Kommunikation på arbetsplatsen är verkligen inte alltid det lättaste.

Som enskild medarbetare vill du att det ska vara lätt och smidigt, ske nästintill per automatik, och utan krusiduller eller tillrättalagda fraser som går att tolka än hit och än dit. Som chef eller arbetsledare vill du säkerligen samma saker, men har också kanske ansvaret – eller åtminstone en del av ansvaret – för att skapa och upprätthålla premisserna och systematiken för att föra kommunikationen.

Så vad är bra att tänka på, ur en medarbetares perspektiv, när det kommer till kommunikation på arbetsplatsen? Hur är egentligen smart att kommunicera, både till sina kollegor och sina chefer, och är det någon skillnad på vilken typ av kommunikation man för med vem?

1) Personlig men inte privat

Detta är en mycket smart tumregel, och den funkar egentligen för alla typer av professionella relationer, alltså både för hur man smart förhåller sig till sina kollegor, så väl som hur man hanterar relationen med chefen.
Det handlar helt enkelt om att vara personlig:
du bjuder på dig själv, är inte rädd för att dra exempel (för att illustrera något ni diskuterar eller understryka något du vill hävda) från ditt eget liv, såvida det inte inkluderar något väldigt privat eller intimt.
Detta är ett bra sätt att få dina kollegors uppmärksamhet: alla älskar en bra historia! Det är också ett sätt att låta dina kollegor lära känna dig lite extra, om än bara i små ”glimtar”. Detta är inte helt fel, om inte annat för att det det ökar dina chanser till att hänga med på aw’s och kanske networka lite utanför själva jobbet. Denna artikel är även relevant för ämnet Kommunikation på arbetsplatsen.

2) Lyssna ordentligt!

Detta låter ju som ett ganska överspänt råd, eller åtminstone onödigt.
Lyssna, klart man lyssnar! Men faktum är att det är lättare sagt än gjort att lyssna på allvar och att faktiskt ordentligt ta till sig vad som sägs. Det är dessutom stor skillnad på att höra, och att lyssna. Det är ingen konst att vara tyst och stå med till synes öppna öron och ögon medan ens kollega babblar på, men en helt annan att faktiskt ta till sig och ta aktiv del i det som sägs. När man lyssnar aktivt bör man visa detta genom att kanske nicka instämmande emellanåt, eller på annat vis visa den som pratar att du hänger med. För att inte tala om att delta i konversationen, det vill säga ge ett passande gensvar. Det är ju trots allt inte en monolog som hålls framför dina ögon, utan en konversation. Här finns en liknande artikel på samma tema: Villa Lovik – Hotell & Konferens Lidingö Stockholm.

3) Förstahandsinfo!

Överlag gäller förstås att hålla samma linje gentemot dina kollegor som mot dina chefer, men tänka på att alltid sträva efter att få till dig förstahandsinformation, det vill säga undvik andrahands-info. Finns det info som vissa påstår sig ha fått från chefen som inte du har fått till dig, ta då upp det med chefen och inte med någon annan. Samma sak om du har synpunkter på något din chef sagt eller gjort, ta i första hand upp detta direkt med chefen eller den/de det berör. Att sträva efter förstahandsinfo är förstås alltid viktigt, men blir extra viktigt när det kommer till relationerna med dina chefer.

Detta är tre grundläggande tips på hur du kan tänka för att kunna hålla och bibehålla en bra balans och passande ton i din kommunikation överlag med dina kollegor och arbetsgivare.