Brainstorming är allmänt ansedd som en bra metod för att sätta fart på kreativiteten och komma på lösningar på problem. Studier visar dock att effekten är den motsatta – brainstorming resulterar i färre bra idéer än när folk tillåts tänka på egen hand. Det finns andra sätt att arbeta i grupp som har visat sig ge bättre resultat. Och det är ju just resultatet man är ute efter vid brainstorming!

Brainstorming är en föråldrad metod

Brainstorming är, sitt häftiga namn till trots, en gammal metod som härstammar från 1940-talet. Långt senare har nu forskare kunnat bekräfta att denna mot inte fungerar, utan att de som använder denna teknik genererar färre idéer än andra. Detta kan komma som en överraskning eftersom forskningen samtidigt visar att gruppinteraktioner bidrar till att stimulera deltagarnas tankeprocess.

Brainstorming är dock en teknik med många nackdelar, varav den största av dessa är att bara en person kan prata i taget. Det gör att ett fåtal individer riskerar att ta över hela samtalet och innebär också att de som lyssnar medan en person berättar om sin idé riskerar att glömma sina egna idéer. Det kan också vara så att gruppen fokuserar för mycket på de idéer som redan har framkommit och fastnar i dessa.

Mer effektiva metoder

Vilka metoder är då mer effektiva än brainstorming när det gäller att generera nya idéer? En av de bästa metoderna är brainwriting, en metod som påminner om brainstorming men innehåller mindre snack, där deltagarna skriver ner sina tankar på papper. Pappersarken skickas runt i gruppen så att medlemmarna kan läsa varandras idéer medan de fortsätter att skriva ner sina egna idéer. Anledningen till att denna metod är mer effektiv är att den drar nytta av att idéer delas i gruppen men saknar brainstormingens negativa aspekter.

Studier på brainwriting

Många studier har gjorts på ämnet men väldigt lite forskning har gjorts i brainwritingens naturliga miljö – på arbetsplatsen. I en studie publicerad 2015 tittade en forskare på hur många idéer denna teknik kunde generera i en verklig situation. 57 anställda delades in i olika grupper, där vissa använde sig av brainwriting och andra av brainstorming, medan vissa deltagare först arbetade på egen hand för att senare ägna sig åt brainwriting i grupp.

Resultaten av studien visade att det är bättre att arbeta i grupp än på egen hand. De som använde brainwriting som metod genererade 37% fler idéer än de som arbetade på egen hand. Den visade också att en kombination av brainwriting i grupp och individuellt arbete, där 8 minuter långa individuella sessioner varvades med 3 minuter långa gruppsessioner, var väldigt effektiv. De som använde sig av denna teknik genererade 0,50 idéer per minut, att jämföra med de 0,29 idéer per minut de deltagare som bara ägnade sig åt brainwriting i grupp genererade.

Ge brainwriting en chans

Medan brainstorming är en smått kaotisk metod för att föda idéer, är brainwriting en mer ordnad form av denna, som inte riskerar att hämma de mer tystlåtna medarbetarna på samma sätt som brainstorming gör. Testa gärna denna metod i din verksamhet och jämför resultatet med de resultat ni får med hjälp av brainstormingsessioner!