...

Möten Ledarskap Inspiration Personlig utveckling

Växla upp ditt ledarskap med generation y

Växla upp ditt ledarskap med generation y

Det finns runt 50 000 chefer i Sverige med en genomsnittsålder på cirka 46 år och är
oftast män, tre fjärdedelar faktiskt. Du som är chef är den som skapar lönsamhet, en
god företagskultur och struktur och som ser till att ni ständigt tänker nytt. Hur ser ditt
ledarskap ut idag och vad blir viktigt för dig i morgondagens ledarskap?

Y står för ”why” – den ifrågasättande generationen och i USA är det 80-talisterna som räknas till Generation Y. Men generation Y har egentligen ingenting med ålder att göra utan det är ett sätt att tänka. Här är fem punkter som är viktigt enligt Generation Y:

1. Skapa kreativitet med ett högre syfte

Inom fem år beräknas Generation Y utgöra 75 procent av arbetskraften.
Vi i generation Y drivs främst av ett högre syfte och värdet av ett väl utfört arbete. Om vi i Generation Y får bestämma så ska det vi gör ge effekt. Effekt får det när alla är med på samma tåg, är motiverade och vet vad syftet är. Ett arbete utan mening eller mål hämmar kreativiteten och produktiviteten.

2. Använd teknikens möjligheter

Generation Y är den som är mest uppkopplad och har kontakter över hela världen. Avgörande för effektiviteten på jobbet är tillgången till teknik, vilket gör att vi ställer höga krav på teknik och elektronisk kommunikation. Vår generation tycker det är naturligt att använda alla kommunikationskanaler; att skriva SMS, e-post och chatta via olika sociala nätverk. Det kommer att vara ett allt större fokus på teknik framöver. Använd det till din fördel, men kom ihåg att det är människorna som bygger företagskulturen och ger de goda resultaten.

Häxan & Fyren - Marlene och Ulrika3. Ge dina medarbetare möjlighet att utvecklas

För Generation Y handlar arbetet inte främst om att tjäna pengar, utan om att ha roligt och trivas i sitt jobb. Att kunna utvecklas på arbetsplatsen är viktigare än ekonomiska förmåner. Till exempel är flexibla arbetstider och en balans mellan fritid och arbetsliv något vi sätter högt eller att vidareutbildas inom företaget. Hur gör du idag för att skapa ett trivsamt och roligt klimat?

4. Skapa engagemang och ta ett socialt ansvar

Det är viktigt med meningsfullhet för generation Y. En organisation med tydliga visioner, värderingar och karriärvägar och som tar ett samhällsansvar är en nyckel och är dessutom en vinst för hela företaget. Generation Y är krävande, ja, men är också duktiga på att prestera och har ett stort engagemang. Enligt Gallup är engagerade medarbetare en verklig nyckel till framgång. Engagerade medarbetare är 43 % mer produktiva och 87 % mindre benägna att lämna ett företag. Genom ökad delaktighet och samverkan och genom att förstå värdet av det mellanmänskliga samspelet kan du som chef skapa en riktigt lyckad företagskultur. Den gamla tanken bakom ledarskap har sin plats i maktfullkomlighet, kontrollbehov och prestige medan den nya tanken representerar delaktighet och samverkan. Det handlar om ett gemensamt ansvar, ett ansvar där både medarbetare och ledare arbetar tillsammans för en gemensam sak. Delaktighet och samverkan är självklarheter för oss och vi dessutom riktigt bra på att skapa detta.

5. Led i linje med jämställdhet, mångfald och hållbarhet

Enligt rapport om framtidens ledarskap framtagen av Ledarna, kommer det vara alltmer eftertraktat med ett ledarskap i linje med jämställdhet, mångfald och
hållbarhet. Generation Y står för värderingar och förväntningar som kommer att rucka på nuvarande strukturer och normer kring chefsrollen. Det är en nyfiken och optimistisk generation och en generation som vill lära sig nya saker, eller ännu hellre, annars hittar de själva nya sätt att göra saker på. Detta är något som främjar kreativitet och utveckling av en organisation. Generationen kräver ett mer komplext chefskap som påverkar både arbetssätt och företagskultur och är därför en framtidsfråga för organisationer.

Föregående

Tips från kända ledare

Nästa

Ta med dig sommaren

1 kommentar

  1. Bra artikel!!
    ”Motivation. Ekonomi. Kultur och Teknik ” i balans leder oftast till framgång.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.