Att minimera meningslösa är lättare sagt än gjort, men det är långt ifrån omöjligt. Här i Sverige sitter vi stilla i möten i snitt cirka 25 % av vår totala arbetstid så att ett välplanerat möte sparar både deltagarnas energi och företagets pengar är knappast en nyhet. Många har dock hamnat i en dålig spiral av det ena dåliga och meningslösa mötet efter det andra och det är svårt att ta sig ur denna spiral på egen hand. Numera är det fler och fler som ser på hjälp utifrån för att förbättra möten som något positivt och många företag betalar med glädje ut arvoden till utomstående som är proffs på att minimera meningslösa möten.

Nya vs äldre företag

Då det redan finns invanda mönster på företaget och då de personer som oftast leder mötena redan har sitt sätt att leda mötena kan det vara svårt att lära många av dessa personer att tänka om. Det gamla ordspråket att det är svårt att lära gamla hundar att sitta är lätt att applicera på just vårt sätt att se på möten. Man kan dock se en stor skillnad gällande de yngre och de äldre företagen där nya företagare som är mer ”2000-tal” gällande vad de sysslar med också är mer öppna för nya idéer gällande möten. De äldre företagen hamnar lättare i den dåliga spiralen som leder till meningslösa möten. En anledning till detta är att de äldre företagen ofta är mer konservativa gällande företagets hierarki än vad de nya företagen är.

Hierarki på företaget

Det har under en ganska lång tid varit ”finare” med platta organisationer än med hierarkiska dito av den enkla anledningen att det av många anses vara mer passande för den tid vi lever i. Det talas dock ofta om att hierarki kan vara bra om man ser till att de som befinner sig längre ner i pyramiden kan driva fram idéer, krav, förbättringar och tankar i informella situationer.

Informell hierarki

För att kunna skapa informella situationer där chefer möter medarbetare i ”oorganiserade” situationer. På mindre företag är detta naturligtvis väldigt mycket enklare att lösa då man kan möta varandra dagligen under dessa förhållanden. På stora företag sår man se till den chef som är närmast ansvarig som den person som får representera chefspositionen om detta med ”oorganiserade” situationer ska kunna gå att applicera då man sällan, och i vissa fall aldrig, möter den högsta chefen i stora företag.

Personer som arbetar med ledarskapsfrågor och som stödjer denna teori menar att för att det ska kunna fungera med hierarki i ett företag så ska gärna företaget präglas av tolerans och en tydlig hierarki som fylls med informellt innehåll. Man kan även beskriva det som ett företag med tydliga roller där medarbetarna har en relation till chefen som präglas av ett modernt informellt ”hejande” istället för det traditionella gamla ”niandet” där man varken vågade säga bu eller bä.