Sophia Sundberg

0

Sophia Sundberg – Expertepisodiker. Sophia är en av de som hade driv och tänkte i entreprenöriella banor redan som barn. Vid 14 års ålder startade hon sitt första egna företag och nu, 2014, kan hon blicka tillbaks på ett flertal intressanta och lyckade satsningar. När vi diskuterar karriär och verksamhetsområden, är hon snabb med att definiera grundstommen i allt hon företar sig. Nämligen att ha roligt! Sophia jobbar i dagsläget som föreläsare och hjälper företag att utveckla sin verksamhet genom nätverk och att skapa kontakter.

Att titulera sig “expert och episodiker” är för många en omöjlighet. Det finns en problematik i att både vara expert och på samma gång episodiker. För Sophia är detta fullt naturligt! När hon är intresserad av någonting, eller ser ett behov, är hon snabb med att sätta sig in i ämnet och fokuserat lära sig allt som krävs för att nå resultat. Därför blir hon expert på vad hon intresserar sig för.

När hon skrev #Twitterboken var det att ge sig in på okänd mark. Själv visste hon initialt inte så mycket om Twitter utan utgick ifrån att detta var en kommunikationsplattform för journalister och mediemänniskor. Förr var detta nog helt korrekt, men över tid har det blivit en allt bredare användarbas. Det fanns inte någon egentlig handbok för hur man skulle använda sig av Twitter och detta behov beslutade hon sig för att fylla! Att gå från okunskap till proffs och författare i ämnet, visar tydligt hur Sophia arbetar även om denna bok är lagd på hyllan för att ge utrymme åt nätverksarbete.

Affärsmingel

Mingel är någonting som blivit allt vanligare och det finns en hel del knep för att etablera så bra kontakt som möjligt med rätt personer. När Sophia talar om mingel understryker hon att det inte är fråga om champagnemingel i samband med premiär och fest. Istället riktar hon in sig på affärsmingel som är till för att resultera i affärsrelationer och samarbeten.

Under sin karriär har Sophia observerat och analyserat affärsmingel och hur man gör för att lyckas. Det är vanligt att känna sig nervös och osäker inför en sådan tillställning, vilket gör att resultatet inte blir som önskat. Den som vill känna sig bättre till mods vid sådana träffar har möjlighet att ta kontakt med Sophia för att boka in sig på en kurs i mingelteknik vilken besökts av åtskilliga personer. Om man lyckas bra med ett mingel kan man snabbt utöka sitt professionella nätverk, men frågan är hur man använder sig av det och håller kvar sina kontakter.

Vårda ditt nätverk

Sophia Sundberg Ypsilon ABFör Sophia finns det ingenting som heter att “få ett stort nätverk”. Detta används dock i branschen när man vill locka till sig medlemmar. I affärsnätverk och företagarföreningar har man ett potentiellt nätverk, men sitt reella nätverk är någonting helt annat! För att hålla igång kontakter och ha nytta av sitt nätverk krävs det manuellt arbete och intresse. Att man är med i samma klubb är inte tillräckligt för att man skall kunna gå i god för varandras kompetens! Sophia är noga med att göra skillnad på möjligt och verkligt nätverk. Det finns ett vanligt missförstånd när det kommer till nätverk och är man inte uppmärksam och aktiv i sina relationer är det lätt att helt tappa relationer som kunnat vara bra att hålla kvar.

Konkreta tips

“Det handlar inte bara om att göra intryck, utan om att göra avtryck..”

Det finns flera titlar om hur man skall vårda sina relationer och hur man skall etablera kontakt med rätt branschmänniskor. Samtidigt är dessa tips och rekommendationer diffusa till sin natur och lämnar en hel del åt slumpen. Sophia är inte den som har abstrakta förklaringsmodeller om hur man kan göra för att nå resultat. Tvärtom är hon konkret och direkt i sina föreläsningar! När man kommer hem efter att ha varit på föreläsning hos Sophia Sundberg har man med sig redskap som kan sättas i verket omedelbart! Det handlar om allt ifrån klädsel till hur man rör sig, står och hälsar på de man träffar.

Digital introduktion för analog kontakt

Sophia rör sig gränslandet mellan det digitala och det analoga men ser ingen konflikt dem emellan. Under vårt samtal tar hon istället upp hur dessa kompletterar varandra på ett bra sätt. En initial kontakt via sociala medier, mail eller Twitter kan lägga grunden för ett fysiskt möte där man kan lära känna varandras verksamheter. Det finns här ingenting som konkurrerar med det andra.

När Sophia själv är ute och träffar kunder är hon noga med att det skall bli en energiinjektion och någonting som kan sätta igång en process i företaget hon besöker! Att hålla kontinuerliga utbildningar är någonting som hon på många sätt valt bort då risken att falla in i stagnation är stor. Hon föredrar istället tillfälliga insatser som inspirerar och konkretiserar!

Ny satsning

Det har blossat upp ett allt större intresse för nätverksarbete och relationer i företagssektorn. Under hösten skriver Sophia på en ny bok som tar upp de olika delarna av affärsmingel och hur man tar hand om sitt nätverk. De många idéer hon ständigt har på lut indikerar att vi kommer att få se betydligt mer av henne framöver!

Dela.

Kommentera