Det finns många definitioner av ledarskap och för varje år kommer nya trender för hur man skall styra verksamheten. Karismatiskt ledarskap, situationsanpassat ledarskap, utvecklande ledarskap och coachande ledarskap är bara några varianter kring hur man skall förhålla sig i rollen. För att kunna titulera sig ”modern ledare” behöver man ofta genomföra förändringar i sin attityd och inställning. Här finns åtskilliga kurser och utbildningar tillgängliga. I allmänhet väl genomtänkta upplägg och enkla metoder vilka bidrar till att utveckla ledarskapet. En intressant tanke är att komplettera eller ersätta nämnda strategier med någonting helt annat, som personlig utveckling!

Essentiellt ledarskap

I nyckelrollen är det viktigt att vara framgångsrik och att nå uppsatta mål, vilket underlättas av rätt taktik. Frågan är dock om ekvationen är rätt uppställd. Att vara chef är att bli tilldelad en roll och en position. Att vara ledare är, å andra sidan, någonting djupare där man anförtros tillit av sina medarbetare. Det finns många företag vars chefer inte är ledare och där ledarna inte är chefer. Effektiva kurser i ledarskapsutveckling kan bidra till stora förändringar, men kanske är det personlig utveckling som ligger bakom resultatet?

Chef till ledare

Att axla rollen som ledare är en utmaning. Det krävs självkännedom, mod och visioner. Detta är personliga egenskaper. Ledarskapskurser har mycket att komma med och kan vara ovärderliga för dig som chef, men det krävs också rätt förutsättningar.

Initialt behöver man bli ledare genom att vara ledare. Det kanske största steget är därmed att skifta fokus. I en hierarkisk struktur är chefen den som håller koll så allting görs rätt och som delegerar uppgifter. Ledaren är istället den som visar vägen och leder företaget. Med detta kommer ett personligt ansvar som kräver självförtroende. Personlig utveckling handlar i mångt och mycket om att hitta sig själv, identifiera styrkor/svagheter, och att ”sträcka på ryggen”. Dessa enkla egenskaper ger självförtroende, ödmjukhet och utgör grunden i ett starkt ledarskap!