Vad är en härskarteknik?

Du har förmodligen hört ordet härskarteknik många gånger, och tänker att du nog har någorlunda koll på vad det rör sig om. Men handen på hjärtat – har du stenkoll på hur du själv reagerar i situationer där härskartekniker tenderar att komma fram? Och hur säker kan du egentligen vara på att du själv aldrig använder dig av dem…?

Du använder väl aldrig härskartekniker…?

Det handlar helt enkelt om att någon i en grupp använder sig av någon typ av social manipulation för att bibehålla en viss för egen del gynnande position. Med andra ord: man vill hävda sig själv och sitt tycker på något sätt, och gör detta på sätt som är direkt negativt för gruppen – men detta kan ibland vara så subtilt utfört att det kan vara svårt att sätta fingret på för de andra i gruppen!
Uttrycket härskarteknik slog igenom på bred front genom socialpsykologen Berit Ås på 1970-talet, där hon presenterade fem st av de vanligast förekomna härskarteknikerna.

1 Osynliggörande

När någon eller några i en grupp (medvetet eller ej) förminskar en oppositionell part.

Ett konkret exempel: Du sitter tillsammans med dina kollegor på ett möte. Ni kör en runda när ni ska briefa hur status är på vart och ens uppdrag, dvs delge lite kort hur landet ligger helt enkelt. När det blir din tur att prata, börjar dina kollegor prassla med papper, eller harklar sig eller till och med prata med varandra över ditt huvud. Du får helt enkelt känslan av att dina kollegor inte lyssnar alls lika bra på dig, som de gjort när de andra närvarande pratade.

2 Förlöjligande


När någon i en grupp liknar en (eller något man uttryckt) vid något ovidkommande, enbart för att locka till skratt.
Som exempel: Du är mitt uppe i att förklara något, och en kollega avbryter dig med att börja skratta högt över att du tydligen precis lät som en karaktär ur en känd tv-serie. Helt plötsligt handlar hela diskussionen om hur mycket det du just sagt låter som just den här karaktären, och fokus har ganska brutalt flyttats från det du just försökte berätta, och dessutom satt dig i en position där du dessutom blir skrattad åt. Det är sedan helt upp till dig att försöka styra upp fokuset till det som samtalet först handlade om (fastän det ju inte var du som valde att bryta fokus.…).

3 Undanhållande av information

När du får reda på att dina exempelvis kollegor har haft ett viktigt möte dit du inte haft tillträde, och därmed missat att bli delgiven viktig information.
Som exempel: Du får höra om att ett beslut har tagits utan att du alls varit inbjuden till att vara med och tycka till om det. Du är därmed exkluderad både yrkesmässigt och socialt, vilket ju inte är på något sätt ok.

4 Dubbelbestraffning

När du ställs inför två val, och oavsett vilket du väljer så kommer det att bli till nackdel.
Som exempel: När du på jobbet är noggrann, men av din chef får höra att du är långsam, och att saker och ting inte blir gjorda i tid. När du så försöker snabba på med arbetsuppgifterna, får du höra att du slarvar. 
Det handlar alltså om att någon redan har ”bestämt sig” för att klanka ner på det du åstadkommer på jobbet.

5 Påförande av skuld och skam

Detta är en härskarteknik som används i samband med till exempel undanhållande av information, eller osynliggörande.
Som exempel: Du har blivit undanhållen information om det där viktiga mötet, och därmed blivit exkluderad. Du får då höra av en kollega att det var ditt eget ansvar att ta reda på att mötet hölls.
Det kan också vara så att du sitter på just det där viktiga mötet, och upplever att ingen lyssnar på dig, eller att folk prasslar väldigt mycket med papper eller skrapar med sin stol eller på annat sätt visar att de inte koncentrerar sig på det du säger. Det du känner då är att det du har att säga, eller sättet du säger det på är dumt eller ogenomtänkt.

Vad kan du göra?

Sådana här situationer förekommer i större eller mindre utsträckning på nästan alla arbetsplatser.
Det du som arbetsledare (eller förstås även som kollega) kan göra är att uppmärksamma när det tenderar att förekomma väldigt ofta, eller alltid verkar drabba samma personer på arbetsplatsen.
Håll regelbundna workshops om vad det innebär att ha en transparent organisation, och hur man kan tänka på att hålla en rak kommunikation kollegor emellan.
Våga prata med varandra helt enkelt!