...

Möten Ledarskap Inspiration Personlig utveckling

Aaron ”Wheelz” Fotheringham

WOW! Otroligt inspirerande!

Se denna fantastiska video där rullstolsburne freestyle atleten Aaron ”Wheelz” Fotheringham showar. Otroligt häftigt!

 

Föregående

Mel Robbins – ”Stop saying you are fine!”

Nästa

Vägen till att förverkliga sig själv

1 kommentar

  1. Väldigt inspirerande! Helt rätt sätt att tackla hinder i livet. Antingen så kan vi låta det begränsa oss eller så gör man som den här killen och ser det som en möjlighet att göra någonting nytt som ingen har tänkt på!

    WOW!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.