De flesta personer i ledarposition tillbringar åtskilliga timmar i möten. Flertalet studier visar hur stora delar av arbetstiden öronmärks för möten, även om resultatet inte tycks stå i proportion till den tid som används. Genom åren har man tagit fram en mängd teorier kring hur beslutsvägar och möten kan effektivisera i såväl mindre som större företag.

Bland företag som går in under ”Fortune 500”, finns det åtskilligt att lära sig vad gäller mötesteknik. Några få regler, eller förhållningsätt, verkar dock vara genomgående för majoriteten av dessa framgångsbolag och vi kommer att belysa dessa, samt några specifika riktlinjer hos Apple och Google.

Riktlinjer för kreativa möten

 • Alla möten skall ha ett syfte och en dagordning
  Det är vanligt att möten utan tydliga syften och agendor blir kafferep och tillbakablickar. Möten som inte har agenda kan fungera som fria diskussioner men utan syfte blir även detta svårt.
 • Deltagare skall få med sig uppgifter från mötet
  Flertalet framgångsrika företag har som riktlinje att alla deltagare skall få med sig en uppgift eller någonting som skall utföras. Konkreta handlingspunkter.
 • Bestäm sluttid
  Sätt en tydlig sluttid för ert möte och se till att allting hunnits med under denna tid. Detta tvingar fram kreativitet och underlättar fokus. Genom att bestämma hur länge mötet skall fortgå kan man minimera sidospår och hålla sig till sakområdet.

Apple

När ännu Steve Jobs håll i tömmarna var det signifikant för Apple att bibehålla uppstartsglöden och arbeta på samma sätt som när man började bli stora. Dessa förhållningssätt har de använt under företagets möten.

 • Varje göromål skall ha en ansvarig person
  Genom att en person äger uppgiften finns det ingen förvirring om vem som skall göra vad. Under mötet är det enkelt att se vem som redogör för ämnet i fråga.
 • Var beredd på att utmana och bli utmanad
  Det finns flera berättelser om hur Jobs kunde ifrågasätta sina medarbetare. Vår rekommendation är inte att aggressivt fråga ut alla runt bordet, men tanken om att argumentera och försvara/ifrågasätta en idé verkar ha fungerat bra.

Google

VP of Business Operations, Kristen Gil, talade för ett par år sedan om arbetet med att bibehålla snabbheten hos ett litet företag medan Google växte sig allt större.[1]

Under 2011 arbetade man med att hitta tillbaks till ursprungliga värderingar, startup känslan och att hålla effektiva möten. Några av de förändringar som genomfördes var som följer.

 • Alla möten skall ha en tydlig beslutsfattare
  Enligt Gil är detta en av förutsättningarna bakom att man i Google+ hunnit leverera fler än 100 uppdateringar inom 90 dagar sedan lansering.
 • Inte fler än tio personer
  När man är färre deltagare går beslut snabbare och man kan hålla uppe fokus. Bara de som behöver vara på mötet skall finnas där.
 • Vänta inte med beslut
  Företaget skall aldrig tyngas ner av mötesbokningar. Behöver man ett möte för att kunna ta beslut, får man hålla ett snabbt möte omedelbart! Inte vänta till nästa inbokade.

Både Apple och Google talar om att hitta tillbaks till det entreprenörseffektiva mötet som tidigare funnits i företaget. Det är lätt att gå igenom hela företaget varje gång. Se till att hålla möten med fokus och stringens för att slippa onödig mötestid och få resultat.

[1] Think with google, article, start up speed