...

Möten Ledarskap Inspiration Personlig utveckling

Författare: Mötesbranschen Sida 1 av 9

Vi fokuserar på ledarskap, personlig utveckling, affärer och professionella möten. Med örat mot marken bevakar vi trender inom dessa fält och publicerar nyheter, artiklar, reportage och tips för bättre företagande.

Hur kan du jobba med personlig utveckling?

Att utveckla sig själv yrkesmässigt är något vi alla strävar efter. Hur ska man agera i vissa jobbsituationer? Hur säljer man sig själv? Och vart hittar man styrkan i att vara sig själv på jobbet med alla idéer och perspektiv man har. Hos oss får du de verktyg du behöver för att nå den bästa versionen av dig själv. Två exempel är att hitta styrkan i att göra fel ibland, och lära sig hur man hanterar konflikter. Denna artikel är även relevant för ämnet Kommunikation på arbetsplatsen.

Styrkan i att göra fel

Du kanske tycker att du kommit långt från den du var på första jobbet efter studierna. Du har samlat kunskaper inom branschen du jobbar, fått erfarenheter hur arbetslivet går till och vet bättre vad du vill i din karriär. Men den personliga utvecklingen slutar inte där. Det är något som fortsätter hela din karriär och något du aktivt kan och borde jobba med.

Ett sätt att utvecklas är genom dina misstag. Vi ogillar alla att göra fel, särskilt när det påverkar andras jobb eller till och med hela företagets verksamhet. Men det är någonting som händer alla och något man måste acceptera. Istället för att vara rädd att göra fel så kan man aktivt välja att agera annorlunda. Rädslan för misstag hindrar dig att fatta beslut och får dig att bli ineffektiv på jobbet. Men på din arbetsplats vill du framstå som självsäker och ligga ett steg före. Denna rädsla för att göra misstag får dig och generellt hela företaget att agera passivt istället för innovativt. Istället för att tänka ”jag måste göra rätt”, kan du tänka ”jag ska göra saker bättre”. Hitta en styrka i att göra fel – och våga göra fel!

Konflikthantering

Det finns alltid olika typer av konflikter inom branschen, det går inte att undvika. Det avgörande är om det är en konstruktiv eller destruktiv konflikt. Det vill säga om konflikten har en negativ påverkan på arbetet eller en positiv. Om konflikten är konstruktiv påverkar den positivt den personliga utvecklingen. Det är viktigt att identifiera vilken sort det är för att kunna hantera dem på ett konstruktivt sätt. Sakkonflikter löser man på bästa sätt genom att fokusera på metoderna som ska användas och vilket mål saken egentligen har. Rollkonflikter löser man genom att reda ut ansvarsfördelning och uppgifter. När det gäller en intressekonflikt är tydlig kommunikation det absolut viktigaste. I en värderingskonflikt är det enda man kan göra respektera sin motpartner. Till sist, i en beteendekonflikt är det bästa att sätta sig med parterna och medla konflikten. Här finns en artikel på samma tema: Att kommunicera på arbetsplatsen. Hur gör man?.

Att kommunicera på arbetsplatsen. Hur gör man?

Kommunikation på arbetsplatsen är verkligen inte alltid det lättaste.

Som enskild medarbetare vill du att det ska vara lätt och smidigt, ske nästintill per automatik, och utan krusiduller eller tillrättalagda fraser som går att tolka än hit och än dit. Som chef eller arbetsledare vill du säkerligen samma saker, men har också kanske ansvaret – eller åtminstone en del av ansvaret – för att skapa och upprätthålla premisserna och systematiken för att föra kommunikationen.

Så vad är bra att tänka på, ur en medarbetares perspektiv, när det kommer till kommunikation på arbetsplatsen? Hur är egentligen smart att kommunicera, både till sina kollegor och sina chefer, och är det någon skillnad på vilken typ av kommunikation man för med vem?

1) Personlig men inte privat

Detta är en mycket smart tumregel, och den funkar egentligen för alla typer av professionella relationer, alltså både för hur man smart förhåller sig till sina kollegor, så väl som hur man hanterar relationen med chefen.
Det handlar helt enkelt om att vara personlig:
du bjuder på dig själv, är inte rädd för att dra exempel (för att illustrera något ni diskuterar eller understryka något du vill hävda) från ditt eget liv, såvida det inte inkluderar något väldigt privat eller intimt.
Detta är ett bra sätt att få dina kollegors uppmärksamhet: alla älskar en bra historia! Det är också ett sätt att låta dina kollegor lära känna dig lite extra, om än bara i små ”glimtar”. Detta är inte helt fel, om inte annat för att det det ökar dina chanser till att hänga med på aw’s och kanske networka lite utanför själva jobbet. Denna artikel är även relevant för ämnet Kommunikation på arbetsplatsen.

2) Lyssna ordentligt!

Detta låter ju som ett ganska överspänt råd, eller åtminstone onödigt.
Lyssna, klart man lyssnar! Men faktum är att det är lättare sagt än gjort att lyssna på allvar och att faktiskt ordentligt ta till sig vad som sägs. Det är dessutom stor skillnad på att höra, och att lyssna. Det är ingen konst att vara tyst och stå med till synes öppna öron och ögon medan ens kollega babblar på, men en helt annan att faktiskt ta till sig och ta aktiv del i det som sägs. När man lyssnar aktivt bör man visa detta genom att kanske nicka instämmande emellanåt, eller på annat vis visa den som pratar att du hänger med. För att inte tala om att delta i konversationen, det vill säga ge ett passande gensvar. Det är ju trots allt inte en monolog som hålls framför dina ögon, utan en konversation. Här finns en liknande artikel på samma tema: Villa Lovik – Hotell & Konferens Lidingö Stockholm.

3) Förstahandsinfo!

Överlag gäller förstås att hålla samma linje gentemot dina kollegor som mot dina chefer, men tänka på att alltid sträva efter att få till dig förstahandsinformation, det vill säga undvik andrahands-info. Finns det info som vissa påstår sig ha fått från chefen som inte du har fått till dig, ta då upp det med chefen och inte med någon annan. Samma sak om du har synpunkter på något din chef sagt eller gjort, ta i första hand upp detta direkt med chefen eller den/de det berör. Att sträva efter förstahandsinfo är förstås alltid viktigt, men blir extra viktigt när det kommer till relationerna med dina chefer.

Detta är tre grundläggande tips på hur du kan tänka för att kunna hålla och bibehålla en bra balans och passande ton i din kommunikation överlag med dina kollegor och arbetsgivare.

Kommunikation på arbetsplatsen

Kan du nämna en arbetsplats där saker som ”öppen kommunikation”, ”transparent dialog” och ”högt i tak” inte premieras?

Nej, trodde inte det heller. En arbetsplats där man inte på ett eller annat sätt värnar om ovanstående är helt enkelt inte en särskilt bra arbetsplats. Och utgör i förlängningen inte ett särskilt trivsamt jobb. Anledningen till att kommunikation är så viktig kan tyckas självskriven, men det som kan vara lätt att missa är att även lyfta frågan och diskutera hur man kommunicerar. Vi ha skrivit en liknande artikel om detta här Ellery Beach House Lidingö Stockholm.

Hur kommunicerar ni?

Det räcker alltså inte med att bara kommunicera ”på det sätt man tror blir bäst” eller ”på det sätt som i stunden känns schyst”, utan för att det ska bli hållbart i längden och gynnande för dig och arbetsplatsen i stort, krävs det att arbetslaget är samstämmigt i hur kommunikationen bör föras.

En bra modell för att redogöra för de olika psykologiska faktorerna som spelar in i hur vi kommunicerar, är det s.k Johari Fönstret.

Johari Fönster

Kommunikation

Så här ser det ut. Kortfattat visar modellen hur öppenheten i kommunikationen och därmed möjligheterna att föra en bra och schyst kommunikation, ökar parallellt med hur öppna vi är när vi kommunicerar.

Helt enkelt:
ju mer vi öppnar upp oss, desto mer öppenhet kommer vi också att mötas av.

Fönstret är som synes uppdelat i 4 fält. Låt säga att vi nu applicerar modellen med Johari Fönster på den mycket fiktiva karaktären Greta. Det Öppna fältet beskriver sådant (praktiskt, yrkesmässigt, personligt) som Greta själv vet om angående sig själv, samt sådant andra också vet om angående Greta. Greta kanske är grymt bra på att skriva, och detta är både hon och hennes omgivning medvetna om.

Det Blinda fältet består av sådant Greta är omedveten om angående sig själv (praktiskt, yrkesmässigt, personligt) men som andra runtom Greta är medvetna om, angående henne.  Greta kanske har en jobbig ovana att alltid sucka och prata högt för sig själv framför datorn, vilket hon inte alls tänker på att hon gör, men som alla i kontorslandskapet runtom henne stör sig på.

Fasaden består av sådant Greta vet om angående sig själv (praktiskt, yrkesmässigt, personligt) men som hennes omgivning är omedveten om.  Greta kanske vet med sig att hon tycker det är väldigt jobbigt och störande när folk avbryter henne på möten, men eftersom hon inte visar detta för omgivningen, utan biter ihop och håller upp en fasad, är det bara hon själv som är medveten om dessa känslor.

Det Okända fältet består av sådant som Greta är omedveten om angående sig själv (praktiskt, yrkesmässigt, personligt) och som även hennes omgivning är omedveten om.  Det handlar helt enkelt om sådant som kanske ligger i Gretas undermedvetna, och som hon därför inte, och därmed inte heller andra kan vara medvetna om.

Expandera ditt Öppna fält!

Enligt teorin om Johari Fönster kan Greta öka sitt Öppna Fält (kallas även för Arenan) genom att vara lyhörd och mottaglig för input och feedback från omgivningen.

Låt säga att en kollega kanske en dag tar bladet från munnen och påpekar att Greta pratar väldigt mycket för sig själv, och att detta upplevs störande för de runtomkring. Om Greta då säger:  ”Oj, tänk det har jag inte alls tänkt på att jag gör! Men jag förstår, självklart ska jag försöka tänka på detta i fortsättningen, påminn mig om jag börjar pladdra igen!” så har hon minskat sitt blinda fält, och därmed expanderat sitt öppna fält. Här finns en liknande artikel på samma tema: Villa Lovik – Hotell & Konferens Lidingö Stockholm.

Låt säga att Greta i sin tur vågar vara tydlig med att till exempel ge feedback till hennes kollega Peter som alltid avbryter henne på möten, och talar om att hon upplever det som jobbigt. Greta har då minskat sin fasad, och därmed även då expanderat sitt Öppna Fält.

Gör det konkret!

Ni kanske redan har gissat att Det Öppna Fältet är en mycket bra grej att ha så stort som möjligt. Med så många medarbetare med så stort Öppet Fält som möjligt på en arbetsplats, ökar chanserna att få just den där öppna och transparenta arbetsplatsen vi alla eftersträvar.

Genom att prata om kommunikation i termer av modeller som den här, kan det bli väldigt mycket tydligare på ett rätt tacksamt sätt, för dig och dina medarbetare. Även om modellen förklarar sådant som alla någonstans är införstådda med – det är bra med öppen kommunikation – så kan det vara bra att få klä de öppen-kommunikations-riktlinjerna i någonting som går att rita ut på en whiteboard. Dessutom kan det öppna för riktigt intressanta diskussioner!

Arbetslivet och den kommunikativa revolutionen

Arbetslivet och den kommunikativa revolutionen

Sociala medier är idag något som är så pass införlivat med vårt vardagliga liv, att vi knappt längre tänker på dem. Utveckligen har gått rekordfort, för bara några år sedan var sociala medier inte ens ett etablerat begrepp. Det fanns vissa mindre online-communities som mest användes av unga och tonåringar. Det fanns diskussionforum och ett begränsat antal bilder man kunde ladda upp på sin profil. All aktivitet på communityt skedde sittandes vid en stationär dator eller möjligen en laptop. Allt var väldigt lågupplöst och analogt, åtminstone om man jämför med hur det är idag.
Idag är inte bara de flesta av dessa communitys utbytta mot andra, de har expanderat till oigenkännlighet i omfattning. På en vanlig fb-sida kan du idag använda i stort sett hur mycket utrymme som helst för att marknadsföra dig själv eller ditt varumärke. Uppdateringarna och bildutrymmet är obegränsat, kommunikationsvägarna likaså. I stort sett alla åldersgrupper och samhällsklasser finns tillgängliga och representerade.

Från datortid till sociala medier

Men inte nog med det.
Sättet vi använder dessa gigantiska kommunikationsmaskinerier på, har även det förändrats ganska drastiskt. Vi begränsas idag inte till en liten avskild stund med datorn någon ledig stund under dagen, utan är uppkopplade exakt hela tiden. Vi kan sköta allt som vi tidigare bara kunde sköta sittandes vid skrivbordet, på väg till bussen, i väntkuren, på promenaden, ja i stort sett var och när som helst.
Det finns hur många aspekter på detta fenomen som helst, då det har inneburit en ny era för så väl kommunikationen som handeln världen över. En av dessa aspekter är just att vi kommunicerar betydligt mer ofta och i kortare intervaller nu, än tidigare. Detta gör vi i stort sett dygnet runt, förutom kanske de timmarna man trots allt behöver sova. 
Av förklarliga skäl påverkar detta ditt arbetsliv och även förmodligen dina arbetsrelationer.
Ställ dig som exempel följande frågor: 
Har du alla dina kollegor som fb-vänner? Eller inga? Eller vissa utvalda…?
Har du alltid telefonen med dig på lunchen och kaffepausen? Består en paus från arbetet, en titt i telefonen, och kanske inkluderar detta någon typ av kommunikation? Kanske även någon form av besök på ett socialt medie? 
Förmodligen är svaret ”ja” på de allra flesta av dessa frågor.

Vi kommunicerar oftare men kortare stunder


Vi kommunicerar oftare och oftare, och vi gör det på nya men ändå samma sätt. Vår kommunikationskanal framför alla andra (telefonen!) är även vår främsta underhållningskanal. Detta i sig är något helt unikt, och vissa menar att våra smartphones och appar är nästan steg i den kommunikativa revolutionen människor emellan. Det började med boktryckarkonsten, övergick i massmedia och nu är media och kommunikation både riktad och privat, på samma gång och på flera sätt.

Naturligtvis påverkar detta även arbetslivet i stort. Mötesresor som frestar på miljön kan minimeras mer och mer, och ersätts oftare och oftare av Skype-möten, diskussiontrådar eller mailtrådar skapade i sociala medier eller mailen.
Som medarbetare är du med andra ord mer mobil men samtidigt med större möjligheter till att vara stationär nu än tidigare.
Möjligheterna till hur du vill hantera din kommunikation och dina relationer, är med andra ord betydligt fler idag än någonsin tidigare! Vissa menar att nästa steg är microchip under huden – en inverterad telefon så att säga.
Vem vet, kanske är framtiden redan här?

Håll i ordet - 6 steg till effektivare möten

Håll i ordet – 6 steg till effektivare möten

Sitter du också och sneglar på klockan mot slutet av mötet? Det är egentligen tid att avrunda, men diskussionerna tycks aldrig vilja ta slut men inte heller komma fram till något konkret…

I den bästa av världar är möten en avsatt tid för att på ett strukturerat sätt tillsammans delge varandra information, samt med längre eller kortare diskussioner fastslå tillvägagångssätt och möjligheter att arbeta vidare med i den gemensamma verksamheten eller angelägenheten. Huvudsaken, och därmed också syftet med mötet, är att ni tillsammans ska nå ett resultat som inte kan uppnås av en eller ett par enskilda.

För att mötet ska bli konstruktivt, och utgöra ett tillfälle som man ser fram emot att medverka på, finns det vissa saker som är bra för alla att tänka på. Mycket av det kan tyckas självklart – men det mesta tål att upprepas.

Här är 6 tips för dig som sitter på ordförandeposten!

1. Ha alltid en färdig dagordning. 


Se till att mötet har en tydlig dagordning, helst bör den både ha mailats ut i förväg, finnas med och gås igenom i början av din powerpoint-presentation (eller motsvarande) samt finns som ett utskrivet ex på bordet där mötesdeltagarna sitter. Poängen är att dagordningen alltid bör finnas nära till hands för mötesdeltagarna under hela mötet, utan att de ska behöva be någon skicka den runt halva bordet, prassla med papper eller dyl. Om man som mötesdeltagare alltid tydligt kan se var någonstans man befinner sig i dagordningen, skapar det en tydligare känsla av närvaro och engagemang – man får med andra ord som deltagare en tydligare helhetsbild av mötets upplägg och syfte.

2. Ha alltid fika.

Oavsett om fikat består i kaffe/the, kaffe med bulle, bubbelvatten och ett fruktfat – se till att det finns något som bibehåller mötesdeltagarnas blodsocker. För att orka sitta och koncentrera sig och vara aktivt fokuserad under flera timmar i sträck, behöver man påfyllning av energi – konstigare än så är det inte. Detta bättrar både på mötesdeltagarnas humör och inställning till mötet, samt bidrar till en känsla av samhörighet och öppnar upp för tillfällen att småprata – även om man inte träffats förut.

3. Bestäm riktlinjer för kommunikationen. 
När pratar man?

Klargör i början av mötet vad som gäller för att föra dialog under mötet. Går ordföranden igenom punkten från början till slut utan att bli avbruten, för att sedan släppa ordet fritt, eller är ordet fritt redan från början? 
Hur pratar man?
Viftar man och begär ordet, eller flikar man in när tillfälle ges? Går man ”rundor” runt bordet så att var och en får chans att yttra sig i tur och ordning, eller är ordet mer fritt? Ofta brukar detta komma ganska naturligt, men det kan vara skönt för de medverkande att ha riktlinjer att gå tillbaka till om man tvekar. Dessutom undviker man då huggsexa om ordet, eller att det bara blir samma och återkommande personer som för gruppens talan.

4. Förbered disponeringen av tid för mötets punkter. 


Vilka punkter kommer sannolikt att kräva mer tid eller diskussion än andra? Finns det punkter man kan och bör bordlägga till förmån för andra, på just detta möte? Gå igenom vilka punkter som bordläggs när du går igenom dagordningen vid mötets början.

5. Behåll den röda tråden.

Genomgående under mötet bör man vara uppmärksam på om diskussioner blir osakliga eller alltför stora för att kunna avhandlas under mötets tidsramar. Här gäller det att vänligt men bestämt hänvisa den utsvävande diskussionen till en annan tidpunkt och kanske med annan gruppsammansättning, än den nuvarande. Om du är tydlig med att du ”avbryter” för mötets bästa, dvs en effektivisering av mötestiden, bör inte det kunna uppfattas som ett problem.

6. Sammanfatta.

Avsluta mötet med att helt kort gå igenom punkt för punkt: vad som bestämts – eller vad som inte bestämts ännu – samt vad nästa steg är och vem som ansvarar. Detta för att undvika missförstånd eller glömska om vad som egentligen sades, och av vem. Nämn även tidpunkten för nästa möte. 
Glöm inte att tacka alla närvarande och önska dem en fortsatt fin dag! Lite vardagspepp är aldrig fel.

Hur man förbereder sig för att anställa nya medarbetare

Hur man förbereder sig för att anställa nya medarbetare

Att anställa ny personal är en viktig process som kan påverka i vilken riktning företaget kommer att röra sig framöver. Det kan vara svårt att veta hur du bör förbereda dig inför denna process, inte minst om det är första gången du ska anställa en ny medarbetare. Genom att förbereda dig inför intervjun på bästa sätt, minimerar du risken för att i förbifarten glömma att fråga eller berätta någonting.

Innan intervjun startar

Försök att få kandidaten att känna sig avslappnad, en anställningsintervju kan vara stressande inte bara för dig utan även för de kandidater som du ska intervjua. Välkomna alla kandidater på ett bra sätt och fråga exempelvis om de vill ha en kopp kaffe eller liknande. Lite småprat för att bryta isen innan intervjun börjar kan också vara ett bra sätt att få kandidaten att slappna av. Tänk på att inte dra förhastade slutsatser av det första intrycket, då ett lite sämre första intryck inte alls behöver betyda att kandidaten är mindre lämpad för tjänsten. Utvärdera istället kandidatens lämplighet, meriter och kapacitet på ett sakligt sätt.

Medan intervjun pågår

Börja gärna intervjun med att berätta lite om företaget och din roll på detta, men håll det kort och snöa inte in dig på detaljer. Berätta också kortfattat om det jobb som erbjuds: vad tjänsten innefattar, vilka ansvarsområden som ingår i den och liknande. Du bör inte dominera samtalet helt men det är brukligt att du tar tag i taktpinnen och leder samtalet. Även om det är bra att ha någon form av checklista med viktiga punkter att utgå ifrån, bör du inte hålla för hårt vid denna utan kunna improvisera lite och föra ett mer naturligt samtal med kandidaten.

Lyssna och anteckna

Det är viktigt att du lyssnar på vad kandidaten har att säga – det är ju trots allt du som intervjuar denne och inte tvärtom. Genom att lyssna mer och prata mindre, kan du ta del av mer information om kandidaten, vilket är till din fördel när du senare ska utvärdera de sökande. Glöm inte heller att föra anteckningar så att du kommer ihåg viktiga detaljer som framkommer vid intervjun.

Var lyhörd och vaken

Var också mottaglig för de frågor som kandidaten kan tänkas ställa och var lyhörd för vad som sägs mellan raderna. Av vilken anledning söker kandidaten tjänsten – är se denne tjänsten som en lockande utmaning och en möjlighet att klättra på karriärstegen? Eller lägger kandidaten stor vikt vid lönesumman, antalet semesterdagar och andra förmåner? Tänk också på att hålla samtalet professionellt. Allt för privata frågor kan bryta mot gällande lagstiftning, vilket kan få otrevliga påföljder.

Efter avslutad intervju

Berätta för den sökande på ett ungefär när den kan förvänta sig ett besked. Om kandidaten ligger bra till, kan det vara en bra idé att vara extra tydlig med vad som kommer att ske i nästa led i anställningsprocessen. Om kandidaten inte ligger särskilt bra till, bör du på ett varsamt sätt meddela denne detta men ändå avsluta intervjun på ett positivt sätt. Tveka inte att i efterhand ta kontakt med de kandidater som är mest intressanta för att ställa ytterligare frågor som kan hjälpa dig att fatta rätt beslut!

Härskartekniker - vad är det?

Härskartekniker – vad är det?

Vad är en härskarteknik?

Du har förmodligen hört ordet härskarteknik många gånger, och tänker att du nog har någorlunda koll på vad det rör sig om. Men handen på hjärtat – har du stenkoll på hur du själv reagerar i situationer där härskartekniker tenderar att komma fram? Och hur säker kan du egentligen vara på att du själv aldrig använder dig av dem…?

Du använder väl aldrig härskartekniker…?

Det handlar helt enkelt om att någon i en grupp använder sig av någon typ av social manipulation för att bibehålla en viss för egen del gynnande position. Med andra ord: man vill hävda sig själv och sitt tycker på något sätt, och gör detta på sätt som är direkt negativt för gruppen – men detta kan ibland vara så subtilt utfört att det kan vara svårt att sätta fingret på för de andra i gruppen!
Uttrycket härskarteknik slog igenom på bred front genom socialpsykologen Berit Ås på 1970-talet, där hon presenterade fem st av de vanligast förekomna härskarteknikerna.

1 Osynliggörande

När någon eller några i en grupp (medvetet eller ej) förminskar en oppositionell part.

Ett konkret exempel: Du sitter tillsammans med dina kollegor på ett möte. Ni kör en runda när ni ska briefa hur status är på vart och ens uppdrag, dvs delge lite kort hur landet ligger helt enkelt. När det blir din tur att prata, börjar dina kollegor prassla med papper, eller harklar sig eller till och med prata med varandra över ditt huvud. Du får helt enkelt känslan av att dina kollegor inte lyssnar alls lika bra på dig, som de gjort när de andra närvarande pratade.

2 Förlöjligande


När någon i en grupp liknar en (eller något man uttryckt) vid något ovidkommande, enbart för att locka till skratt.
Som exempel: Du är mitt uppe i att förklara något, och en kollega avbryter dig med att börja skratta högt över att du tydligen precis lät som en karaktär ur en känd tv-serie. Helt plötsligt handlar hela diskussionen om hur mycket det du just sagt låter som just den här karaktären, och fokus har ganska brutalt flyttats från det du just försökte berätta, och dessutom satt dig i en position där du dessutom blir skrattad åt. Det är sedan helt upp till dig att försöka styra upp fokuset till det som samtalet först handlade om (fastän det ju inte var du som valde att bryta fokus.…).

3 Undanhållande av information

När du får reda på att dina exempelvis kollegor har haft ett viktigt möte dit du inte haft tillträde, och därmed missat att bli delgiven viktig information.
Som exempel: Du får höra om att ett beslut har tagits utan att du alls varit inbjuden till att vara med och tycka till om det. Du är därmed exkluderad både yrkesmässigt och socialt, vilket ju inte är på något sätt ok.

4 Dubbelbestraffning

När du ställs inför två val, och oavsett vilket du väljer så kommer det att bli till nackdel.
Som exempel: När du på jobbet är noggrann, men av din chef får höra att du är långsam, och att saker och ting inte blir gjorda i tid. När du så försöker snabba på med arbetsuppgifterna, får du höra att du slarvar. 
Det handlar alltså om att någon redan har ”bestämt sig” för att klanka ner på det du åstadkommer på jobbet.

5 Påförande av skuld och skam

Detta är en härskarteknik som används i samband med till exempel undanhållande av information, eller osynliggörande.
Som exempel: Du har blivit undanhållen information om det där viktiga mötet, och därmed blivit exkluderad. Du får då höra av en kollega att det var ditt eget ansvar att ta reda på att mötet hölls.
Det kan också vara så att du sitter på just det där viktiga mötet, och upplever att ingen lyssnar på dig, eller att folk prasslar väldigt mycket med papper eller skrapar med sin stol eller på annat sätt visar att de inte koncentrerar sig på det du säger. Det du känner då är att det du har att säga, eller sättet du säger det på är dumt eller ogenomtänkt.

Vad kan du göra?

Sådana här situationer förekommer i större eller mindre utsträckning på nästan alla arbetsplatser.
Det du som arbetsledare (eller förstås även som kollega) kan göra är att uppmärksamma när det tenderar att förekomma väldigt ofta, eller alltid verkar drabba samma personer på arbetsplatsen.
Håll regelbundna workshops om vad det innebär att ha en transparent organisation, och hur man kan tänka på att hålla en rak kommunikation kollegor emellan.
Våga prata med varandra helt enkelt!

Det jobbiga samtalet - Så gör du!

Det jobbiga samtalet – Så gör du!

Alla vill väl ha rak kommunikation? 
Tydliga direktiv, raka rör och högt i tak är något som beskrivs som viktigt på de flesta arbetsplatser. Men hur enkelt är det att hålla sin kommunikation så där hjärtligt ärlig och rak, utan krusiduller och krusningar men samtidigt utan att någon tar illa vid sig eller upplever det sagda som enbart kritik?
Missar i kommunikation sker oundvikligen på en arbetsplats, helt enkelt för att vi använder olika sätt att uttrycka oss på. Ett sätt att uttrycka sig kan för den ena betyda en sak, och för någon annan något helt annat. Ofta löser sig dylika missförstånd eller frågetecken genom att man helt enkelt ställer frågor: ”förlåt, nu hängde jag inte med riktigt?” eller ”vad menade du nu?” eller något annat superenkelt, men som kan vara nog så svårt att få fram i stunden.

Men hur enkelt är det att hålla sin kommunikation så där hjärtligt ärlig och rak, utan krusiduller och krusningar men samtidigt utan att någon tar illa vid sig eller upplever det sagda som enbart kritik?

Men de där missförstånden som inte löser sig lika lätt då?

Låt säga att en kollega till dig har ett sätt att behandla dig som inte känns särskilt rättvist, det känns närmare bestämt direkt otrevligt. Du har försökt hinta detta till henne några gånger, men utan märkbart resultat. Du har märkt hur du mer och mer stört dig på din kollega, och till och med drar dig för gemensamma aktiviteter om du vet att hon är närvarande. Detta är oundvikligen ett problem. Du avskyr att prata om andra istället för med andra, och vill därför ta upp dina tankar direkt med din kollega. Men hur gör du? Och när?

Här följer några tankeknep som kan vara bra att ha i bakhuvudet för att peppa sig själv inför ett sådant här möte. De är nämligen aldrig superlätta, men oftast väldigt sköna att ha ur världen!

1. Vad är problemet?


Tänk noga igenom vad du vill ha förmedlat till din kollega, dvs vad du upplever som huvudproblemet. Är det hennes ton till dig, eller hennes förmåga att aldrig titta på dig eller inkludera dig i samtal när ni har lunch tillsammans, eller är det något annat? Det kan låta hårt, men här är det bra att vara så specifik som möjligt, för att det du vill att hon ska ändra på verkligen ska gå fram, och inte bli alltför luddigt beskrivet och därmed svårtolkat.

2. Hur ska du uttrycka dig?


När du vet exakt vad det är som du skulle vilja ha ändring på, tänk över hur du ska lägga fram ditt samtal. Ett knep här är att tänka på att inte automatiskt utgå ifrån att hon kommer att gå till attack eller inta något slags aggressivt försvarsläge. Det är inte alls säkert att hon ens kommer att bli arg. Om du tänker så är det lättare att själv behålla lugnet i det du vill säga.

3. Hur ska du formulera dig?


Planera och iscensätt i ditt huvud hur du skulle vilja formulera dig. Ett bra knep här är att vara tydlig med att du utgår ifrån dig själv och din egen upplevelse. ”Jag upplever att…” och ”jag känner så här när du formulerar dig så här…” är bra sätt att formulera dig på, eftersom det inte i sig innebär några direktiv för henne – du talar ju bara om hur du själv känner.

4. Betona processen – hur går ni vidare?

När du har förklarat hur du själv känner och hur du upplever situationen, föreslå att ni tillsammans försöker hitta ett nytt sätt att samspela på. Lägg fram det som att ni gör ett samarbete eller en överenskommelse, där båda bättre får komma till tals och få fram det de vill säga. Förmodligen har hon en helt annan uppfattning av situationen, och kanske har hon i sin tur feltolkat dig? Lägg här tonvikt på hur ni gemensamt kan göra och uttrycka er istället och från och med nu, istället för att älta situationer som är passerade.

5. Tack för samtalet!


Avrunda samtalet på ett schyst sätt. Betona hur bra det känns att få ha pratat om detta med henne, och att du uppskattar att hon lyssnat. Förmodligen och förhoppningsvis kommer ni få ut betydligt mer av varandras sätt att vara från och med nu!

Bär mötet framåt

Bär mötet framåt

6 steg till ett effektivare mötesdeltagande

Sitter du också och sneglar på klockan mot slutet av mötet? Eller rättare sagt, den tidpunkten som borde utgöra slutet av mötet, för den där efterlängtade avrundningen verkar gärna skjutas upp lite till och lite till…
I den bästa av världar är möten en avsatt tid att på ett strukturerat sätt tillsammans delge varandra information, samt med längre eller kortare diskussioner fastslå tillvägagångssätt och möjligheter att arbeta vidare med i den gemensamma verksamheten eller angelägenheten. Huvudsaken, och därmed också syftet med mötet, är att ni tillsammans ska nå ett resultat som inte kan uppnås av en eller ett par enskilda.
För att mötet ska bli konstruktivt, och utgöra ett tillfälle som man ser fram emot att medverka på, finns det vissa saker som är bra för alla att tänka på. Mycket av det kan tyckas självklart – men det mesta tål att upprepas.


Här är 6 tips för dig som är mötesdeltagare!1. Kom i tid

Detta kan tyckas så självklart att det inte alls bör finnas med som ett utskrivet råd. Trots detta är just mötestiderna något som tenderar att rubbas eller åtminstone naggas i kanterna ganska fort, när man i en grupp börjat lära känna varandra mer ordentligt. 
Tyvärr spelar det ingen roll hur väl ni än känner varandra inom gruppen, det är alltid lika störande när man som ordförande just har arbetat fram en fokuserad stämning i rummet och börjat gå igenom mötets dagordning, när detta fokus sedan rubbas en eller flera gånger för att nya mötesdeltagare släntrar in och börjar viska med bordsgrannen för att hänga med i det de missat av genomgången av dagordningen.
Det kan vara mer eller mindre respektlöst att inte komma i tid, men det är alltid respektfullt och uppskattat att faktiskt komma i tid till mötet. Gör det!

2. Ta gärna för dig av fikat – men skippa kalorisnacket

Fikat finns på plats till mötet av flera anledningar. Ta gärna för dig, eller avstå om du känner så. Uttryck uppskattning om du vill, men kommentera inte ditt eget eller andras intag av näring under fikat eller överhuvudtaget. Detta är varken intressant, relevant, trevligt eller bidrar med fokus inför det mötet ska handla om.

3. Prata respektfullt

Respektera satta förhållningsregler för att föra dialog under mötet. Vänta på din tur, avbryt inte andra. Råkar du avbryta, påpeka det! ”Förlåt, nu avbröt jag dig.” Detta ger den du avbröt ett tillfälle att återta ordet eller kanske istället ge det vidare till dig. Den här typen av öppen kommunikation – även med så pass små medel – skapar ett bra samtalsklimat och minskar risken för missförstånd.

4. För anteckningar

Var förstås speciellt noga med att anteckna det som angår dig specifikt, dvs vad som framgått under mötets gång att just du ska ansvara för, men även annat som är viktigt att minnas efter mötet. Dock: överdriv inte, detaljer som inte direkt rör dig eller din roll går alltid att söka upp i efterhand i protokollet som sekreteraren sammanställer.

5. Tryter orken?

Om ett möte blir tillräckligt långdraget kan inte ens det godaste fikat avhjälpa att orken och fokuset till slut haltar. Det finns dock några knep för att göra det bästa av situationen. Du är knappast ensam om att känna dig trött, speciellt om mötet är förlagt till eftermiddagen. Detta är dock ingen ursäkt för att gäspa oförställt, börja himla med ögonen åt bordsgrannen eller liknande, utan håll god min, kontrollera att du hänger med i dagordningen och i det som sägs så att du åtminstone inte missar något viktigt.

6. Spara suckarna

Till sist: även om du är rätt nöjd med att mötet är över, så skippa de lättade suckarna och dylikt övertydligt, hjälp istället till att bidra med att mötet får en värdig avslutning. Titta ordföranden i ögonen när denne avslutar mötet, och peppa gärna dina kollegor och medarbetare. Glöm ej: vardagspepp är aldrig fel!

Världens 10 mest innovativa företag

Världens 10 mest innovativa företag

Vilka är de 10 mest innovativa företagen i världen? Forbes har tagit fram en lista där företagen har rangordnats utifrån hur högt över företagets nuvarande värde som investerare har trissat upp aktiekursen, baserat på förväntade framtida resultat. För att kvala in på listan måste företagen ha ett börsvärde på minst 10 miljarder dollar samt spendera åtminstone 2,5 procent av omsättningen på forskning och utveckling, samt ha minst sju års offentlig data tillgänglig.

Teknikjättarna lyser med sin frånvaro

Inte mindre än fyra läkemedelsföretag har tagit sig in bland topp-10 på denna lista men i övrigt är spridningen mellan olika branscher stor bland de tio bäst placerade företagen. Att Tesla Motors skulle kvala in på listan var föga förvånande men listan innehåller också en del överraskningar.

Något överraskande lyser flera av teknikbranschens verkliga tungviktare med sin frånvaro på listan, trots att deras marknadsvärden vida överstiger övriga placerade bolags marknadsvärden, däribland Google (numera Alphabet, 498,56 miljarder dollar), Apple (496,69 miljarder dollar) och Microsoft (440,67 miljarder dollar). Faktum är att inget av dessa bolag ens är med bland de 100 företag som listas i den fullständiga listan, vilket rimligtvis betyder att dessa bolag faller på något av de övriga två kriterierna.

#1 Tesla Motors
Den Silicon Valley-baserade ellbilstillverkaren Tesla Motors, med superentreprenören Elon Musk i spetsen, har ett marknadsvärde på 33,5 miljarder dollar och leder utvecklingen i sin bransch.

#2 Salesforce.com
Salesforce.com är ett mjukvaruföretag med ett marknadsvärde på 51,9 miljarder dollar. De produkter företaget säljer är molnbaserade applikationer för bland annat CRM, kundservice, marknadsföring och dataanalys.

#3 Alexion Pharmaceuticals
Läkemedelsföretaget Alexion Pharmaceuticals är ett biofarmaceutiskt företag med ett marknadsvärde på 35,8 miljarder dollar. Bolaget är världsledande inom behandlingar för patienter med förödande och ovanliga sjukdomar.

#4 Regeneron Pharmaceuticals
Ett annat läkemedelsföretag på listan är Regeneron Pharmaceuticals, med ett marknadsvärde på 42,4 miljarder dollar. Detta biofarmaceutiska bolag ägnar sig åt att framställa mediciner för behandling av allvarliga medicinska tillstånd, som exempelvis kolorektal cancer och olika ögonsjukdomar.

#5 ARM Holdings
ARM Holdings är ett brittiskt bolag med ett marknadsvärde på 19 miljarder dollar. Företaget tillverkar mikroprocessorer och mjukvara för framför allt smartphones och surfplattor.

#6 Unilever Indonesia
Unilever Indonesia tillverkerkar konsumentprodukter såsom hygienartiklar och personvårdsprodukter. Företagets varumärkesportfölj inkluderar välkända varumärken som till exempel Axe, Dove, Rexona och Sunsilk.

#7 Incyte
Incyte är ett biofarmaceutiskt företag med ett marknadsvärde på 14,4 miljarder dollar. Företaget specialiserar sig på att ta fram läkemedel för behandling av allvarliga medicinska tillstånd, framför allt olika typer av tumörer.

#8 Amazon.com
E-handelsjätten Amazon.com har ett marknadsvärde på 292,6 miljarder dollar och säljer via sin webbshop produkter till konsumenter världen över.

#9 Under Armour
Under Armour är ett amerikanskt klädesföretag som säljer skor, träningskläder och tillbehör till idrottare och motionärer runtom i världen.

#10 BioMarin Pharmaceutical
BioMarin Pharmaceutical är ett biofarmaceutiskt läkemedelsföretag med ett marknadsvärde på 15,2 miljarder dollar. Företaget säljer läkemedel mot allvarliga sjukdomar och medicinska tillstånd.

Sida 1 av 9

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.