För snart ett år sedan satt jag där hos min bilförsäljarkontakt och byggde ihop min nya drömbil. När vi kom till de utökade tillbehören var det någonting med funktionen eluppvärmd ratt som lockade mig väldigt mycket. Samtidigt sa både förnuftet och samvetet att det kanske var en väldigt onödig liten funktion och slöseri med pengar på fel saker. Men som vanligt gick jag på känsla och följde min intuition. Vi klickade i tillbehörsboxen. Eller berodde allt på att jag just då höll mina händer runt en varm kopp kaffe och därför litade på honom? I vilket fall som helst var det helt rätt val, för enligt forskningen ger det mig långt mycket mer än bara varma händer.

Flera studier* i omedvetna beteenden visar nämligen att fysisk värme i handflatorna också ökar den mellanmänskliga värmen, även om det handlar om en främling. Värme i händerna påverkar hur vi uppfattar och bedömer andra människor. Vi får större tillit och blir mer tillmötesgående. En grupp försökspersoner fick hålla i en mugg med varm alternativt kall dryck medan de promenerade genom laboratoriet. Efter en stund fick de möta en främmande person för att utvärdera dennes personlighet. Resultatet visade att de som höll i den varma drycken upplevde främligen som en ”varmare” person jämfört med uppfattningen hos de som höll i den kalla. Med varmare syftade de både på intrycket av personligheten, den sociala tillgängligheten samt antog att personen hade fina värderingar.

I ett annat moment fick försökspersonerna välja mellan att ge en present till en vän eller behålla den själv. Innan de valde fick de hålla i en varm eller kall riskudde. De som höll i den varma valde i större utsträckning att ge bort presenten medan de som höll i den kalla oftare valde att behålla den själv. De intressanta resultaten gav mersmak och bekräftades i ett senare skede med mer utförliga studier med hjälp av hjärnavbildning i magnetkamera. Där fick deltagarna bland annat spela ett online-spel och investera pengar med en okänd förvaltare samt utvärdera en konsumentprodukt. De som höll i den varma riskudden var benägna att satsa mer pengar respektive ha en mer öppen och positiv inställning till produkten.

Förklaringen till allt detta har med den så kallade homeostasen att göra, att hjärnan ser till att kroppen håller bra temperatur. Anteriora insula är en struktur i hjärnan som skapar kroppsmedvetenhet som även leder till att vi upplever vårt materiella jag, perception, självmedvetenhet och kognition. Man såg alltså en koppling mellan hur vi vet hur vi mår och hur vi vet vem vi är – hjärnan bearbetar fysisk värme och mänsklig värme som tillit och generositet på samma vis. Därför fungerar alltså tillförd kroppslig värme i form av en kaffekopp, tekopp eller riskudde.

Abstrakta psykologiska och sociala föreställningar och hur vi känner och tänker uppstår med andra ord ur vår fysiska upplevelse av värme och kyla. Jag tänker att fenomenet ”Swedish fika” inte är så dumt. I mötet med den nya kunden kopplas vi samman socialt och lägger grunden för ett långt samarbete. Det där viktiga första intrycket och tilliten som väcks med händerna runt den varma koppen.

Jag fortsätter genom Stockholms rusningstrafik, nöjd med att ha rattvärmen påslagen trots att det inte är speciellt kallt i bilen.

Marie W Schjölin

*Laurence Williams, Leeds School of Business, John Bargh, University of Yale, Naomi Eisenberger, University of California samt Bud Craig, Barrow Neurological Institute i Phoenix.