Jämställdhet är i företagsvärlden en viktig konkurrensfördel och allt fler engagerar sig i frågan. Trots detta kommer årligen statistik som vittnar om bristfällig mångfald både i offentlig sektor och privat näringsliv. Företag som Tele2 och Microsoft är exempel på bolag som aktivt arbetar med jämställdhetsfrågan och efterfrågar mångfald.

Microsoft är ett av de IT-företag som driver en hård linje för ökad mångfald. För 12de året i rad arrangerar de även tävlingen ”Årets IT-tjej” för att inspirera fler kvinnor att närma sig IT-branschen. Jonas Persson, vd Microsoft Sverige, har vid ett flertal tillfällen utpekat det låga antalet kvinnor inom IT som ett stort problem. Att visa på kvinnliga förebilder och erbjuda nätverk understryks som otroligt viktiga åtgärder för att locka fler kvinnor till denna bransch. Hos Microsoft Sverige finns en uttalad ambition om 50 % kvinnor på alla nivåer. För att nå dit räcker det inte med lösa intentioner och dialog. Det krävs konkreta arbetsmodeller som följs upp kontinuerligt för att säkra resultat och Microsoft Sverige har sedan lång tid ett aktivt jämställdhetsarbete.

Ökad lönsamhet som kvitto

Tele2 Sverige har i dagsläget nått målet om 50 % kvinnor i ledningen efter flera års aktivt arbete för bättre mångfald. Bakom den jämna könsfördelningen ligger bland annat stora insatser på förbättrade rekryteringsprocesser men ännu finns mycket kvar att göra, hävdar Vd Thomas Ekman i en intervju med Computer Sweden. Frågan om jämställdhet finns med på den dagliga agendan men han menar också att den måste vara en del i hur företaget driver projekt, belönar personal, i utvecklingssamtal och hur de styr projekt.

Thomas Ekman tror på ett starkt samband mellan jämställdhetsarbetet på Tele2 och den ökade lönsamheten. I grund och botten handlar det dock inte om den politiska vinkel som jämställdhetsengagemang ofta får. Kort sagt är det istället en fråga om lönsamhet och om att driva ett framgångsrikt företag!

Representera kunden

Microsoft och Tele2 är bara två av flera bolag som driver ett aktivt jämställdhetsarbete. Åtskilliga företagsledare börjar nu tala om mångfald som en viktig konkurrensfördel och någonting som krävs för att driva framgångsrika och starka verksamheter! I ett samhälle med allt snabbare tempo krävs också innovation och snabbrörlighet för att vara med i matchen. En allt för homogen ledningsgrupp ger helt enkelt inte de perspektiv och nya infallsvinklar som krävs för att möta marknaden.

Kunderna är både kvinnor och män med olika nationell och kulturell bakgrund. Om denna bredd och spridning inte också återspeglas i företagsgrupperna blir det svårt att hålla uppe kundernas intresse och företagets marknadsandelar. Jämställdhet och mångfald är därför inte bara en politisk fråga. Det är en avgörande del i företagens framtid.