Håll dig informerad och uppdaterad via Mötesbranschen!

Vi fokuserar på ledarskap, personlig utveckling, event och professionella möten. Med örat mot marken bevakar vi trender inom dessa fält och publicerar nyheter, artiklar, reportage och tips för bättre företagande.

De senaste åren har det skett stora förändringar inom mötesteknik. Allt fler väljer en holistisk utgångspunkt för såväl möten som företagsorganisation, med bättre resultat som följd. Att stå inför ett paradigmskifte där nya tekniska möjligheter öppnar dörrarna för alternativa mötesformer är en utmaning för både ledning och personal. Via denna webbplats finner ni inspirerande artiklar och uppslag som bidrar till kreativa lösningar, infallsvinklar, innovativ företagskultur och bättre möten!

Ansvarig utgivare är Anders Tibbling och Jonas Brattgård på Möteskonsulterna i Stockholm med organisationsnummer 969771-7693.

Om Mötesbranschen