Världshändelser, vardagsutmaningar och höstmörker ger effekt på energinivån för många av oss. Vissa saker kan du själv påverka, annat ligger utanför din kontroll. När du väljer ett hoppfullt förhållningssätt oavsett förutsättningar så kommer du att ha mer handlingskraft och känna dig starkare, än om du väljer att bli ett offer för omständigheterna. Samtidigt inspirerar du andra och sprider hoppfull energi.

Ett snabbt och enkelt sätt att stärka dig i stunden, är att bli medveten om hur du står, går och sitter. Sitter du och kurar eller är du rak i ryggen? Står du och väger på en fot eller stadigt med lika mycket tyngd på båda fötterna? Går du med ängsliga eller kraftfulla steg? Tittar du ned i marken eller höjer du blicken?

Det finns forskning som säger att om vi håller en kraftposition – uppsträckta armar, vinnargester, rak rygg, stadig hållning – under två minuter, så påverkas vår kroppskemi och vårt välbefinnande till det bättre. Det fungerar nästan omedelbart. I en kraftposition kan du få en känsla av självförtroende även när du inte är självsäker.

Du skickar signaler till andra med ditt kroppsspråk. Se dig omkring, om du just nu har människor runt dig. Vilka uttrycker kraft och god självkänsla? Vilka uttrycker ängslan och sämre självkänsla? Vad tror du att du själv signalerar?

Andra kommer att bemöta dig utifrån det du utstrålar. Förminska inte dig själv. Ett öppet kroppsspråk signalerar en inbjudande personlighet och ger goda förutsättningar för positiva möten.

Så sträck på dig och känn dig kraftfull. Ta vara på de möjligheter du har att påverka andra och dig själv på ett positivt sätt. Just nu behöver vi extra mycket värme.

/ Anna-Karin Lingham