Vad som utmärker en bra chef råder det delade meningar om, men sådana saker som att chefen ska vara demokratisk, bra på att fatta snabba beslut, duktig på att se vad de olika medarbetarna har att bidra med, bra på att lösa konflikter och bra på dialog är några av de saker som de flesta är eniga om är sådant som man önskar av en chef. Tillgänglighet och att ha tid att sköta sina arbetsuppgifter fullt ut är även det sådant många önskar av en chef.

Ett trettiotal medarbetare är ungefär så många som en chef kan ha tid att hinna med och av denna anledning finns det på stora företag många chefer som tar hand om olika avdelningar. På de mindre företagen så blir chefen mer synlig och även en del av gruppen på ett sätt som inte sker i samma utsträckning på större företag. När man är chef för ett litet företag kan man lättare se vad som händer och vad som behöver göras medan en större arbetsstyrka är svårare att helt ha koll på.

Var tillgänglig

Hur ska man då lyssna på sina anställda? Ett bra sätt att se till att man är tillgänglig för sina anställda hela tiden så att de kan komma med tankar och idéer på ett öppet och informellt sätt. Ska man boka ett möte var gång man vill tala med chefen så blir det mer stelt och kanske vågar man då inte säga precis som det är. Det informella har visat sig vara mer givande både för chefer och för anställda. Som chef ska du ha tid att gå runt bland de anställda. De ska inte behöva gå till dig hela tiden då det ger fel signaler.

Utnämn fler chefer

Är det så att man som chef känner att man inte hinner med det man vill ha gjort för att företaget ska fungera så som man vill att det ska fungera så kan man utnämna fler chefer på företaget. I Sverige har vi sett en tendens till färre chefer de senaste åren vilket har lett till att de chefer som är kvar fått en större arbetsbörda som många gånger varit svår att klara av.

Med fler chefer delar man upp arbetet på ett sätt som gör att allting kan rulla på mycket lättare och man kan även slippa sönderstressade chefer som upphör att fungera till 100%. Om chefen inte kan fungera som hon eller han ska blir det svårt för resten av medarbetarna att fullt ut veta vad som gäller så att cheferna har en arbetsbörda som är rimlig är därför av yttersta vikt. Detta gäller naturligtvis även för de andra medarbetarna också, då ett företag upphör att fungera helt som det ska om man drar ner för mycket på arbetsstyrkan.