...

Möten Ledarskap Inspiration Personlig utveckling

Kategori: Personlig utveckling

2015 Gott Nytt År

Nyårskrönika

Anna Moore är beteendevetare, PR strateg och Artistcoach i det egna bolaget Moore To Be. Hon skapar möjligheter för artister och andra offentliga personer att nå igenom mediebruset. Anna har över 20 års erfarenhet från musikbranschen och arbetat med artister som Slash, Counting Crows, Emilia, Meja, Oh Laura, The Poodles, Ola och Sylvia Vrethammar för att nämna några.

Anna-Karin Lingham är civilekonom, varumärkesexpert, föreläsare och författare till boken Visa ditt rätta jag. Hon har lång bakgrund från ledande roller inom Axfoodkoncernen, Hästens sängar och Apotek Hjärtat. Idag utvecklar hon både hårda och mjuka varumärken i det egna bolaget Lingham Enterprise.

Time To Shine!

Vi lever i en turbulent tid. Varje enskild individ är viktig och har ett ansvar för hur vår värld utvecklas. Vi är alla en del i helheten. Hur vi väljer att förhålla oss till händelser och människor kommer att påverka både vår egen och andras framtid, men också vårt samhälle i stort. Ensam är inte stark. Vi tror på positiva sammanhang och samarbeten. De kan finnas runt hörnet när man minst anar det.

Våra vägar möttes av en tillfällighet och vi valde att skriva en nyårskrönika tillsammans. Våra olika bakgrunder och erfarenheter smälts samman i vår gemensamma önskan om spännande utveckling, fruktbara samarbeten och ett öppet, nyfiket och generöst förhållningssätt under det år som kommer.

Vi läser citat ur Marianne Williamsons bok Return to Love och gör följande reflektioner.

Anna

Du tittar tillbaka på året som varit och värderar. Kanske var 2014 ett av de bästa åren någonsin, då allt föll på plats, du nådde dina mål och känner dig nöjd. Eller så var det året då inget gick som du hade tänkt dig och som du helst vill glömma? Brukar det bli så?

Oavsett värdering och sammanfattning så har en ny tid börjat. Nu är det ny energi, nya tag och nya målbilder som gäller. Det finns alltid möjlighet att börja om, göra om och göra rätt för att lyckas med det du vill.

”It is our light, not our darkness that most frightens us.”

Tänk om din rädsla inte handlar om att misslyckas utan om att lyckas?

Min erfarenhet av de artister och andra offentliga personer som jag arbetat med är att de ständigt tar risken att bli kritiserade och bedömda, för deras kraft att lyckas och nå ut med sin sanning och sitt budskap är större än rädslan av att misslyckas. När jag ser på det ur detta perspektiv, inser jag hur modiga är. De väljer ständigt sin passion, sin kraft och sin strålglans för att nå ut via mediebruset och nå sin publik.

Vi har alla en historia som präglar oss på ett eller annat sätt. Modet att våga kan komma som en motkraft ur utsatthet och många hämtar kraft ur ett revanschperspektiv. Alla har vi olika anledningar till varför vi vill synas och visa våra rätta jag. Jag beundrar och fascineras av mina klienter som alla har gemensamt att de vågar och vill skina.

Tänk om artister inte skulle våga stråla och ta sin plats på scen med rädslan att skrämma andra med sin kraftfullhet och talang. Tänk vad mycket musik och kreativitet vi skulle gå miste om då.

Så låt oss inspireras av artister att låta vårt eget ljus skina, för då ger vi omedvetet andra tillåtelse att göra detsamma.

Om 2015 är året det är dags för dig att skina, vad blir ditt första steg då?

Mitt steg blir att skriva klart boken jag prioriterat bort alldeles för länge. Syftet är att den skall inspirera i sitt innehåll. Bara att få den skriven blir en inspiration i sig.

Anna-Karin

 1. Nya dagar ska fyllas med händelser, människor, arbete, liv. Det kan bli ett år som liknar de tidigare. Det kan också se helt annorlunda ut. Året då vi kliver ut på nya arenor och skapar helt andra resultat.

”We are all meant to shine, as children do.”

Både privat och professionellt har vi samlat på oss värdefulla erfarenheter och lärdomar som har tagit oss ända hit. Vi har alla en unik bakgrund och perspektiv som inte går att hitta hos någon annan. Har du fram till idag tagit vara på din kraft och potential, den som ständigt finns där men inte alltid syns? Har du en stadig inre kompass och tydliga mål eller drömmar som leder dig framåt? Har du ömsesidigt stärkande samarbeten?

Kanske kallar vi oss inte artister, men vi har alla vår egen arena, tusentals övningstimmar, våra egna noter och en orkester fylld av medmusikanter. Vi har en publik att beröra och inspirera. Vi har alla en passion för något när vi släpper loss den. Vi har det som krävs för att kliva fram. Att vänta längre på rätt tid kan vara bortkastad tid. Att hoppas på andras initiativ kan vara bortkastad kraft.

”Your playing small does not serve the world”

Hur ser din arena ut? Är du ledare? Specialist? Egen företagare? Student? Dina utmaningar finns där oavsett din roll, men du behöver bestämma dig. Våga. Lämna bekvämlighetszonen då och då. Utsätt dig för okända hinder för att utvecklas. Gläns hela vägen fram, genom fysiska ansträngningar, svåra förhandlingar, mentala utmaningar, relationsdippar och strålande dagar. När målet finns framför ögonen blir även en skumpig resa meningsfull.

”As we let our own light shine, we unconsciously give others permission to do the same”

Vi har alltid påverkat människor omkring oss på olika sätt, precis som vi påverkats av dem. Några har sett vår potential, andra har ännu inte förstått. Vi behöver se varandra kliva fram. Vi har glädje av varandra som förebilder.

Vi behöver inte oroa oss för konkurrens. Det finns tillräcklig plats för alla att ta nya steg, när det sker med en god intention. Var generös och bana väg för andra. Arenan växer i takt med vår gemensamma utveckling. De steg vi tar tillsammans med andra – över och förbi de hinder vi möter – leder inte bakåt. De leder framåt mot nya möjligheter och arenor.

Så våga glänsa, det hjälper andra att skina också!

Gott Nytt År!

Anna Moore och Anna-Karin Lingham

Mia Liljeberg

Förändringsledare och kommunikationsexpert med bilden i fokus

Mia Liljeberg började sin karriär med en ingenjörsexamen, inriktning industriell ekonomi. Sedan dess har uppdragen fört henne runt hela jorden. När vi diskuterar hennes karriär och väg fram till dags dato, har hon bott och jobbat i alla världsdelar. Uppdragen som till en början handlade om logistikorienterade projekt, byttes över tid ut till att i allt större utsträckning röra sig mot förändringsprocesser. Bakom sig har Mia ett större antal storskaliga förändringsprojekt inom såväl finans som logistik, media och detaljhandel på en internationell arena. Med uppdrag i Australien, Asien, Latinamerika och Afrika har hon ställts inför en rad kulturella och språkliga utmaningar. Dessa erfarenheter, samt hennes insikter vilka banat väg runt hindren, är nu viktiga komponenter i hennes arbete som författare och talare.

Kommunikationsutmaningen

”Alla kan nå ut men alla kan inte nå fram..”

Mia Liljeberg har gedigen erfarenhet av utmaningar inom kommunikation. I sin roll som chef och projektledare i flertalet länder och kulturer, har hon erfarenhet av när kommunikationen inte fungerar. Varje teori om effektiv kommunikation har satts på hårda prov och vägen fram till den kunskap hon nu besitter har inte varit solklar. Motsättningar av språklig- eller kulturell natur förekommer inte bara vid internationella samarbeten och dialoger. Tvärtom är kommunikationssvårigheter vanligt också när alla talar samma språk och befinner sig i samma land. Ett exempel är när olika avdelningar/affärsområden skall samverka i gemensamma projekt men har olika utgångspunkt och huvudinriktning. Här är det viktigt att hitta kommunikationsvägar som överbryggar dessa skillnader.

Vid dialog med kollegor eller leverantörer i ett annat land, och med en annan företagskultur, är det vanligt att förvänta sig komplikationer. Detta kan i vissa fall innebära en ömsesidigt större ödmjukhet då man är medveten om en potentiell språkförbistring. Utifrån Mias erfarenhet kan det vara ännu svårare med kommunikationen på det egna kontoret. ”..när man delar språk och kultur förväntar man sig inte någon kulturkrock. Istället kan det resultera i personkonflikter..”. Genom att värdesätta både den externa och interna kommunikationen och jobba med effektiva verktyg där man tar hänsyn till inbördes skillnader kan man nå bra resultat och ökad styrka.

Gränsöverskridande budskap

”Man tror att en smiley är global men det är den inte..”

Sedan 2006 driver Mia Liljeberg företaget Ponteo AB där hon jobbar med utbildning och ledarskap. Grundstommen i hennes utbildningar och föreläsningar utgår ifrån allmänmänskliga beteenden och en av våra minsta gemensamma nämnare. – Nämligen att vi är människor och har vissa fundamentala likheter i hur vi fungerar. Bland annat kan vår hjärna processa information i bildform omkring 60 000 gånger snabbare än genom ord.

Oavsett språk och kultur går det att hitta en gångbar kommunikation med bilder. Visualisering av koncept och strategier är någonting som använts flitigt i vissa delar av världen även om man i Sverige inte anammat detta fullt ut. Upptakten till Mias arbete med bilder som verktyg för gränslös kommunikation var när hon jobbade i Vietnam för ett tyskt företag. Bilder var lösningen på en till synes omöjlig språkmotsättning där visuell kommunikation var det enda som fungerade!

Sedan några år tillbaks har Mia jobbat aktivt med att introducera bilder som kommunikationsverktyg och med framgångarna från sin bok ”Låt bilden göra jobbet” har allt fler börjat rita ”kartan” fram till mottagaren. En av hemligheterna bakom att kommunicera genom bilder är att hålla det enkelt! Skulle det inte vara möjligt att rita sitt budskap är metaforer ett redskap som kan vara till stor hjälp då man kan förmedla sitt budskap kopplat till kroppens sinnen.

Låt bilden göra jobbet

”Det visuella språket är globalt men kan ha dialektala effekter.”

Till Mias styrkor hör förmågan att dekonstruera abstrakt information och extrahera kärnan i varje resonemang. I kombination med en djup förståelse för hur vi inhämtar och bearbetar information har hon tagit fram en konkret och lättillgänglig kommunikationsform baserad på bilder och visuell kommunikation. Mia berättar att hon i sin bok ”Låt bilden göra jobbet” vill inspirera till att börja rita budskapet! Under arbetet med boken fanns det ingen helt avgränsad målgrupp annat än en riktning åt tjänstemän-konsulter-säljare men vid bok-releasen överraskades hon. Människor från otaliga yrkesgrupper lockades av boken! Läkare, lärare och många andra visade sig vara i behov av ett enkelt och intuitivt språk i sin vardag.

Framtiden

I dagsläget ägnar sig Mia åt arbetet med föreläsningar, utbildningar och åt sin nya bok som väntas komma ut under nästa år. Det är en uppföljare till ”Låt bilden göra jobbet” där hon lyfter fram konkreta tips och rekommendationer. ”Den första boken handlade om inspiration att använda bilder och börja rita. I den här är fokus på bilden. Hur man använder bilder, cirklar, modeller.. ..en handbok som är tillämpbar direkt..” Boken kommer troligtvis också att ha målgruppsanpassade delar för utvalda inriktningar.

Mötesbranschen

I och med samarbetet med Mia Liljeberg kommer vi att publicera artiklar från Mia exklusivt för mötesbranschen.se Håll utkik efter intressanta inlägg om kommunikation, bilder och ledarskap!

Sophia Sundberg

Sophia Sundberg

Sophia Sundberg – Expertepisodiker. Sophia är en av de som hade driv och tänkte i entreprenöriella banor redan som barn. Vid 14 års ålder startade hon sitt första egna företag och nu, 2014, kan hon blicka tillbaks på ett flertal intressanta och lyckade satsningar. När vi diskuterar karriär och verksamhetsområden, är hon snabb med att definiera grundstommen i allt hon företar sig. Nämligen att ha roligt! Sophia jobbar i dagsläget som föreläsare och hjälper företag att utveckla sin verksamhet genom nätverk och att skapa kontakter.

Att titulera sig ”expert och episodiker” är för många en omöjlighet. Det finns en problematik i att både vara expert och på samma gång episodiker. För Sophia är detta fullt naturligt! När hon är intresserad av någonting, eller ser ett behov, är hon snabb med att sätta sig in i ämnet och fokuserat lära sig allt som krävs för att nå resultat. Därför blir hon expert på vad hon intresserar sig för.

När hon skrev #Twitterboken var det att ge sig in på okänd mark. Själv visste hon initialt inte så mycket om Twitter utan utgick ifrån att detta var en kommunikationsplattform för journalister och mediemänniskor. Förr var detta nog helt korrekt, men över tid har det blivit en allt bredare användarbas. Det fanns inte någon egentlig handbok för hur man skulle använda sig av Twitter och detta behov beslutade hon sig för att fylla! Att gå från okunskap till proffs och författare i ämnet, visar tydligt hur Sophia arbetar även om denna bok är lagd på hyllan för att ge utrymme åt nätverksarbete.

Affärsmingel

Mingel är någonting som blivit allt vanligare och det finns en hel del knep för att etablera så bra kontakt som möjligt med rätt personer. När Sophia talar om mingel understryker hon att det inte är fråga om champagnemingel i samband med premiär och fest. Istället riktar hon in sig på affärsmingel som är till för att resultera i affärsrelationer och samarbeten.

Under sin karriär har Sophia observerat och analyserat affärsmingel och hur man gör för att lyckas. Det är vanligt att känna sig nervös och osäker inför en sådan tillställning, vilket gör att resultatet inte blir som önskat. Den som vill känna sig bättre till mods vid sådana träffar har möjlighet att ta kontakt med Sophia för att boka in sig på en kurs i mingelteknik vilken besökts av åtskilliga personer. Om man lyckas bra med ett mingel kan man snabbt utöka sitt professionella nätverk, men frågan är hur man använder sig av det och håller kvar sina kontakter.

Vårda ditt nätverk

Sophia Sundberg Ypsilon ABFör Sophia finns det ingenting som heter att ”få ett stort nätverk”. Detta används dock i branschen när man vill locka till sig medlemmar. I affärsnätverk och företagarföreningar har man ett potentiellt nätverk, men sitt reella nätverk är någonting helt annat! För att hålla igång kontakter och ha nytta av sitt nätverk krävs det manuellt arbete och intresse. Att man är med i samma klubb är inte tillräckligt för att man skall kunna gå i god för varandras kompetens! Sophia är noga med att göra skillnad på möjligt och verkligt nätverk. Det finns ett vanligt missförstånd när det kommer till nätverk och är man inte uppmärksam och aktiv i sina relationer är det lätt att helt tappa relationer som kunnat vara bra att hålla kvar.

Konkreta tips

”Det handlar inte bara om att göra intryck, utan om att göra avtryck..”

Det finns flera titlar om hur man skall vårda sina relationer och hur man skall etablera kontakt med rätt branschmänniskor. Samtidigt är dessa tips och rekommendationer diffusa till sin natur och lämnar en hel del åt slumpen. Sophia är inte den som har abstrakta förklaringsmodeller om hur man kan göra för att nå resultat. Tvärtom är hon konkret och direkt i sina föreläsningar! När man kommer hem efter att ha varit på föreläsning hos Sophia Sundberg har man med sig redskap som kan sättas i verket omedelbart! Det handlar om allt ifrån klädsel till hur man rör sig, står och hälsar på de man träffar.

Digital introduktion för analog kontakt

Sophia rör sig gränslandet mellan det digitala och det analoga men ser ingen konflikt dem emellan. Under vårt samtal tar hon istället upp hur dessa kompletterar varandra på ett bra sätt. En initial kontakt via sociala medier, mail eller Twitter kan lägga grunden för ett fysiskt möte där man kan lära känna varandras verksamheter. Det finns här ingenting som konkurrerar med det andra.

När Sophia själv är ute och träffar kunder är hon noga med att det skall bli en energiinjektion och någonting som kan sätta igång en process i företaget hon besöker! Att hålla kontinuerliga utbildningar är någonting som hon på många sätt valt bort då risken att falla in i stagnation är stor. Hon föredrar istället tillfälliga insatser som inspirerar och konkretiserar!

Ny satsning

Det har blossat upp ett allt större intresse för nätverksarbete och relationer i företagssektorn. Under hösten skriver Sophia på en ny bok som tar upp de olika delarna av affärsmingel och hur man tar hand om sitt nätverk. De många idéer hon ständigt har på lut indikerar att vi kommer att få se betydligt mer av henne framöver!

Jan Kronkvist

Presentationer som övertygar och kommunikation som motiverar

Jan Kronkvist är skådespelaren som tog in scenkonsten i mötesrum och företag. Efter skådespelarutbildningen på Calle Flygares Teaterskola arbetade han med teambildning och såg hur skådespelarteknikerna kunde användas för att utveckla kommunikations- och presentationsteknik i näringslivet. Jan arbetar med klassisk retorik som uppdaterats och kompletterats med kommunikationstekniker från scenkonsten. Genom åren har han föreläst och utbildat arbetslag, ledningsgrupper, företag och ledare i effektiv kommunikation. För tillfället filmar han onlinebaserade utbildningar för att kunna erbjuda resultatorienterade utbildningar i retorik och kundbemötande till företag som vill jobba med att utveckla sin kommunikation. Han är uppskattad för sin höga motivation, effektiva tekniker, och för sin förmåga att nå fram till sin publik med konkreta verktyg som direkt kan användas för att nå resultat!

Förmedla, övertyga och presentera

”Hur kom det sig att vissa kunde övertyga när andra inte hade den förmågan..”

När vi talar om vägen till föreläsningar och kommunikation nämner Jan en frågeställning som kom då han jobbade som teamtränare. ”Hur kom det sig att vissa kunde övertyga kollegorna när andra inte hade den förmågan.” Några år tidigare hade Jan arbetat som pedagog på Historiska Museet. En del av arbetet handlade om att utbilda guider i presentationsteknik, vilket gick hand i hand med skådespelarbanan. Han utvecklade konkreta tips och verktyg för hur man når ut till sin publik och startade Kronkvist Kommunikation AB. Även om både publiken och scenen var en helt annan än den på teater och film, var det samma tekniker som kunde användas för att nå fram. Bland annat handlar det om vilka signaler man sänder ut, hur kroppshållningen spelar roll, och hur man använder rösten.

I kombination med klassiska, retoriska, metoder har Jan Kronkvist utarbetat metoder som hjälpt åtskilliga företag, ledare, anställda och team att få bättre kommunikation. Bland hans kunder finns bland andra:

Södra Hestra sparbank, VGR, GORE-TEX, Regeringskansliet, Smarteyes, Fastighetsägarna, Volvo, Skatteverket och Forsmark.

Jan Kronkvist – Från talare till mottagare

Att förbereda sig inför en presentation handlar inte om vad du skall säga

Oavsett om man står på en scen, är säljare i kundmöte, förändringsledare eller vill inspirera medarbetare, är det otroligt viktigt att leverera hela budskapet. Vi talar en god stund om den klassiska, tidlösa, retoriken och hur samma principer gäller även om sekler gått sedan de första retorikerna forskade i kommunikation. En av grundstenarna är att skifta fokus från talare till mottagare. Vem skall jag tala med? Vad vill jag förmedla? Framförallt Hur skall jag förmedla?

Även om alla detaljer finns med i budskapet, kommer mottagaren inte per automatik att inspireras. Hur väver man in sin motivation och kreativitet i budskapet så att det når hela vägen till åhörare? Detta är ett område Jan tar upp när han föreläser och utbildar företag i kommunikation. Att väcka nyfikenhet och förmedla engagemang är en konst, men också någonting som kan läras ut! Nu för tiden sker allting snabbare och mer intensivt. Vi har fler möten, större informationsvolym och högre takt. Det innebär också att vi inte har tid att bygga upp intresset succesivt i varje möte. Tvärtom behöver man snabbt väcka intresse och få publiken att vilja lyssna på vad man har att säga.

Relationsbaserad försäljning

”8 av 10 före detta kunder hänvisade till bristfälligt intresse..”

För att ytterligare gå in på hur kommunikationen påverkar resultatet, tittar vi på försäljningskommunikation. Här är bemötande och aktivt lyssnande otroligt viktigt, för säljare har en kort stund på sig att förstå behovet och övertyga kunden. Utifrån Jans erfarenhet har det skett en hel del inom försäljning på senare år. Det finns enorma mängder information om allting och kunderna är i allmänhet pålästa om vad de handlar. Priset är förvisso någonting man använder för att vinna kunder men i allt större utsträckning är det fråga om att bygga relationer. Har man förmåga att skapa förtroende och bygga långvariga relationer till kunder, finns möjligheten att prisets relevans minskar.

Jan nämner ett exempel från detaljhandeln där man utvärderade försäljningsresultat. Dåliga siffror och kunder som lämnar företag, ansågs av säljarna bero på för högt pris eller dålig produkt. Kunderna hänvisade å andra sidan till dålig service och obefintligt intresse hos företagets personal. Det är inte alltid man tänker på hur bemötande och kommunikationsfärdigheter är ett direkt verktyg för att bibehålla eller öka försäljning, men det blir allt viktigare!

Internkommunikation

”Varje företag har unika behov, därför skräddarsyr jag varje utbildning”.

Jan KronkvistÄven om Jan föreläser mycket, är det utbildningar som är kärnan i företaget. Flera chefer på företag och myndigheter kommer till Jan och behöver hjälp med sin internkommunikation och vill hitta sätt att kommunicera så budskapet når mottagaren. Jan berättar att han tidigare höll öppna kurser där han lärde ut kommunikationsteknik, men de anpassade kurserna är betydligt fler idag. ”Varje företag har unika behov, därför skräddarsyr jag varje utbildning”.

I det utbildningsmaterial Jan lär ut handlar en viktig del om att stärka gruppens ”VI-känsla”. Frågor som ”hur kommunicerar man inom gruppen? och hur kan vi kommunicera bättre för att förebygga eventuella konflikter” är grundstenar i denna utbildningsdel. I Sverige är vi generellt ganska känsliga för både kritik och beröm. Att företag säger sig ha högt i tak stämmer oftast inte så bra i praktiken. Samtidigt är det större variation mellan företag nu för tiden. Vissa har en väldigt trygg kompetent företagskultur där man har en dialog och talar öppet med varandra. Andra är vana vid en mer återhållsam kommunikation.

Det har blivit allt viktigare att ha en tydlig och bra kommunikation. Såväl B2C som B2B har ett stort behov av att utveckla sin interna kommunikation men också att förbättra sin kommunikation till kunder, partners, sponsorer och investerare. Jan arbetar till stor del med motiverande kommunikation där han lär ut hur man förmedlar budskap som skapar känslor och engagemang! Detta är en nyckel för den som vill utveckla affärsverksamheten, förbättra vi-känslan och bygga en kreativ, attraktiv och framgångsrik företagskultur!

Tips från Jan Kronkvist

Förberedelserna är viktiga inom all presentation för att kunna anpassa efter målgrupp och väcka intresse.

Fundera över:

 • Vem skall jag kommunicera med?
 • Vad vill jag kommunicera?
 • Vad vill jag uppnå?
 • Hur skall jag kommunicera?

Strukturera din presentation för att förtydliga och förstärka ditt budskap.

En effektiv struktur är talets fem delar:

 • Inledning
 • Bakgrund
 • Budskap
 • Argument
 • Avslutning

”Utbildningen förbättrar Dig som yrkesperson oavsett förkunskaper. Jan är en inspirerande kursledare med bra teoretiska kunskaper i ämnet. Utbildningen har stärkt min självkänsla och visat vägen till bättre struktur vid medlemsmöte för Arla”. Håkan Nilsson, kretsordförande för Jämtlands mjölkbönder i kooperativet Arla.

Jan Kronkvist visade sig ha en arsenal av verktyg som gav mig resultat. Från detta inspirerande coachingupplägg med antikens retorik som bas fick jag genom mitt sätt att framträda, övertyga och möta min publik en ovärderlig bestående effekt”. Magnus Ernegård, Managing Director of Shanghai Sunwin Bus Corporation (Volvo), China

Torkild Sköld Personligt Ledarskap

Personligt ledarskap – själens kondition

Ibland får jag frågan om det går att gå en snabbvariant av min utbildning i att träna självkänslan dvs. personligt ledarskap. Självkänsla är själens kondition och som med all annan konditionsträning så finns det inga genvägar. Man måste ta sig till ett gym och träna med de verktyg man får till sig och inte bara sitta och läsa självhjälpsböcker utan att göra något. Hur många tror ni det är som läser en bok om styrketräning och tror att man får större muskler av det? Oavsett om man går min utbildning eller någon annans, är det hårt arbete som gäller. Annars kommer man sitta kvar och ha synpunkter som: Det är lättare sagt än gjort eller t.o.m. det är inte lönt.

För mig har det blivit lika uppenbart att träna själens kondition som kroppens kondition. Tankens kraft och mental träning har anammats på olika sätt men för mig handlar det om att precis som den fysiska konditionen så måste vi träna själens kondition. Många tränar fysiskt för att bli bra på självförsvar medans andra tränar själens kondition för att bli bättre på själförsvar. Vi lever alla i direktsändning och en sak är säker nämligen att livet drabbar oss alla då och då. Ifall själens kondition då inte är i form så kommer vi att påverkas mycket hårdare än om vi hade haft ett gott själförsvar.

Att träna själens kondition är för mig som sagt att träna min självkänsla. Först och främst att bli medveten om min befintliga självkänsla och sedan utifrån det träna upp den ytterligare. Efter att ha gjort det på olika sätt och med olika verktyg under flera år, så är jag idag fullt övertygad om att det för mig har inneburit minst lika många fördelar som att träna min fysiska kondition. Tidigare gick jag ständigt omkring och gjorde saker för att andra skulle kunna bekräfta mig. Idag är jag fortfarande glad för andras bekräftelse, men den stora skillnaden är att jag numera är bra på att bekräfta mig själv, vilket är en bra egenskap att ha med sig. Vi tolkar in så mycket onödigt i andras beteende, som oftast inte stämmer ändå.

Torkild SköldJag har även insett att jag är bra precis som jag är med alla mina styrkor och tillkortakommande. Jag är tryggare i mig själv och det speglas i sin tur på min omgivning såsom familj, vänner och arbetskollegor. På 80-talet trodde jag att det skulle bli krig i Sverige och valde att under tio års tid arbeta som yrkesofficer. I början var jag inte mycket äldre än de värnpliktiga som jag skulle leda och utbilda. Mina överordnade gav mig då ett tips som jag trodde var bra och följde i många år nämligen: En säker attityd döljer oceaner av osäkerhet.

Jag levde med den devisen i många år, även långt efter det att jag hade slutat från försvaret. Det var först när jag började träna min självkänsla som jag förstod vad tipset betydde, nämligen att om du har ett säkert självförtroende så döljer du oceaner av låg självkänsla. Idag när jag har tränat upp min självkänsla vilket jag för övrigt gör varje dag för att upprätthålla den, kondition är en färskvara och jag vill vara färsk, så behöver jag inte längre ett konstlat självförtroende. För när självkänslan är bra så blir den också mitt självförtroende och då har vi ett starkare personligt ledarskap.

När vi har en vältränad självkänsla så har vi inte längre lika stort behov av att jämföra oss med andra. De andra är dessutom väldigt många. Vi kan alla göra fel men vi är aldrig fel. Vi är bra precis som den vi är. Du med. Lev för allt vad du är värd. Läs mer om Torkild Sköld

Abraham Maslow Behovstrappa

Vägen till att förverkliga sig själv

Åtskilliga böcker, föreläsningar och teorier gör anspråk på att ha kartan till individuell framgång. Minst lika många kan också visa vägen till hur man får sin verksamhet att blomma. Det är fullt möjligt att dessa teorier har fungerat ypperligt för några personer, men som en allmänmänsklig vägbeskrivning finns det åtskilliga fallgropar och variabler som behöver tas med i beräkningen.

Abraham MaslowAbraham Maslow, 1908-70, är en av psykologins mer omtalade namn och han är också den person som avtäckt en av de mest välkända teorierna om individens utveckling och väg till lycka. Viss kritik har riktats mot denna hypotes, men vi avvaktar för stunden med denna kritik och tittar närmare på teorin om människans behov.

Behovstrappan

Maslows behovstrappa bygger på observationer där han visar på en korrelation mellan olika individers beteenden och behov. Enligt Maslows teori följer alla människor samma trappa och vi kan omöjligt ta oss vidare till nästa steg innan vi uppfyllt de behov som korresponderar med de lägre stegen.

En redogörelse för behovstrappan (nerifrån och upp) ser ut såhär – Primära behov:

 1. Fysiska behov
  Dessa innefattar alla rent kroppsliga behov. Mat, luft, vatten, sex för att nämna några.
 2. Trygghet
  En trygg tillvaro där man inte behöver vara rädd eller på sin vakt.Sekundära behov:
 3. Gemenskap
  Relationer till sina medmänniskor. Bli del av en flock/grupp.
 4. Uppskattning
  Känslan av att man tillför någonting och har en kompetens.
  Behovet av att fylla en viktig funktion.
 5. Självförverkligande
  Utvecklas förbi de grundläggande behoven och nå sin mänskliga potential.

Enligt Maslows tanke har vi en inneboende strävan efter att utvecklas och tillgodose fler behov. Dock behöver vi ha fått våra mest grundläggande behov tillfredsställda för att kunna ta oss vidare mot översta steget.

Företagsutveckling

Även om behovstrappan har kritiserats, vilket vi återkommer till, och den handlar om personer istället för verksamheter, finns det en hel del lärdom att ta del av i denna teori. Om vi applicerar behovstrappan på ett nystartat företag kan trappan, fritt tolkat, se ut så här – Primära behov:

 1. (Fysiska behov) Intäkter, kunder, leverantörer, kompetens
  Grundförutsättning för att kunna driva företaget.
 2. (Trygghet) Långsiktighet, kontinuitet, arbetsplats, buffert
  En förutsättning för att känna stabil mark under fötterna (I den mån man nu gör det i en uppstart)Sekundära behov:
 3. (Gemenskap) Gemensamma visioner, företagskultur, professionella nätverk
  Faktor som inkluderar företaget i ett sammanhang. Någonting större.
 4. (Uppskattning) Goda vitsord, regelbundna kunder, synlighet
  Det som verifierar att företaget tillför någonting i branschen.
 5. (Självförverkligande) Det pågående arbetet med att utvecklas och testa nya saker. Sociala arbeten, bistånd, stipendier, undervisning.
  Våga kasta sig ut i djärva projekt för att uppnå mer än ekonomisk avkastning.

Förvisso är detta en modell som enkelt kan omformuleras till att inte alls stämma överens med rådande företags och näringsliv. Samtidigt kan det finnas en vinst i att strukturerat se till företagets behov utifrån en lättbegriplig modell. Så till vida kanske Maslow och hans teori har någonting att tillföra även idag?

Ledarskap

Innan vi ger oss in på den kritik som riktas mot denna modell (som till en början ansågs utgöra en medelväg mellan psykoanalysen och behaviorismen), tar vi samma trappa och för in i ledningsrummet. Om Maslow bygger sin teori på människors behov, skulle denna teori vara en tillgång för alla som har anförtrotts ledarskap.

Det är svårt att passa in behovstrappan i företagskorridoren i och med att denna teori handlar om tillvaron i stort. Inte om tillfälliga jobbsammanhang. Trots detta försöker vi hitta sätt att omforma trappan till verksamheten och se hur man kan bidra till medarbetares professionella och personliga utveckling. Ett arbete som har flera goda argument bakom sig.

Primära behov:

 1. (Fysiska behov) Löneutbetalningar, friskvård
  Se till att grundvillkoren följs och att kollegorna känner tillit till att de får pengar till hyra och mat.
 2. (Trygghet) Säkerhet på jobbet, anställningsvillkor, konflikthantering
  Arbetsplatsen skall vara trygg och säker under den tid medarbetare är på jobbet och man skall se till att inte kompromissa med tidigare behovssteg.Sekundära behov:
 3. (Gemenskap) Teambildning, lyhördhet, gemensamma aktiviteter, after work
  Inför sätt att umgås över gränserna och verka för gemenskap på arbetsplatsen.
 4. (Uppskattning) Beröm, utökade uppgifter, utvecklingssamtal
  Underskatta aldrig kraften i en ryggdunk!
 5. (Självförverkligande) Vidareutbildning, intern utveckling, rekommendationsbrev
  Visa att personen kan nå förbi tröskeln och hitta sin väg. Kanske är detta en ny ledare som skall ta verksamheten framåt?

Försäljning

Även om det kan tyckas onödigt, kan man också titta på behovstillfredställande produkter och tjänster. Flera av dagens större företag appellerar i någon utsträckning till dessa punkter.

        Primära behov:

 1. (Fysiska behov) Hälsokost, träningsutrustning, friskvårdsprogram
 2. (Trygghet) Villalarm, försäkringar, hjälm, självförsvarSekundära behov:
 3. (Gemenskap) Facebook, Twitter, telefoner
 4. (Uppskattning) ”Unna dig någonting extra” -choklad, SPA
 5. (Självförverkligande) Resor, självhjälpskurser, hitta sig själv.

Även om denna sista behovstrappa inte är huggen i sten eller ens för allvarligt menad, fyller den en funktion genom att se hur såväl företag som individer, med viss god vilja, kan anses följa en någotsånär gemensam bana.

Kritik mot Maslows behovstrappa

Det finns många invändningar mot denna behovstrappa och ett av de kanske vanligaste angreppen är att den helt saknar empiriskt underlag. Vidare anses den vara för odefinierad för att en korrekt empirisk studie skall genomföras.

För de med intresse för historia och kulturell utveckling, ringer det förmodligen en välbekant klocka om de unilinjära utvecklingsmodeller som länge ansågs ha relevans, även om så inte längre är fallet. Trots befogad kritik är det dock en teori som använts under lång tid och som med rätt distans kan vara intressant även om det aldrig skulle bli en accepterad vetenskap inom psykologiska, vetenskapliga skolan.

Avslutningsvis

Oavsett synen på behovstrappan som hypotes, är det en struktur som i viss mån kan underlätta och ge uppslag. Om inte annat kan det vara ett intressant experiment att testa på sin verksamhet och person.

Mel Robbins

Mel Robbins – ”Stop saying you are fine!”

Det har gått ett antal år sedan Mel Robbins intog scenen och dagligen bidrar hon till att förändra människors liv. Enligt egen utsago är hon inte intresserad av hur hennes klienter känner sig. Det viktiga är vad de vill!

Med utgångspunkt i en karriär som brottmålsadvokat och sedermera i ledarroller för uppstartsprojekt, fortsatte hon sin karriär som executive coach i eget företag. Trebarnsmamman och kommunikationsexperten fick snabbt uppmärksamhet för sina framgångar och har sedan dess figurerat i tv, radio, som kommentator och på scen i egenskap av föreläsare. Hennes approach är rättfram och enkel. Genomgående talar hon om vikten av att göra någonting av sina visioner och idéer, vilket flertalet inte gör i den utsträckning de skulle kunna.

En viktig del i arbetet med att nå sina mål, enligt Mel Robbins, är att sluta acceptera nuläget! Frasen: stop saying you are fine, är en röd tråd i hennes metodik och förändringspedagogik. Hennes direkta råd är att kalla saker för vad de är! Att, (fritt översatt), säga att ”det är ok” innebär att man nöjer sig och därmed släpper möjligheten att förändra någonting. Säg att du mår dåligt eller att du känner dig euforisk!

Agera nu

Den som lyssnar på en föreläsning av Mel Robbins kommer snabbt att känna igen sig i vad hon beskriver. Precis som man kan välja att trycka på ”snooze-knappen” för att ligga kvar i sängen en stund till, kan man göra detsamma också när det gäller idéer om att förändra vardagen. Man flyr möjligheten att lyckas till förmån för invanda mönster. Det är inte komplicerat att nå sina drömmar. Tvärtom är det logiskt och lättbegripligt. Däremot är det inte nödvändigtvis enkelt.

Utanför boxen

Att stanna i det som är välbekant och inövat kan kännas utmärkt. Samtidigt innebär det att man nöjer sig och avfärdar sin högst uppnåbara potential! Mel Robbins rekommenderar att ställa väckarklockan en halvtimme tidigare än vanligt och att gå upp så fort som möjligt. Det kommer förmodligen att ta emot och kännas obekvämt men det är ett tillfälle att bryta mönster och att göra någonting som i stunden känns motigt! Oavsett förändring kommer det nästan aldrig kännas kul att gå emot sina vanor och rutiner. Därför behöver man släppa hur man känner och agera för att nå målet!

Våga gå utanför ramarna och nå drömmen! Se Mel Robbins TEDx viudeo som setts över 950 000 gånger

Bild: MelRobbins.com

Så får du jobb på Google!

Så får du jobb på Google!

För många är Google en av de mest attraktiva arbetsgivarna. Vid mätningar och undersökningar har allt fler visat intresse för IT-jätten och deras innovativa arbetsplatser. I snabbare takt utvecklar även andra företag sina kontor för att kunna främja kreativitet och bygga en atmosfär som inte bara fungerar, utan som tillåter medarbetare att nå framåt och vara en aktiv del!

jobba på GoogleSöker man jobb på Google har man kunnat läsa om en rad konstiga frågor och till synes irrelevanta utmaningar. Frågor som ”hur många pianostämmare finns det i världen” eller ”varför är brunnslock runda” är vanliga exempel på frågor som använts. Tanken med dessa var inte att hålla en diagnostisk utmaning för att se tvärvetenskaplig fakta eller allmänbildning, utan för att få en inblick i hur man resonerar och löser problem. I vissa fall kanske det inte ens finns ett ”rätt” eller ”fel”. Tids nog har de valt att tona ner dessa inslag då de inte tillförde så mycket som man hoppats.

Glöm betyg

Istället för de många frågor som tidigare använts, har man i större utsträckning gått över till djupintervjuer och beteendeanalys. Detta i kombination med exempel där den som söker arbetet får berätta om utmaningar vederbörande stått inför och hur dessa hanterats. Fördelen med sådana berättelser är inte bara att rekryteraren får en subjektiv beskrivning av någonting, utan att man får reda på vad personen tycker är svårt eller enkelt. Berättelser säger mer än hur man hanterade en motgång.

Betyg är inte lika intressant. I en intervju i New york Times[1] uttryckte Laszlo Bock, senior vice president of people operations for Google, att ”GPA är ett värdelöst kriterium för anställning och att provresultat är värdelöst. De förutsäger ingenting.”[2] Istället menar Lazlo att allt handlar om vad du kan göra med den kompetens du har! I vissa arbetslag saknar omkring 14 % av medarbetarna utbildning.

Både nu och i framtiden

Även om Google har samlat många experter på sakområden, söker de i första hand efter bra personer som kan tillföra någonting och som kan trivas i företaget. De områden man främst tittar efter vid en rekrytering är:

 • Ledarskapstalang
 • Sakkunskaper
 • Hur du tänker
 • Om du kan trivas i företaget.

I egenskap av storföretag finns möjligheten att söka efter långsiktiga rekryteringar även om det i dagsläget inte finns ett tydligt behov. Man samlar kompetenta personer och tänker helhetsorienterat. Hur du tänker och vem du är, har stor effekt vad gäller din anställning.

[1] New york Times, 2014-02-23 How to get a job at google

[2] Fritt översatt

Ledarskapet som personlig utveckling

Ledarskapet som personlig utveckling

Det finns många definitioner av ledarskap och för varje år kommer nya trender för hur man skall styra verksamheten. Karismatiskt ledarskap, situationsanpassat ledarskap, utvecklande ledarskap och coachande ledarskap är bara några varianter kring hur man skall förhålla sig i rollen. För att kunna titulera sig ”modern ledare” behöver man ofta genomföra förändringar i sin attityd och inställning. Här finns åtskilliga kurser och utbildningar tillgängliga. I allmänhet väl genomtänkta upplägg och enkla metoder vilka bidrar till att utveckla ledarskapet. En intressant tanke är att komplettera eller ersätta nämnda strategier med någonting helt annat, som personlig utveckling!

Essentiellt ledarskap

I nyckelrollen är det viktigt att vara framgångsrik och att nå uppsatta mål, vilket underlättas av rätt taktik. Frågan är dock om ekvationen är rätt uppställd. Att vara chef är att bli tilldelad en roll och en position. Att vara ledare är, å andra sidan, någonting djupare där man anförtros tillit av sina medarbetare. Det finns många företag vars chefer inte är ledare och där ledarna inte är chefer. Effektiva kurser i ledarskapsutveckling kan bidra till stora förändringar, men kanske är det personlig utveckling som ligger bakom resultatet?

Chef till ledare

Att axla rollen som ledare är en utmaning. Det krävs självkännedom, mod och visioner. Detta är personliga egenskaper. Ledarskapskurser har mycket att komma med och kan vara ovärderliga för dig som chef, men det krävs också rätt förutsättningar.

Initialt behöver man bli ledare genom att vara ledare. Det kanske största steget är därmed att skifta fokus. I en hierarkisk struktur är chefen den som håller koll så allting görs rätt och som delegerar uppgifter. Ledaren är istället den som visar vägen och leder företaget. Med detta kommer ett personligt ansvar som kräver självförtroende. Personlig utveckling handlar i mångt och mycket om att hitta sig själv, identifiera styrkor/svagheter, och att ”sträcka på ryggen”. Dessa enkla egenskaper ger självförtroende, ödmjukhet och utgör grunden i ett starkt ledarskap!

Bättre teambildning med personlig utveckling

Bättre teambildning med personlig utveckling!

Inom konferens är teambildning en mer eller mindre självklar komponent som visat sig ha god effekt på såväl produktivitet som på arbetsmiljö. När alla drar åt samma håll och kan inspirera varandra, påverkads inte bara de inbördes avdelningarna på kontoret utan också verksamheten som helhet. Har man vid något tillfälle arbetat på en arbetsplats med konflikter, vet man också hur snabbt det går att rasera siffror och resultat. Dessutom är det inte ovanligt med korrelation mellan personalomsättning och konflikter. Genom att förebygga problem och jobba med teambildning, kan man förbättra utsikter och höja resultat.

För att underlätta teambildning och för att få ut mer av varje satsning, kan man komplettera dessa insatser med personlig utveckling! Både individen och företaget har allt att vinna på medarbetares individuella utveckling. Dels genom ökad kreativitet, men också till följd av bättre förståelse, empati och ödmjukhet.

Tvärvetenskaplig framgång

Nya idéer och förslag från medarbetare är en stor tillgång. Dock krävs det en tillåtande företagskultur för att de skall nå fram. Om det råder dålig stämning på arbetsplatsen, eller om ledningen ständigt skjuter ner alla förslag, går man således miste om input från de med högst kompetens på respektive område.

Genom att främja kreativitet parallellt med teambildning, öppnar man upp för en kreativ dialog som kan mynna ut i innovativa förslag som går över gränserna för de olika kompetensområden företaget har. Det är lätt att titta på enskilda arbetsområden och investera i fortbildning på detaljnivå. I allt högre grad kan man dock se en vilja att höja blicken och jobba med grundförutsättningarna. Det är här personlig utveckling kommer till sin rätt.

Som ledare är det svårt att styra, och i förväg ta fram detaljer för en utvecklingsprocess. Om man satsar på att lägga grunden för kreativitet och sedan vågar följa dess utvecklingsprocess, har man betydligt större möjligheter att också nå resultat som överträffar de egna kalkylerna.

 

Sida 2 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.