Att utveckla sig själv yrkesmässigt är något vi alla strävar efter. Hur ska man agera i vissa jobbsituationer? Hur säljer man sig själv? Och vart hittar man styrkan i att vara sig själv på jobbet med alla idéer och perspektiv man har. Hos oss får du de verktyg du behöver för att nå den bästa versionen av dig själv. Två exempel är att hitta styrkan i att göra fel ibland, och lära sig hur man hanterar konflikter. Denna artikel är även relevant för ämnet Kommunikation på arbetsplatsen.

Styrkan i att göra fel

Du kanske tycker att du kommit långt från den du var på första jobbet efter studierna. Du har samlat kunskaper inom branschen du jobbar, fått erfarenheter hur arbetslivet går till och vet bättre vad du vill i din karriär. Men den personliga utvecklingen slutar inte där. Det är något som fortsätter hela din karriär och något du aktivt kan och borde jobba med.

Ett sätt att utvecklas är genom dina misstag. Vi ogillar alla att göra fel, särskilt när det påverkar andras jobb eller till och med hela företagets verksamhet. Men det är någonting som händer alla och något man måste acceptera. Istället för att vara rädd att göra fel så kan man aktivt välja att agera annorlunda. Rädslan för misstag hindrar dig att fatta beslut och får dig att bli ineffektiv på jobbet. Men på din arbetsplats vill du framstå som självsäker och ligga ett steg före. Denna rädsla för att göra misstag får dig och generellt hela företaget att agera passivt istället för innovativt. Istället för att tänka ”jag måste göra rätt”, kan du tänka ”jag ska göra saker bättre”. Hitta en styrka i att göra fel – och våga göra fel!

Konflikthantering

Det finns alltid olika typer av konflikter inom branschen, det går inte att undvika. Det avgörande är om det är en konstruktiv eller destruktiv konflikt. Det vill säga om konflikten har en negativ påverkan på arbetet eller en positiv. Om konflikten är konstruktiv påverkar den positivt den personliga utvecklingen. Det är viktigt att identifiera vilken sort det är för att kunna hantera dem på ett konstruktivt sätt. Sakkonflikter löser man på bästa sätt genom att fokusera på metoderna som ska användas och vilket mål saken egentligen har. Rollkonflikter löser man genom att reda ut ansvarsfördelning och uppgifter. När det gäller en intressekonflikt är tydlig kommunikation det absolut viktigaste. I en värderingskonflikt är det enda man kan göra respektera sin motpartner. Till sist, i en beteendekonflikt är det bästa att sätta sig med parterna och medla konflikten. Här finns en artikel på samma tema: Att kommunicera på arbetsplatsen. Hur gör man?.