Under mina år som projektledare för miljömärkningen Miljömärkt Event på Håll Sverige Rent fick jag ta del av miljöarbetet hos över 100 olika evenemang som musikfestivaler, idrottstävlingar, konferenser och mässor. Genomgående finns det goda exempel på hur man kan kommunicera miljöfrågan och min allra största lärdom är att det måste finnas en kombination av eldsjälar som brinner för miljöfrågan och en ledningsgrupp som prioriterar frågan. Det finns väldigt många olika sätt att kommunicera ett evenemangs miljöarbete och förutsättningarna är unika för varje gång. Dock finns det vissa mönster och här kommer 9 tips på vad du som arrangör kan göra för att minska miljöpåverkan kring ditt evenemang:

1)     Påverka resorna
Den allra största klimatpåverkan under ett evenemang är kopplat till deltagarnas reor till och från evenemanget. Nyligen fick jag berättat för mig av en mässanläggning att de gjort en klimatanalys som visade att 95% av alla klimatpåverkande gaser kring deras verksamhet härstammade från deltagarnas resor till och från deras evenemang. Här gäller det att uppmuntra såväl besökare som funktionärer till att ta tåg eller kollektivtrafik. Innan du spikar tiden då evenemanget startar kan det finna en poäng i att kolla upp tågförbindelserna så att de klaffar med evenemangets tider.

2)     Samarbeta med lokaltrafiken
Många av de evenemang jag har besökt har skapat ett väl fungerande samarbete med lokaltrafiken, så att deltagare transporterar sig lätt till och från evenemanget från tågstationen eller resecentrum. För andra fungerar det inte alls, men jag är fast övertygad om att det går, bara man vill.

3)     Skippa fysiska give-aways.
Ett otroligt resursslöseri är alla de give-aways som delas ut under evenemang. Jag tycker att det är både förlegat och fantasilöst att skänka bort nyckelringar och annat trams. Jag skulle tippa på att 99% av att giveaways bara slängs i en papperskorg längre bort. Det blir mer jobb med avfallshantering och stör besökarna. Om ni ska ha någon give away eller gåva – tänk då igenom noga vad det kan vara och vilken nytta det faktiskt ger för deltagarna eller besökarna. Sponsorer ställer ibland detta som krav och detta kan vara svårt att konfrontera. Men ärligt, hur svårt är det att komma på något annat än att ge bort massa skräp?

4)     Ställ miljökrav vid inköp
Som arrangör har du makt att påverka vad som köps in. När det handlar om stora volymer kan det innebära en extra kostnad för att välja de miljömärkta produkterna, men tänk då på vilken påverkansmöjlighet du har. Miljömärkning på produkter blir alltmer än hygienfaktor, kolla bara på toapapper eller tvättmedel idag, där finns det nästan inga produkter utan miljömärkning. Vi ser det alltmer på andra produktområden och för varje beslut som tas för att stötta produkter med miljömärkning desto mindre kommer prisskillnaden att bli framöver. Produkter som borde vara miljömärkta är tvål på bajamajor, deltagarlistor, programblad och andra tryckmaterial. Att välja miljömärkta produkter är ett bra och synligt kommunikativt verktyg för att lyfta miljöfrågan.

5)     Handla lokalt
Tjänster från lokala företag bidrar till en minskad miljöbelastning tack vare minskade transporter. Dessutom ger lokala samarbeten ofta goodwill och lokalsamhället kommer till gagn. Köp in produkter och tjänster från företag i närheten istället för att spara några extra kronor på något större mer välkänt företag. Efterlämningar från stora evenemang är inte helt lätt att mäta men det är helt klart så att stora evenemang ofta bidrar till en ökad intäkt till en stad eller ett samhälle.

6)     Använd app istället för programblad
Vi lever i en värld där nästan alla av oss kollar sin mobil fler än 900 gånger per dag. Att ha programbladet på mobilen blir alltmer en självklarhet och det finns massor av bra appar. För att underlätta för detta, se till att ha ett väl fungerande Wifi och ge möjlighet att ladda sin mobil.

7)     Erbjud vegetariskt mat
Vi måste börja minska vårt köttätande om vi ska klara av att försörja världens befolkning framöver. VI äter mycket mer kött per svensk nu idag jämfört ed bara 10 år sen. Kött i för stora mängder är varken bra för din kropp eller för miljön, framför allt nötkött har en stor miljöpåverkan. Jag valde att äta vegetariskt under hela förra året och minskade således min köttkonsumtion med 60 kg. Detta innebar minskade klimatutsläpp med ca 1,5 ton koldioxid och jag räknade fram att om jag skulle sätta mig i en vanlig bensinbil och åket upp denna koldioxid hade jag kommit ned till södra afrika. Så ja, köttet påverkar klimatet mycket. Men att ta bort köttet helt kan skapa irritation hos många, så lyft fram det vegetariska som det mest självklara och ha var möjligheten för andra att köpa kött.

8)     Erbjud kranvatten
Under ett större evenemang dricks det många liter vatten och detta innebär ofta ett logistikproblem och massor av flaskor som uppstår som avfall. Visst är det av hygienfaktor också, men vi har ju både rent och gott vatten i våra kranar. Det är många evenemang som ordnar fram vattenkranar och ger besökarna möjlighet att fylla på sin flaska med kranvatten. Ett bra sätt att kommunicera miljöfrågan.

9)     Skylta tydligt med källsortering.
Att källsortera vid evenemang är både en viktig miljöinsats och kan spara pengar för arrangören. Tyvärr är det inte alltid helt lätt att komma överens med avfallsmottagaren som drar sig för att ställa ut extra kärl. Men jag upplever att det blir mer och mer accepterat. Dessutom är källsortering ett ypperligt sätt att kommunicera att miljöfrågan är viktig. Du kommer aldrig att kunna få 100% sortering på avfallet men det går att underlätta mycket genom färger för olika behållare. Ett problem jag ofta stött på är att man inte skyltar tillräckligt bra och då blandas allt avfall. Se också till att skyltarna kommer upp ovanför huvudhöjd, då ser man bättre i folkmassor.

Det finns oerhört många kreativa sätt att kommunicera miljöfrågan, allt från solpaneler som laddar din mobil till roliga skräpplockningstävlingar, men det absolut viktigaste är att man tar ett helhetsgrepp och på så sätt vet om sina brister och det man kan vara stolt över.