Som 25-årig civilekonom gick hon in som trainee på Dagab och jobbade inom marknadsföring. Några år och åtskilliga erfarenheter senare, vidareutbildade hon sig på IHM vid sidan av rollen som marknadschef. Examensarbetet handlade om Axfood och deras varumärkesarbete. En inriktning hon sedan utvecklats starkt inom. Under sin karriär har hon arbetat med flera kända varumärken, däribland Hästens sängar och Apotek Hjärtat. Sedan 2007 driver hon egen verksamhet med fokus på varumärkesarbete för individer och företag. Därtill skriver hon böcker och håller varumärkes-bootcamp i Spanien!

Ofrånkomlig synlighet

I takt med att medielandskapet ändras och villkoren för synlighet flyttas från aktören till betraktaren, är varumärkesfrågan oundviklig. Även stabila varumärken med lång historik kan snabbt hamna i dålig dager. Det finns också de som går från okända till att synas överallt. ”Det går inte att låta bli att synas och viss transparens kommer i och med internet och sociala medier. Företagen kan inte längre styra vem som syns och arbetet med ett företags varumärke behöver därför utgå ifrån strategier för hur såväl företaget som dess medarbetare agerar.”

I samtalet med Anna-Karin Lingham framgår det att frågan om varumärke inte stannar vid interna dokument, logotyper och värdeord. – Någonting som för många verksamheter varit hela varumärkesstrategin. Att jobba med varumärkesfrågor handlar om allt ifrån internkommunikation till CSR, ledarskap och arbetsvillkor!

Du är också ambassadör

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Detta talesätt har fått ny kraft i och med det snabba informationsflödet på internet och i trycksaker. Inom både B2B och B2C är relationerna det starkare kortet. Man gör inte affärer med ett företag så mycket som man gör affärer med företagets representant eller ambassadör. Därför är det viktigt att som organisation också leva som man lär och utbilda sina medarbetare i företagets personlighet.

”Systembolaget är ett bra exempel! Under flera år har man jobbat för bättre service och starkare kundupplevelse. Petter som sitter i kassan på Systembolaget Liljeholmen har fullt ut levererat i enlighet med denna satsning. Resultatet är att kunderna hellre står i längre kö vid hans kassa än de går till en annan kassa även om denna har kortare väntetid. Petter har fått en egen grupp på Facebook och bevisar tesen om att relationerna och personalens varumärkeskommunikation är tunga komponenter i företagets varumärkesstrategi.”

De företag som vill förbättra sina resultat behöver inse vikten av ett starkt varumärke och hur man uppnår detta. I grund och botten handlar det om att bygga upp verksamheten från grunden med varumärke framför ögonen. Allt ifrån ledarskap till arbetsmiljö, miljöpolicys, marknadsföring och personal spelar roll! Anna-Karin har vid flera tillfällen följt företag under deras varumärkesresa och sett hur ett starkt och tydligt varumärke bidrar till ökad lönsamhet och status. En del i resan är insikten om att alla i företaget utåt sett är ambassadörer som representerar organisationen. Både i det offentliga rummet och på internet.

Kommersiellt och personligt varumärke

Oavsett vad du företar dig är ditt personliga varumärke någonting som påverkar hur andra uppfattar dig. Det går inte att hindra information att komma fram, men man kan föregå den och själv påverka vad som når ut. Har du definierat vad du står för, vart du är på vag och vad du vill kommunicera, blir du också lättare för andra att förhålla sig till. Samarbeten blir smidigare. ”..Begreppet personligt varumärke kan för vissa kännas ytligt, nästan som att man skall sälja en produkt. Jag vill istället se det som intrycket vi ger andra människor. Det finns där oavsett om vi aktivt arbetar med intrycket eller inte. Vi kan välja att bara observera hur vårt varumärke uppfattas eller ta kommando. Då kan vi göra skillnad för både oss själva och andra.”

Att vara sig själv och att hitta sin identitet i allt man företar sig är en grundförutsättning för att komma framåt med sitt personliga varumärke. Detta oavsett om man är ledare i en verksamhet eller inte. Bland ledare finns det en tydlig röd tråd som Anna-Karin observerat under sina år i branschen. Sammanfattningsvis handlar det om att de som lyckas bäst och som av medarbetare anses vara exceptionella i sitt ledarskap, följer en inre kompass. Denna gör att de kan navigera sig fram även i motgång och hålla sin kurs! Att hitta sin inre kompass är viktigt för att kunna kommunicera och vara tydlig i sitt budskap. Därför är personlig utveckling en förutsättning för att ta fram starka varumärken och utöva ett modernt ledarskap.

Lingham Enterprise AB

I sitt företag jobbar Anna-Karin med både personliga och professionella varumärken. Hon har också en uttalad vision och inspirationskälla som rör arbetet. ”Min vision är att hjälpa individer att öppna fönster och se vad som finns där utanför. Min egen motivation är de nya världarna som öppnar sig och att få se när det blixtrar till i ögonen på någon som fått en insikt eller en ny utsikt.”

Genom åren har hon följt en rad företag och personer. Parallellt med sin roll som talare jobbar hon gärna med längre uppdrag där hon kan gå in och verkligen följa med hela vägen. Tidsaspekten i arbetet är en viktig komponent delvis för att insikter kommer längs resan.

Förutom att gå in som konsult och att jobba med workshops, har hon skrivit en handbok och håller e-kurser som förmedlar verktyg och förhållningssätt för att lyckas med varumärket. I oktober är det tid för henne att hålla bootcamp i Spanien vilket hon gjort de senaste åren. ”Det är en intensiv upplevelse där man förutom nya kunskaper får ett socialt och intellektuellt utbyte. De som kommer till min bootcamp blir snabbt vänner och det byggs en känsla av att ha varit vänner sedan åratal tillbaka.”

Anna-Karin är ett tungt namn inom varumärkesarbete och jobbar på bred front med att hjälpa personer och företag framåt. Vi är mycket glada över att få publicera hennes artiklar på Mötesbranschen.se

Länkar:
Hemsida
LinkedIn
Facebookgrupp
Inspirationsbrev
Handbok
E-kurs
Foto: Jini Sofia