Sommaren är för många av oss en chans till reflektionstid, vilotid, äventyrstid och social tid. Vardagsrutinerna läggs åt sidan och tiden får en annan form – mer flödande och flexibel. Vi får möjlighet att skifta fokus, tänka andra tankar och lära oss nya saker.

Så kommer vi tillbaka till jobbet, skolan och vardagsrutinerna. Tillbaka? Egentligen inte. Vi på väg framåt. Allt vi har varit med om under ledigheten har tagit oss vidare, oavsett om vi har spenderat de flesta dagarna i hängmattan eller bestigit bergstoppar. Vi har utvecklats och befinner oss nu på en annan plats än före sommar och semester. Vi kan agera utifrån nya förutsättningar.

Fundera på vad som har gett dig mest energi och motivation under sommaren. Vissa människor? Vissa aktiviteter? Den flödande, obrutna tiden?

Ta med dig sommaren in i hösten. Behåll känslan. Ta vara på dina nya erfarenheter. Använd de egenskaper och starka sidor som ger sig till känna när du är ledig, men som inte alltid ges utrymme i vardagen. Fortsätt att söka dig till det som ger energi. Ta dig an utmaningar och lös frågor ur ett nytt perspektiv, kanske med ett mer kreativt, möjlighetstänkande och öppet sinne.

Då lever sommaren vidare länge än.

creative-commons

Foto: ”9pm July, Sweden” av Martin Lindstrom är licensierad under CC BY 2.0 / Originalverket har ändrats