Nu släpper vi första delen av videoserien ”Mötet &”. Ett samarbete mellan Möteskonsulterna och Häxan&Fyren där expertgäster diskuterar frågor inom ledarskap, hållbarhet och kultur. Mötet &, är en snabb presentation av tankesätt idéer som inte bara påverkar möten utan som också kan bidra till stora effekter i verksamheten. Serien har under hösten spelats in vid Blue Hotel på Lidingö och kommer att publiceras under våren.

Nicolas Jacquemot

Första gästen i denna serie är Nicolas Jacquemot. Författare, etnolog och kommunikationsrådgivare. Han förespråkar dessutom en hämningslöshet och lekfullhet som grogrund för inspiration och kreativitet! Nicolas har skrivit ett flertal böcker som rör beteenden och kommunikation. Däribland ”Kreativitetskoden – från idé till succé, 2013”. Boken syftar till att belysa de bakomliggande faktorer som utmynnar i kreativitet, samt ge konkreta redskap för inspiration och motivation i vardagen.

Engagemang

I detta avsnitt lyfts frågor om individuella drivkrafter och vikten av engagemang i det man utövar. Det finns modern forskning på kreativitet som kastar nytt ljus på hur vi interagerar, kreerar och påverkar vår omgivning. Genom att applicera ny kunskap på yrkesmässiga situationer ökar förutsättningarna att hålla inspirerande möten som ger effekt! Se Mötet & för en snabb inblick i ett nytt förhållningssätt kring möten och lär dig varför brainstorming är en dålig idé att börja med.