Tredje och sista delen av Mötet & från Lidingö, Blue Hotel. Möteskonsulterna har tillsammans med Häxan&Fyren tagit fram en videoserie som hanterar frågor om ledarskap, framtid, näringsliv och kreativitet. I de två tidigare avsnitten figurerar Charlotte Alexandersson och Nicolas Jaquemot. Denna gång gästar Andreas Broryd och talar om framtidens arbetsplatser både ur entrepreneuriellt och hållbartbarhetsfokus.

Tomma kontor och dyra lokaler

Upptakten till Workaround, som är företaget Andreas Broryd varit med och bildat, var tanken om det rörliga och snabba företagssamhälle vi nu lever i. Byggnader står för stora miljöeffekter och många gånger är de oanvända under stora delar av dygnet. Detta i kombination med att dagens verksamheter kan ha behov som ändras över ett dygn. I och med deras koncept finns möjlighet att hyra ut lokaler du inte använder och för bokare att alltid ha tillgång till mötesrum utan långa kontrakt.

Det finns någonting som flera inspireras av när alla lokaler kan bli tillfälliga mötesrum! Här utgör fantasin gränser och fri kreativitet kan snabbt ge större effekter. Välkommen att se den tredje delen i serien.