Att bli chef är en utmaning som kan locka fram både det bästa och det sämsta hos en person. Går man från att vara ”en i laget” till att vistas i styrelserummet, kan det vara en mängd sociala hinder man behöver ta sig förbi. Kommer man istället utifrån, finns krav från ledningen som vill se bevis på handlingskraft och ledarskap.

Trots de utmaningar som finns i ledarrollen, är det vissa som tycks lyckas bättre än andra med att få verksamheten att blomstra. Vill man hitta tips och få inspiration från ledare som etablerat sig som utomordentliga chefer, finns åtskilliga sammanställningar att ta del av. Här följer några vanliga punkter som brukar förekomma i verksamheter med bra arbetsmiljö och potential.

1. Släpp misstagen och gå vidare

Alla gör fel ibland och utan misstag är det svårt att driva en verksamhet framåt. Som ledare är man tvungen att ta beslut som ibland behöver rivas upp och omarbetas. Samma problematik står anställda inför. Det är viktigt att se förbi eventuella misstag. Visst finns det situationer som behöver redas ut, men allt som oftast är det fråga om snedsteg som inte kommer att upprepas. En felsatsning eller en tabbe är oftast högst tillfällig.

Genom att höja blicken och hellre fria än fälla, byggs en öppen företagskultur där medarbetares kompetens kommer till sin rätt och där man vågar tro på sina idéer!

2. Tillåt dina kollegor att förbättra sig

Nidbilden av en chef ger ofta bilden av en person som har stort behov av att påtala brister och trycka ner sina anställda. De flesta har en ambition om att göra ett bra jobb, och kompetens att avgöra när saker blivit fel. Ibland är det bästa man som ledare kan göra att avvakta något.

Den som lär av sina misstag glömmer inte läxan! Se det som goodwill och gläds åt att individen utvecklats i sin roll. Utveckling är till nytta för hela verksamheten!

3. Sikta högre

Om man skall försöka hitta någonting som ofta kan förekomma hos utmärkta ledare, är det att dessa individer siktar högre. Sikta högt må ha sina fördelar, men vissa gör allt för att nå ytterligare höjder! Känslan av att man kunde ha gjort någonting ännu bättre, blir incitament att utvärdera och förbättra.

Nöjdhet är sällan någonting som är påtagligt hos dessa individer. Samtidigt skall man inte förväxla nöjdhet med stolthet över vad man åstadkommit.

4. Inspiration!

Utan inspiration och drivkraft är det svårt att nå resultat! Medarbetare på företaget jobbar hårt för att uppnå de mål som beslutats, men det finns en gräns för hur långt man strävar utan andra mål än den 25de.

Flera av de större ledarna har inspirerat och gjort medarbetarna delaktiga! Hur man går till väga handlar om personlighet och företagsklimat. Samtidigt går det alltid att hitta vägar framåt! Kämpa tillsammans och använd all kreativitet för ett gemensamt mål! Utan inspiration blir det oftast inte mer än okej.

5. Konflikthantering

När flera viljor samsas är det svårt att inte nå konfliktsituationer. En utmärkt ledare är själv ett gott exempel och släpper konflikter för att istället fokusera på det man behöver uträtta! En konflikt äventyrar hela företaget om det vill sig illa och den får utrymme. Kliv in i tid och hantera det som ligger bakom problemet för att hindra eskalering.

Se till att ni jobbar med att förebygga konflikter. Om dialogen redan finns öppen går det enklare att reda ut osämja innan det blir värre.

6. Rekrytering

Genom historien finns bra exempel på hur ledare kunnat ta hjälp av, och luta sig mot, sina närmaste. Även om vi nu har ett annat samhälle, är det inte så mycket som ändrats i fråga om sådant! Den som är osäker i sin roll, kan lätt ta in personer som håller med och som berömmer. Risken är att man inte ser utveckling om ingenting argumenteras!

Flera utmärkta ledare har istället valt att rekrytera de som sätter sig på tvären och kräver förklaringar. När man är trygg och vågar utmanas på daglig basis når man långt. Det är samtidigt viktigt att göra skillnad på sak och person!

Missa inte vårt Nyhetsbrev!