För många är Google en av de mest attraktiva arbetsgivarna. Vid mätningar och undersökningar har allt fler visat intresse för IT-jätten och deras innovativa arbetsplatser. I snabbare takt utvecklar även andra företag sina kontor för att kunna främja kreativitet och bygga en atmosfär som inte bara fungerar, utan som tillåter medarbetare att nå framåt och vara en aktiv del!

jobba på GoogleSöker man jobb på Google har man kunnat läsa om en rad konstiga frågor och till synes irrelevanta utmaningar. Frågor som ”hur många pianostämmare finns det i världen” eller ”varför är brunnslock runda” är vanliga exempel på frågor som använts. Tanken med dessa var inte att hålla en diagnostisk utmaning för att se tvärvetenskaplig fakta eller allmänbildning, utan för att få en inblick i hur man resonerar och löser problem. I vissa fall kanske det inte ens finns ett ”rätt” eller ”fel”. Tids nog har de valt att tona ner dessa inslag då de inte tillförde så mycket som man hoppats.

Glöm betyg

Istället för de många frågor som tidigare använts, har man i större utsträckning gått över till djupintervjuer och beteendeanalys. Detta i kombination med exempel där den som söker arbetet får berätta om utmaningar vederbörande stått inför och hur dessa hanterats. Fördelen med sådana berättelser är inte bara att rekryteraren får en subjektiv beskrivning av någonting, utan att man får reda på vad personen tycker är svårt eller enkelt. Berättelser säger mer än hur man hanterade en motgång.

Betyg är inte lika intressant. I en intervju i New york Times[1] uttryckte Laszlo Bock, senior vice president of people operations for Google, att ”GPA är ett värdelöst kriterium för anställning och att provresultat är värdelöst. De förutsäger ingenting.”[2] Istället menar Lazlo att allt handlar om vad du kan göra med den kompetens du har! I vissa arbetslag saknar omkring 14 % av medarbetarna utbildning.

Både nu och i framtiden

Även om Google har samlat många experter på sakområden, söker de i första hand efter bra personer som kan tillföra någonting och som kan trivas i företaget. De områden man främst tittar efter vid en rekrytering är:

  • Ledarskapstalang
  • Sakkunskaper
  • Hur du tänker
  • Om du kan trivas i företaget.

I egenskap av storföretag finns möjligheten att söka efter långsiktiga rekryteringar även om det i dagsläget inte finns ett tydligt behov. Man samlar kompetenta personer och tänker helhetsorienterat. Hur du tänker och vem du är, har stor effekt vad gäller din anställning.

[1] New york Times, 2014-02-23 How to get a job at google

[2] Fritt översatt