Brädspel är något som de flesta av oss förknippar med fritid. Vem har inte suttit i goda vänners lag i hemmets trygga vrå och spelat Finans, Risk, eller något annat av alla de hundratals brädspel som finns på marknaden? Avkoppling i alla ära, men det är inte det enda användningsområdet för olika typer av sällskapsspel. Nu hävdas det även att brädspel kan vara till nytta inom näringslivet.

Visste du att Elizabeth Magie som uppfann spelet The Landlord’s game, som senare blev Monopol, hade helt andra avsikter än att skapa ett trevligt sällskapsspel? Den ursprungliga tanken var att skapa ett sedelärande spel som skulle påvisa faran med det kapitalistiska systemet. Spelet skulle visa hur den fria marknaden skapade monopol och hur privat ägande gjorde den mindre lyckosamma skaran utblottad. Resultatet blev som bekant något helt annat, och spelet förnöjer idag miljontals människor som ofta är helt ovetande om spelets ursprung.

En studie i konkurrens

Föga anade hon heller att hennes skapelse skulle komma till nytta för näringslivet. Spelutvecklaren Andrew Innes, som även arbetar på Harvard Business Review, hävdar i en artikel på HBR.org att ett spel som Monopol kan ha en positiv inverkan på ett företags affärer. Spelandet kan enligt Innes stimulera kreativt tänkande, stärka förmågan att samarbeta, och även stärka ledarskapet. Deltagarna övar sig även i konkurrens, men under väldigt vänskapliga former.

Man behöver inte begränsa sig till Monopol. Enligt Innes finns det en mängd spel som har mycket att lära näringslivet. Bland dessa räknar han upp Trivial Pursuit, som för gemene man är ytterst bekant. Här lär sig deltagarna mycket om varandra, och man upptäcker kompetenser och kunskaper hos sina kollegor som man tidigare inte kände till.

För dig som söker nya metoder för att svetsa ihop ditt gäng och träna personalen i olika färdigheter, kanske brädspel kan vara något. Det är dessutom ett både roligt och billigt sätt att slipa på teamets kompetens. Att ha roligt är som bekant stimulerande för inlärning, och förmodligen stärker du dina aktier hos de anställda. Vem vill inte ha roligt på jobbet?