I filmerna Ödets Nyck och Sliding Doors tar huvudpersonernas liv helt olika beroende på vilket tåg de råkar hinna med. Tillfälligheter som får avgörande effekter på livet.

Så kan det vara i arbetslivet också. Du kanske utbildar dig och råkar sedan hamna på en arbetsplats. Tillfälligheter. Efter ett tag blir du kanske chef. För att någon frågade eller uppmanade dig. Det bara händer och du hinner knappt tänka efter. Eller sökte du kanske chefsjobbet själv. Var det för din egen skull du sökte jobbet? Och vet du varför du verkligen vill vara ledare?

Just att bli chef är ett intressant exempel eftersom många blir det genom att vara duktiga och ambitiösa på sitt jobb. Men vad är det som gör att en skicklig specialist per automatik blir en bra ledare?

Ställer du som är arbetsgivare rätt frågor när någon ska ta klivet och få ett chefsansvar? Letar du efter rätt egenskaper?

Finns det ett genuint intresse för att leda andra och tillsammans nå fina resultat? Finns den naturliga viljan att utvecklas och lära sig att bli en skicklig, tydlig och uthållig ledare? Finns modet och viljan att utmana sig själv?

Att ta reda på vilka drivkrafter du själv eller den du ska anställa har gör du enklast genom att ställa frågan varför tillräckligt många gånger. Det tvingar fram de verkliga orsakerna. Den som bara är ute efter en högre lön eller en titel blir sällan en bra ledare. Man ska inte heller nöja sig med svar som ”jag vill utvecklas”. Var tjatig och ställ frågor. Varför vill du bli chef? Varför är det viktigt för dig att se andra växa? Varför är det viktigt för dig att få högre lön? Att ställa frågan varför tills du börjar få svar på vilka inre drivkrafter som finns där. Exempel på inre drivkrafter är: frihet, trygghet och meningsfullhet.

Det är också viktigt att den som ska bli ledare för andra vill lära sig att bli riktigt bra på det. Att utbilda sig, använda en mentor och vilja utvecklas i sin roll borde vara ett grundkrav på en ledare. Man måste lära sig att behärska verktygen för ledarskap och man ska lyckas i den rollen. Famlar man i mörkret eller om man inte tar rollen som ledare på riktigt allvar är det kört direkt. Ungefär som om man ska bygga ett hus lite på känn. Det funkar inte.

En ledare måste vara modig. Mod kan innebära att vara rak och tydlig men också – och lika viktigt – att be om hjälp eller erkänna att man inte kan allt.

Om fler tar sig tid att på allvar ta tag i de här frågorna innan man går in i chefsroller eller innan man anställer chefer skulle rimligtvis en hel del problem på arbetsplatser minska eller till och med försvinna. Chefer och medarbetare skulle säert må bättre och resultaten skulle dessutom kunna påverkas positivt efersom fokus i större utsträckning skulle kunna vara på rätt saker.