Det finns en utbredd rädsla för att göra fel i arbetet och obeslutsamhet är ett hinder för både personer och företag. Allt för stor oro för att göra fel kan innebära att arbetet stannar av vilket drabbar företaget som helhet. På individnivå är det ett hinder som ironiskt nog kan konstitueras av valmöjligheter, möjligheter eller helt enkelt rädsla för att välja fel. En klyscha är att man behöver lära sig att göra fel för att göra rätt. Även om det är en sanning med viss modifikation, finns viss poäng. En oro för att göra fel vittnar inte bara om en samhällstrend på individnivå, utan också om hur företag och institutioner drivs till passivitet istället för innovation.

Transparens och hierarki

Rädslan för att göra fel i yrkeslivet, står i direkt relation till eventuella följder av detta. I en modern organisation finns generellt en högre acceptans för fel och flera entreprenöriellt drivna företagare talar om vikten av att göra fel ibland. Det viktiga är inte att alltid göra rätt, utan att alltid göra någonting i syfte att förbättra. När man stannar upp för att göra ett helt korrekt beslut hämmas farten och risken är stor att beslutet är i linje med hur man alltid tidigare gjort. Detta är inte en väg till nya satsningar och inspiration. Enligt sakkunniga på området är förekomsten av nämnda rädsloeffekt vanlig i organisationer som bygger på en senior-orienterad eller hierarkisk struktur.

När fel och misstag riktas neråt i strukturen och enskilda individer får ta skulden för långtgående effekter, ökar risken för att missförhållande och olyckor ej rapporteras för hantering. Detta är en fullt naturlig psykologisk effekt som kan ge stora konsekvenser inte minst inom vård och serviceyrken. Det finns en orimlig kravställning i dessa organisationer vilket riskerar hög stress, extrem personalomsättning och en rädsla för framgång vilken ofta kräver risker.

I gott sällskap!

”..ständigt tränar oss i att fatta beslut och ta ansvar, att vi ständigt motarbetar vår felrädsla. Felrädsla är byråkratins vagga och all utvecklings fiende. Inget beslut får göra anspråk på att vara det enda..” Ingvar Kamprad, En möbelhandlares testamente 1976.

Det är inte svårt att förenkla historien bakom framsteg och varumärken. I efterhand kan även direkt felaktiga beslut ses som positiva när man vet hur det blev. I stunden är fel ofta betydligt större och negativa än när tid hunnit gå. Detta innebär inte att alla fel som begås är bra! Tvärtom kan varje fel vara en katastrof. Frågan är om inte rädslan för att göra fel skadar företag och individer värre än de fel som sker till följd av önskan om effekt.

Tveksam generation

En av de många författare och tillika entreprenörerna, Daniel Gulati, skriver om en tvekande generation som undviker beslut i rädsla för att välja fel. Detta är välutbildade och drivkraftiga personer som vill framåt! Samtidigt blir rädslan större än beslutskravet. För många är detta sett som ett individens problem som bör hanteras av densamma. På vilket sätt hjälper er organisation människor att våga ta beslut för allas bästa?