Oavsett var gränsen mellan destruktiv- och konstruktiv stress dras, är det viktigt att inte tappa kontrollen fullständigt. Det finns många varningstecken att uppmärksamma när man börjar närma sig en skadlig nivå även om det ofta kan kännas enklare att nonchalera dessa. För att minska stressen i tillvaron behöver man rannsaka sig själv och identifiera orsaken. Dock kan relativt enkla förändringar göra skillnad och innebära att man behåller fotfästet när man annars kunde slitit ut sig totalt. Mötesbranschen tar upp 8 tekniker som kan bidra till en mer harmonisk tillvaro.

Stress är någonting individuellt och kan se olika ut för olika personer. Dessutom finns det ingen konkret gräns för när stress uppkommer. Att förstå vad stress är, kan underlätta när man vill hitta balans och bli stressfri. Kort sagt är det bra att veta vad man vill uppnå fysiskt med de tekniker man tillämpar.

Kroppen har ett konstant aktivt system för stress. Det innebär inte att vi per definition är stressade, utan att kroppen bevakar vad som sker och är beredd att sätta igång maskineriet när den upptäcker stressfaktorer. I praktiken innebär stresstillståndet att kroppen gör sig beredd att slåss eller fly. Omställningen går snabbt och börjar i hjärnan genom att det sympatiska nervsystemet aktiveras. Därefter utsöndras så kallade stresshormon, adrenalin, noradrenalin och kortisol. Dessa hormon påverkar en rad funktioner i kroppen. Bland annat minskar ämnesomsättningen och kroppens återhämtning, hjärtat slår allt fortare, smärttröskeln höjs, sömnbehovet minskar.. Allt för att du skall kunna ta hand om det upplevda hotet (oavsett om ett hot finns eller inte). När stressnivån minskar återtar parasympatiska nervsystemet kontrollen och kroppen återhämtar sig. Befinner man sig i konstant stress återhämtar sig inte kroppen och man bränner ut sina resurser.

De flesta rekommendationer om stresshantering och hälsa är allmänna och enkla att ta till sig. Samtidigt är dessa till synes enkla strategier effektiva om de används regelbundet. Även om dessa tips kan göra stor skillnad, ersätter de inte den professionella hjälp som kan behövas för den som varit stressad under lång tid och som redan är utbränd. Å andra sidan är de ett komplement som kan underlätta och minska riskerna för att halka in i destruktiva banor.

1. Identifiera dina stress-triggers

Ju oftare vi gör någonting desto snabbare blir vi på att återupprepa. En situation som framkallat känslor av stress kan vara svår att hantera utan att omedelbart återfalla i gamla reaktioner. Genom att identifiera vad som gör oss stressade, kan vi hitta sätt att ändra vårt beteende, situationens villkor, eller kanske till viss del helt undvika det som resulterar i stress.

Det finns olika former av stress-triggers och vanligtvis delas de in i

  • Fysiska
  • Psykiska
  • Sociala

Fysiska kan handla om allt ifrån buller till ljus eller övrig fysisk input. Miljöer med hög ljudvolym eller stark lysrörsbelysning kan för vissa innebära stress.

Psykiska rör sig om upplevelser. Höga krav, känslor av otillräcklighet, brist på kontroll eller generell osäkerhet kan trigga kroppens stressreaktion.

Sociala faktorer kan bland annat vara relationer, inkomst, självbild eller närområde.

2. Frisk luft

Det finns många argument för att gå ut och ta en promenad, eller helt enkelt befinna sig utomhus. Solljuset påverkar både psyke och kropp. Dessutom krävs minst 30 minuter dagsljus för att upprätthålla D-vitamintillverkningen i kroppen. Dagsljus är framförallt viktigt under mörkare tider som höst och vinter. Varför inte äta lunch utomhus eller ta en promenad under dagen?

3. Relationer

Ta dig tid att umgås. Det är vanligt att isolera sig under stressperioder men försök att ta dig ut och träffa andra människor. Vänner, bekanta, familjen eller sociala plattformar som föreläsningar, gruppträning eller konserter. Detta kan bidra till nya intryck och ett avbrott från vardagen. Detta i sin tur påverkar sinnesstämning och kroppens återhämtningsförmåga.

4. Meditation

Det är viktigt att hitta lugnet när man vant sig vid stress. Andningsövningar och sång är bra rutiner som hjälper kroppen att slappna av genom självkontroll. Sedan ett antal år kan man dessutom få körsång som friskvårdsaktivitet på ett antal företag. Meditation hjälper till när man vill komma ner i varv och det finns åtskilliga forskningsresultat som visar att meditationen snabbt minskar stresshormonen i kroppen.

5. Träning

Detta är kanske en av de mest omtalade teknikerna för att minska stress men det är också en av de mer effektiva. Fysisk aktivitet minskar stress och utsöndrar belöningshormon som hjälper dig att må bättre! Det finns många träningsformer att utvärdera och vad du än väljer är det positivt för kroppens stressnivå.

6. Sömn

Att sova ordentligt kan kännas enklare sagt än gjort. För andra är det någonting självklart. När man sover återhämtar sig kroppen och gör sig redo för en ny dag. När man upplever stress minskar sömnbehovet och det kan vara svårt att komma till ro även när man vill få sova. Det kan underlätta att varva ner en timme innan sängen. Undvik TV och för mycket intryck utan låt kroppen sakta förstå att du går in för sömn. Vi har olika sömnbehov, men en tumregel är att försöka sova omkring 8 tim.

7. Ta kontroll

Ett viktigt steg i arbetet med att hantera stress är att bestämma sig för att göra det! När man försöker använda sig av tydliga metoder för stressminskning och är beredd att göra förändringar i tillvaron, ställer man in kroppen på någonting nytt. Besluta dig för ett antal stressåtgärder och följ dessa regelbundet en tid för att se utveckling. Det kan vara till hjälp att skriva dagbok för att efter en tid kunna se tillbaks och få en bild av vad som hänt sedan man började.

8. Ät bättre

Om du är som de flesta med stressproblem, är det inte ovanligt att mat och sömn kommer i sista rummet. Regelbundna måltider med rätt näringssammansättning hjälper kroppen att fungera optimalt och kan bidra till minskad stress. I kombination med träning och sömn är kosten en viktig del i helheten för bättre stressnivå och harminsk tillvaro.

Missa inte artikeln 6 vanliga symptom för utbrändhet

Vi kommer att skriva mer om utbrändhet, stress och arbetsmiljö så missa inte att ansluta er till nyhetsbrevet!