Vi är alla duktiga på något och inte helt sällan så kan våra talanger och kunskaper komma till nytta när vi minst anar det. Att som chef snappa upp kompetens hos de anställda som ligger utanför arbetsområdet på företaget är en smart strategi då det är just sådana talanger och kunskaper som kan leda just ert företag framåt på ett sätt som andra inte kan då de fokuserar för mycket på endast det som man tror vara relevant för företaget.

Utbildning

Många av oss har studerat mer än en sak på universitetet idag och många har även andra utbildningar i bagaget som exempelvis kostrådgivare. Ta vara på denna slags kompetens på kontoret och låt den av dina anställda som är kostrådgivare se över era luncher och låt denna person göra en lunchmeny så att ni alla kan prestera bättre genom att äta bättre mat. Kanske en annan är massör/massös? Då kan ni ju låta denna person stå för lite massage på jobbet vilket skulle kunna leda till färre sjukskrivningar.

Sedan finns det naturligtvis många andra intressanta utbildningar från universitetet som kan komma till användning. Se efter vad som gömmer sig hos era anställda så ska ni se att ni kan sluta upp med att hyra in andra som har en specifik kompetens för ni kan redan ha mer av denna vara redan hos era vanliga anställda.

Var en nyfiken chef

För att kunna ta tillvara alla de anställdas kompetens krävs det att du som chef vet vad de anställda är intresserade av och vad de kan utanför sitt kompetensområde på arbetsplatsen. Man kan vinna både tid, pengar och sammanhållning om man tar tillvara den kompetens som redan finns i företaget. Vissa människor är multibegåvade men fungerar väldigt dåligt som chefer till exempel. Dessa människor vill företag gärna ha kvar eftersom deras kompetens är en stor vinning för företaget.

Vad som ofta sker är att man glömmer bort att denna slags människor inte fungerar bra i chefsposition och efter ett tag erbjuder man chefsroller för att det hör till när en duktig medarbetare har varit i ett företag en viss tid. Att kunna se igenom detta och diskutera med personen i fråga kan ofta leda till att man upptäcker att den position i företaget som man vill ge personen som ett bevis på att man uppskattar dennes arbete snarare blir ett straff. Det kan däremot vara så att en person som varit anställd endast hälften så länge skulle passa utmärkt som chef. Då är det en god idé att samla alla tre till ett möte där man diskuterar hur alla vill ha det för att hålla stämningen i företaget god och att se till att göra så många som möjligt nöjda.