Att teknik förändrar vårt samhälle, våra vanor och även vårt sätt att arbeta kan vi väl alla vara överens om. Vi upplever just nu en teknikrevolution. Men vilka möjligheter innebär det för oss inom mötesbranschen?

Inledning

Efter lite mer än 20 års erfarenhet som konsult för olika företag och varumärken inom området möten, event och kommunikation är jag övertygad om att ett fysiskt möte kan vara ett av de mest kraftfulla verktygen när du vill nå fram till din målgrupp. Jag är fortfarande lika fascinerad och intresserad av det som händer när vi människor möts. Någon klok person har sagt ”det uppstår magi när människor möts”, det kanske är att ta i lite men ibland händer det. Vi behöver mötas, vi har behov att bli uppmärksammade, få bekräftelser och känna tillhörighet. Det ligger i vår mänskliga natur.

Ett annat område som fångar min uppmärksamhet är Förändring. Vi lever i en värld som ständigt förändras och utvecklingen går allt snabbare. Framförallt den tekniska utvecklingen. Jag funderar mycket över hur vår framtid kommer se ut och jag vill med dela några av mina tankar kring ett par företeelser som kommer ha stor påverkan på utvecklingen av vår bransch. Men jag börjar med en kort berättelse och tillbakablick på mitt första riktigt stora uppdrag.

Coca-Cola Sveriges kick-off

Året är 1997 och jag har fått ett fantastiskt uppdrag som projektledare för en kick-off med 500 deltagare. Företaget är Coca-Cola Sverige och det är deras första kick-off för hela företaget. Ett spännande och utmanande uppdrag som innefattade en heldag med aktiviteter för att avslutas med en fest och alla tillhörigheter för en kick-off av högsta klass.

Vid den tiden hade jag en stationär dator med en skärm som var i behov av ett stadigt och stort bord för att fungera och vad jag kan komma ihåg hade jag ännu inget mailkonto. All kommunikation mellan mig och min kund, leverantörer och övriga samarbetspartners skedde via samtal eller en fax. Telefonsamtalen var framförallt via en fast telefon som jag hade på mitt kontor eller ibland via min mobiltelefon modell Nokia, som var utrustad med en antenn som jag drog ut när jag behövde lite bättre mottagning.

Inbjudan till alla deltagare skickades via internposten till respektive postfack. Alla anställda gick förbi sitt postfack varje dag för att hämta sin post. Den post som idag ibland kallas för ”snigelpost”. När man ville anmäla sig till kick-offen skulle man ringa till ”kick-off-hot-line” som var telefonnummer till ett antal personer inom Coca-Cola Sverige som blivit utvalda att hantera anmälningarna. Inget uppdrag någon var speciellt glad för.

Jag kan fortsätta att berätta men jag tror du förstått vart jag vill komma med min berättelse. Det var för snart 20 år sedan och det har hänt en hel del sen dess. Även om det ibland känns som det inte var så länge sen, trots allt.

Teknik förändrar

Idag lever vi i en annan värld, en tillvaro som innehåller mycket teknik och olika tjänster. Utveckling har gått så fort att det nästan är svårt att förstå hur man kunde klara sig utan mail, mobiltelefon, Google, sms, Dropbox, Evernote, olika appar osv. Även medielandskapet och marknadskommunikationen har genomgått en dramatisk förändring, mycket tack vare internet. Idag är det nya villkor som gäller när man ska föra ut sitt budskap till sin målgrupp. Inte så mycket monolog utan mer dialog, och snabbt går det. Det gäller att ha koll på var din målgrupp finns, vem som pratar med vem, vad som sägs och när det sägs. Året 1997 var det viktigt att ha koll på marknadsmixen i form av Philip Kotlers 4 P (Produkt, Pris, Plats och Promotion) och om man samlade dessa fyra P i en lämplig mix, skulle det fungera alldeles utmärkt med marknadsföringen. Idag är det inte riktigt lika lätt – eller hur?

Att teknik förändrar vårt samhälle, våra vanor och även vårt sätt att arbeta kan vi väl alla vara överens om. Mobilt internet, smarta mobiltelefoner, molntjänster, digital hälsa, nya arbetslivet, Internet of Things, aktivitetsband (årets juklapp) m.m. ingår idag i vår vardag. Vi står inför en teknikrevolution och snart lever i ett helt annat och uppkopplat samhälle.

Och frågan är – vad kan det innebära för möjligheter och utmaningar för oss inom mötesbranschen?

 

Internet of Things

Internet of Things eller Sakernas internet som det även kallas på svenska, kommer att förändra vårt liv mer genomgripande än vad internet gjort. Och dessutom kommer den förändringen att ske under ett kortare tidsperspektiv sen internet blev en del av vårt vardagsliv. Företrädare på Ericsson tror att det år 2020 kommer finnas ca 50 miljarder sammankopplade enheter och Telia har en vision om ca 300 miljoner i Sverige samma år.  Internet of Things finns redan idag. Tänk bara på våra mobiler som är uppkopplade, smarta kylskåp, larm i hemmet som du kan styra från din mobiltelefon osv.

Om man stannar upp och funderar lite….så är det rätt omtumlande.

Men vad är Internet of Things egentligen? Förklaringen nedan kommer från Vinnova:

”Sakernas internet är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker, förses med små inbyggda sensorer och datorer. Området kan skapa ökat välstånd genom effektiviseringar och innovationer i olika branscher. 

Enheterna som förses med inbyggda sensorer och datorer kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster. ”

Många frågor väcks i mitt huvud. Hur kommer vår vardag och arbetsliv att se ut? Och i förlängningen hur kommer våra möten att se ut?  Helt nya möjligheter öppnas upp för tekniska lösningar som kan förändra och utveckla vårt erbjudande kring möten, mötes- och marknadsplatser, mötesanläggningar, mässor m.m.

Jag vill gärna se att vi inom mötesbranschen blir mer nyfikna på vilka möjligheter det kan vara.

En kort och bra film som förklarar lite mer om Internet och Things hittar du här: Internet of thing

Activity Based Working

Activity Based Working eller på svenska Aktivitetsbaserat arbetssätt är ett begrepp som mer och mer börjar göra sig känt. Det handlar i grunden om en arbetsmiljö som inte har traditionella arbetsrum eller vanliga kontorslandskap. I stället har man skapat olika miljöer som är anpassade och inspirerande för olika arbetsuppgifter. Det kan t ex vara tysta ytor, soffgrupper och mindre bord, kreativa ytor men även traditionella arbetsplatser. Tanken är att välja sin arbetsplats för dagen beroende av vilken arbetsuppgift man ska utföra. Fler och fler företag anammar detta och Microsoft är en föregångare och kallar sitt koncept Det nya arbetslivet (DNA). Mer information hittar du här: Det nya arbetslivet

En utmaning och möjlighet som jag kan se med konceptet Aktivitetsbaserat arbetssätt är möten.

  • Hur hanterar man sina möten?
  • Var håller man sina möten?
  • Innebär det att man har behov av fler möten eftersom man inte sitter tillsammans i team

eller avdelningar längre?

  • Behov av ny teknologi för möten?
  • Nya mötesformat?

Och om man är van att arbeta på det sättet kanske man vill ta med sig det när man åker på konferens. Vad innebär det för möjligheter och utmaningar för t ex mötesanläggningar?

Om du vill veta mer om Activity Based Working finns det en bra film på Youtube. Activity based working

Gamification

En sista tanke jag vill ta upp är Gamification eller på svenska Spelifiering. Det handlar om att använda sig av de mekanismer som bygger upp ett tävlingsinriktat spel och nyttja den kunskapen för att utveckla produkter och tjänster i en mängd andra branscher. Man förutspår att det även kommer bidra till nya företag inom marknader som inte ens finns idag. Jag vet att vi inom mötesbranschen har massor att vinna genom att bli en del av den utveckling som sker inom Spelifiering. Låt oss bli mer delaktiga i det arbetet.

Second Life – en virtuell värld

Robin Teigland, professor vid Center for Strategy and Competitiveness på Handelshögskolan i Stockholm. Hon forskar kring skapande och spridning av kunskap i sociala nätverk och hur det inverkar på ett företags konkurrensfördelar. Robin Teigland är också ansvarig för Handelshögskolans egen ö i Second Life, som är en virtuell värld skapad redan 2003. Användarna i Second Life har sin kroppsliga skepnad i form av en avatar. Från Handelshögskolans egen ö interagerar studenter och andra med övriga deltagare i Second Life. Man anordnar utbildningar, konferenser och har även skapat marknadsplatser. Och varför inte arrangera en mässa?

Det låter fantastiskt – eller hur?

Om du vill veta mer finns ett tal av Robin Teigland här UR-Samtiden-Internetdagarna-Inledningstal-av-Robin-Teigland

Den generation som nu har ägnat mycket tid med spel som t ex World of Warcraft kommer inte tycka det är så konstigt att träffas, samverka och samarbeta med någon i form av en avatar. Det har man redan erfarenhet av. Det är vi som inte har varit i den världen som kanske tycker det känns lite konstigt och annorlunda. Jag tycker det är spännande och ser möjligheter att utveckla nya mötesplatser, koncept för mässor och marknadsplatser som kommer komplettera de vi redan har idag. En del kanske upplever det som ett hot till de fysiska möten vi har idag, men det gör inte jag. Istället tror jag det kommer kunna öppna upp nya möjligheter som vi inte kan se idag.

Till sist

Det här några av mina funderingar kring möjligheter och utmaningar inom ny teknologi och möten. Jag har inte alla svar eller lösningar men är övertygad om att vi bör bli mer närvarande och delaktiga i den utveckling som sker runtomkring oss. Jag vill avsluta där jag började med att poängtera att jag övertygad om att ett fysiskt möte kan vara ett av de mest kraftfulla verktygen när du vill nå fram till din målgrupp. Vi kommer alltid behöva träffas, prata och vara tillsammans fysiskt och kanske blir det behovet ännu större i en mer digitaliserad och uppkopplad värld. Låt oss ta tillvara de möjligheter och utmaningar som ligger framför oss!

Tack för att du har läst mina tankar och vill du nå mig för en kommentar finns jag på mail: kristina@metamorphos.se