Det slår aldrig fel. Mönstret är glasklart. Första dagen på ledarprogrammet, när deltagarna ska berätta för varandra om sitt övergripande mål med utbildningen, säger nästan alla: ”Jag vill bli en tuffare chef!” När jag undrar vad den där nya tuffheten skulle ge i ledarrollen pratar de om bättre resultat, färre konflikter och större lönsamhet. Jo, det är lätt att tro. Men verkligheten är en helt annan.

Snälla ledare är de mest lönsamma, de vinner lojalitet och får smidigare samarbeten. Det visar modern organisationsforskning från Stanford University. Att vara tuff och sätta press på medarbetarna får inte upp några resultat. Det ger snarare ökad stress, fler konflikter och ännu högre kostnader.

Tillbaka till första dagen på ledarprogrammet. Jag frågar de blivande tuffingarna vem som varit den viktigaste förebilden i just deras liv. Med lysande ögon berättas det om gamla tränare, någon speciell lärare, en tidigare chef, far- och morföräldrar och andra minnesvärda personer man gärna vill efterlikna. Förebilderna har varit rättvisa, raka, modiga, balanserade, trygga, öppna och lyssnande. De har varit inspirerande och målat upp visioner som går att förstå och på ett lättbegripligt sätt pekat på utmaningar i omgivningen, utan att förbjuda. Sist men inte minst har de lyckats förmedla vilka förväntningar de har på andra. Med andra ord: Förebilderna har varit supertydliga.

”Och tuff, då?”, frågar jag”. En talande tystnad följer.

Min känsla är att vi i arbetslivet, precis som i livet i stort, inte alltid är medvetna om när vi är förebilder för andra. Och det är just precis då vårt ledarskap är allra bäst. När vi är autentiska.

I vår värld omges vi av ett ständigt brus av valmöjligheter. Ofta krävs snabba beslut utan tid för djupare reflektion. Då gäller det att du är i kontakt med dig själv och tydlig mot din omgivning. Hur blir du det? Jag vill ge dig några funderingar:

 1. Utforska din kärna
  Vad är viktigt för dig och vilka är dina värderingar? Lev dem, andas dem! I vilka lägen vågar du stå för din egen sanning och samtidigt vara öppen för andras perspektiv?
 2. Vad vill du förmedla?
  Hur når du fram till andra? När är rätt tillfälle att kommunicera? Är ditt budskap genomtänkt och går det att formulera i ord? Var nyfiken och intresserad, både på dig själv och på andra. För att nå fram med tydlighet behöver du vara lyhörd på många sätt.
 3. Vad får du tillbaka?
  Ibland kommer feedback automatiskt, men om inte – våga be om den! Bästa sättet att lära är av omgivningens respons. Är du beredd att ta emot andras ärliga synpunkter? Vilka deras uppfattningar om dig matchar de värderingar du vill utstråla? Ta dig tid att lyssna på reaktioner och använd återkopplingen konstruktivt.
 4. Den medvetna närvaron
  Har du ro att vara närvarande och fånga ögonblicket i ett samtal? Behöver du öva på att lyssna på en ny nivå? Vågar du ibland vara ovetande, nyfiken eller släppa kontrollen och inte alltid vara mer insatt än den du möter? Öva dig i att rikta uppmärksamheten till det som pågår i stunden.

För att vara tydlig behövs mod. Det krävs dessutom att du har koll på vem du är och vad du står för, att du har en strategi för din kommunikation och känsla för hur budskapen landar. Så, vad väljer du? Att blir tuffare? Eller tydligare?

Marie W Schjölin