är införstådda med – det är bra med öppen kommunikation – så kan det vara bra att få klä de öppen-kommunikations-riktlinjerna i någonting som går att rita ut på en whiteboard. Dessutom kan det öppna för riktigt intressanta diskussioner!