...

Möten Ledarskap Inspiration Personlig utveckling

6 vanliga symptom för utbrändhet

6 vanliga symptom för utbrändhet

De flesta har en relation till stress och flertalet har vid ett eller annat tillfälle känt sig jagad av to-do listor, möten, resultat och krav. Vi har succesivt höjt ribban för vilken stressnivå som är acceptabel och för många är kortare stress någonting bra! Kravet för att stress skall kunna vara positiv är dock att man därefter varvar ner och får möjlighet att återhämta sig. Stressproblematik under lång tid, är destruktivt och kan övergå till utbrändhet, hälsorisker och dysfunktionalitet i vardagen.

När man blivit utbränd krävs det åtskilligt arbete för att komma tillbaks igen. Det tempo man vant sig vid är omöjligt att hålla och för vissa är mindre saker som att gå till affären, någonting som kräver en hel dag av förberedelser. Sett till konsekvenserna av långvarig stress är det svårt att försvara den arbetsbelastning och tillvaro man vant sig vid under flera år av stress. Samtidigt är det svårt att bryta vanor. Någonting man bör ha med sig, är att man inte behöver vara entreprenör eller VD för att bli utbränd. Stress är någonting individuellt och handlar sällan bara om belastningsvolym.

Här beskrivs några vanliga symptom på att man håller på att bränna ut sig. Är du i riskzonen finns åtskilliga tips för hur man kan förebygga- och hitta en hälsosam livsstil!

1. Karriär och fritid

För den som lever under konstant stress är det vanligt med en diffus gräns mellan karriär och fritid. Jobbet följer med hem efter arbetstid och man kommer på sig själv med att ha tankarna i jobbet även när man är ledig. Även om detta inte nödvändigtvis behöver indikera att man närmar sig stressjukdomar har många drabbade denna upplevelse. När du aldrig kommer hem från jobbet och får vila, förbrukas dina resurser snabbt vilket ökar risken för utbrändhetssituationer.

2. Sista rummet

De flesta är överens om att kost, vila, aktiviteter och träning behövs för att man skall må så bra som möjligt. När man befinner sig i riskzonen för utbrändhet och har stort behov inte minst av återhämtning och näring tenderar flertalet att helt bortprioritera dessa båda. Trötthet motverkas med vilja och koffein. Hunger med snabba kolhydrater. När arbete eller någonting annat blir viktigare än att ta hand om sin hälsa, kan det vara bra att reflektera kring situationen och utvärdera ifall man behöver förändra någonting i vardagen.

3. Enstöring

Det finns ingen regel om att man behöver umgås med sina vänner så fort man är ledig. Samtidigt finns det studier som visar en tendens att bortprioritera sociala relationer när man är under långvarig stress. Det är viktigt att se till alla sina behov. Om man under lång tid undviker interaktion, kan det vara ett tecken på att man behöver fundera över vardagen.

6 vanliga symptom för utbrändhet

4. Sömnproblem och hastig andning

När man är van vid att stressa igenom dagarna med hjärtat i halsgropen och magsyran strax därunder kan sömnen utebli. Det är viktigt med återhämtning och utan sömn fungerar vi dåligt. Hela nätter av arbete kan för vissa vara genomförbart vid något tillfälle men att ständigt jobba mot sömnen resulterar sällan i bästa resultat. Dessutom sliter man på kroppen och dess reserver. Om du har svårt att somna kan du försöka med avslappningsövningar och se till att verkligen lämna jobbet när du går hem. Tillfälliga sömnbesvär är inte ovanligt men om det är vanligt och inte går över kan det vara dags att utreda varför.

5. Allting omedelbart

En vanlig signal om att man är stressad är att man inte har tid att göra en sak i taget. Ofta kan det röra sig om att man känner sig jagad och vill ha gjort allting samtidigt. Risken med att jobba simultant med flera uppgifter är att ingenting blir riktigt klart och att man i slutet av dagen har ägnat flera timmar åt att inte få någonting gjort. Kroppen är inte så intresserad av yrkesresultat och blir precis lika trött oavsett om prestationerna innebar seger eller förlust. Händer detta regelbundet är det en indikation på utbrändhet eller att du har för stor belastning.

6. Depression

Känslor av olust och nedstämdhet är bland de vanligare symptomen på utbrändhet. Sådant man brukade uppskatta känns inte längre roligt, man äter mer eller mindre än vanligt, isolerar sig eller blir ledsen. Depressiva känslor är individuella och kan variera. Vissa perioder är det vanligare än annars med dessa känslor och årstidsdepressioner kan utlösas även om man inte upplevt detta förut. I kombination med hög belastning och stress ökar risken för utbrändhet om man inte får hjälp eller hittar sätt att hantera vardagen.

Även om man är van vid hög arbetsbelastning och vet med sig att man kan hantera stress, är det bra att vara uppmärksam. Det är enklare att förebygga än att komma tillbaks efter sjukdom!

Vi kommer att skriva mer om utbrändhet, stress och arbetsmiljö så missa inte att ansluta er till nyhetsbrevet!


Föregående

Personligt ledarskap – själens kondition

Nästa

Presentationer som övertygar och kommunikation som motiverar

4 kommentarer

 1. Hej!

  Intressant läsning. Jag saknar dock tipsen för hur man kan åtgärda och förebygga de här problemen och hitta en hälsosam livsstil – var finns de?

  Allt gott!

 2. Mariann Rosendal

  Bästa Candra

  Det finns hjälp att få!! Som mental tränare bistår jag med verktyg som du kan använda i vardagen för att få ordning på stresshormonerna i kroppen. Därefter får du också kapacitet att ta itu med de faktorer som orsakar stressen. Hör av dig till mig på mariann@moreenergy.fi så berättar jag mer. Det finns garanterat mentala tränare också i Sverige eftersom de flesta är utbildade just där, men jag bistår gärna med både information och MT från andra sidan viken. Det går utmärkt att göra på distans, eftersom det är Du som använder verktygen, jag ”bara” arbetar fram dem. Med vänlig hälsning Mariann Rosendal

 3. Anna-Lena

  En mycket bra behandling mot utbrändhet eller i förebyggande syfte är FLOATING, Bästa sättet att låta hjärnan vila, få ny energi och tänka i andra banor. Helt outstanding. Forskning finns!

 4. Är det en förutsättning att brinna för att kunna bli utbränd?
  Alla påstår sig ha ”lösningar” men svaret ligger i att hantera sina tvivel och en mänsklig ensamhet på ett sätt du själv väljer och känner trygghet i.
  Ingen annan kan bara denna börda och ingen borde heller få påstå det genom ytliga reklambudskap.

  Jag gick från Hero till Zero på tre dagar. Mötte på botten döden och fick insikter om min egen mänsklighet, mitt livs mening och den egna obetydligheten i det större sammanhanget.
  Läs om min upplevelse på iknoppenmin.wordpress.com.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.